Kurzy přípravy, tisku a didaktiky čtení haptických map z Mapy.cz (březen 2024)

Haptické mapy jsou veřejně volně dostupnou službou, která při zajištění nenáročných technických podmínek umožňuje okamžitou výrobu mapy libovolného území na světě, a to prakticky komukoli. Výsledkem zvládnutí obsluhy Haptických map je schopnost orientovat se v jejím weobvém rozhraní, umět správně zvolit parametry mapy, obsloužit nutné technické prostředky a zkontrolovat výslednou kvalitu mapy před předáním klientovi.

Kolegové ze Střediska ELSA ČVUT v Praze, Ateliéru asistivních technologií, nabízejí v březnu 2024 zájemcům dva kurzy, věnované přípravě, tisku a didaktice čtení haptických map.

  • Ve čtvrtek 7. 3. 2024 od 13:00 do 16:00 proběhne kurz Haptické mapy na Seznamu.cz – PŘÍPRAVA A TISK. Na tomto kurzu se naučíte, jak pracovat s prostředím hapticke.mapy.cz a jak vybrat a správně vytisknout haptickou mapu pro klienty se zrakovým postižením.
  • Ve středu 27. 3. 2024 od 13:00 do 16:00 na kurz naváže druhá část s názvem Haptické mapy na Seznamu.cz – DIDAKTIKA ČTENÍ. Na tomto kurzu se seznámíte s tím, jak haptickou mapu klientovi představit a jak s ní pracovat.

Oběma kurzy vás provedou zkušení lektoři Bára Bertlová a Radek Seifert.

Bližší informace včetně možnosti přihlášení viz Nabídka vzdělávání | Elsa ČVUT.AtelionElsahaptické mapy


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...