Náramek Sunu Band: cestujte s důvěrou – 1. část

Náramek Sunu Band lze klasifikovat jako vůbec první inteligentní produkt, měnící samostatné cestování zrakově znevýhodněných osob. S využitím echolokace a rozšířené reality, umožňuje bezpečný pohyb bez nehod. Díky citlivým senzorům, neustále monitorujícím blízké okolí, neztrácí jeho nositelé propojení s okolním světem.

Na první pohled tento náramek vypadá jako chytré hodinky. Ovšem svými funkcemi dovede doslova ohromit. Skvěle padne na ruku. Splyne s vámi tak dokonale, že se stane vaší nedílnou součástí. Ani nezaregistrujete, že jej nosíte celý den. Samotný produkt obsahuje pouze dvě hardwarová tlačítka, nevelký dotykový panel, echolokační senzor a řemínek pro uchycení na zápěstí.

Prostřednictvím echolokace v kombinaci s jemnou vibrační odezvou upozorní svého nositele na různé překážky v blízkém okolí. Tím zlepšuje orientaci zrakově handicapovaných ve známém, ale i neznámém terénu. Též dovede určit aktuální čas, najít zatoulaný telefon, nastavit alarm a v čas vám připomenout jakoukoli událost. Alarm podporuje tři varianty vibrací, takže lehce poznáte, k čemu se navolené časové upozornění vztahuje. Sunu Band dále obsahuje funkci kompasu, díky kterému se můžete orientovat na základě světových stran a nebo využít hledání míst v okolí. Tato vychytávka vás pomocí GPS ve spolupráci s Google mapami a kompasem, dovede do předem navoleného cíle.

Sunu Band se svým nositelem komunikuje na základě vibrací, ale i hlasových oznámení v případě propojení náramku s chytrým telefonem iPhone nebo Android přes Bluetooth. Součástí náramku je totiž i mobilní aplikace s názvem Sunu. Ta slouží jako řídící velín Sunu Bandu a jejím prostřednictvím lze náramek různě konfigurovat, nastavovat a používat některé funkce, u kterých se bez hlasových pokynů neobejdete. Např. hledání míst v okolí, navigace do určeného cíle, kompas.

Ovládání Sunu Bandu zajišťují dvě hardwarová tlačítka nalézající se na boční straně náramku a nevelký dotykový panel. Na něm provádíte pouze jednoduchá a snadno osvojitelná gesta. Ta jsou totožná s ovládáním chytrého mobilního telefonu s aktivním odečítačem obrazovky. Např. VoiceOver na iPhonu. Sunu Band běží na dobíjitelnou baterii, která při běžném používání, vydrží klidně i týden. Pokud ovšem máte neustále aktivní echolokační senzor pro detekování blízkých objektů a překážek, budete muset náramek dobít po osmi až dvanácti hodinách aktivního používání. Dobíjení baterie řešíte prostřednictvím portu microUSB, nalézajícího se ze zadní strany náramku. K dobíjení lze využít standardní adaptér do zásuvky, jako když např. dobíjíte svůj iPhone.

Echolokace, orientace v prostoru

Hlavní předností náramku Sunu Band je bezpochyby orientace v prostoru na základě funkce echolokace. Tento způsob využívají třeba netopýři, delfíni, velryby. Tito tvorové vyluzují vysokofrekvenční zvukové vlny, které se odráží od objektů a překážek v okolí. Vracející se ozvěna, vznikající odrazem od určité překážky, slouží pro jejich orientaci. Netopýři dovedou ozvěnu zachytit, zpracovat a pomocí ní určit rozmístění jednotlivých objektů v blízkosti. Tím pádem se jim i vyhýbat.

A na stejném principu funguje i echolokační senzor v náramku Sunu Band. Též vysílá do okolí vysokofrekvenční zvukové vlny v podobě elektronických impulzů. Tyto vlny, známé jako ultrazvuk, se též odrážejí od okolních překážek a vytvářejí ozvěnu. Vracející se rezonující zvukový odraz, senzory náramku zachytí a převedou na vibrace. Ty vnímáte na svém zápěstí.

Podle vibrací se následně orientujete v prostoru. Čím jsou vibrace silnější, tím je některá z blízkých překážek blíž a blíž od vás. Slábnoucí vibrace značí vzdalující se překážku. Pokud se nacházíte od objektu v dosahu senzoru, ale ve velké vzdálenosti, náramek pouze občas klepne do zápěstí. S blížící překážkou se vibrace stávají intenzivnější a silnější. V okamžiku ustálení vibrací v jedné rovině víte, že je na čase se zastavit a být ve střehu. V takových případech máte detekující objekt velmi blízko sebe a hrozí, že do něj narazíte. Pečlivě prozkoumejte své okolí.

Nečekejte zázraky ihned. Tímto způsobem orientace aktivujete svůj šestý smysl, cit. Abyste byli úspěšní, musíte se tento smysl naučit nejdříve ovládat a používat. Orientace s náramkem vyžaduje cvik a postupné zvykání si na vibrační odezvu. Pokud ovšem vytrváte, budete zkoušet a trénovat, začnete brzy poznávat rozdíly při samostatném pohybu. Získáte jistotu a budete si více věřit. Nakonec Sunu Band nedáte z ruky. Stane se totiž vaší nedílnou součástí a spolehlivým rádcem v terénu.

Náramek v žádném případě nenahradí bílou hůl, je ale jejím užitečným doplňkem, který rozhodně zachytí překážku dřív, než samotná bílá hůl. Sunu Band tedy používejte ve spolupráci s bílou holí. Noste jej tak, aby echolokační senzor směřoval vždy k palci. Tím zajistíte, že bude mířit vždy kupředu. Senzor určuje objekty pouze v jednom směru. Pokud budete chtít monitorovat prostor kolem sebe vpravo a vlevo, mírně natáčejte zápěstím s náramkem ze strany na stranu. Sunu Band noste na ruce, která bývá víc v klidu a neustále se nepohybuje. Tím je myšleno, že pokud cestujete s bílou holí, průvodcem nebo vodícím psem, mějte náramek vždy na druhé ruce.

Echolokační senzor je nazýván snímačem sonaru. Z jedné strany ohraničuje plochý povrch náramku obsahující dotykový panel. Z druhé strany dotykového panelu můžete nahmatat oficiální znak výrobce Sunu. Snímač sonaru je umístěn v kovovém válci, chráněném kovovou mřížkou, bránící jeho znečištění a poškození. Tato mřížka je sice dost pevná, ale na pohmat může působit jako tlačítko. Není tomu tak. Zbytečně na ni netlačte. Její poškození by mohlo mít vliv na funkčnost sonaru.

Detekování překážek neběží neustále. Sami si sonar zapínáte a vypínáte podle aktuální situace a potřeb. Navíc přes mobilní aplikaci Sunu, nastavujete různé preference určování objektů. Aktuální vzdálenost, od kdy má sonar zachytávat překážky v blízkosti, citlivost sonaru, ale i krátký nebo dlouhý dosah sonaru.

Krátký dosah nebo-li vnitřní režim sonaru, detekuje překážky od vzdálenosti 1,5 metrů a rozpozná pouze větší a zřetelnější objekty. Není tak citlivý. Je určen především pro orientaci ve vnitřních prostorách jako jsou např. školy,úřady, kanceláře, nemocnice, obchody a jiné.

Dlouhý dosah nebo-li venkovní režim sonaru, dohledává překážky ve vzdálenosti až pěti metrů. Sonar se vyznačuje větší citlivostí a zvládne detekovat i tenčí objekty např. keře, větve stromů, ploty, dopravní značky, pouliční osvětlení apod. Tento režim je určen především pro orientaci ve venkovních otevřených prostorách. Parky, městské ulice, lesy a jiné.

Poklidné určování času, hledání telefonu

Kromě orientace v prostoru prostřednictvím echolokace obsahuje náramek Sunu Band i řadu doprovodných funkcí. Za zmínku rozhodně stojí i poklidné určování času a hledání telefonu. Čas lze snadno určíte podle jednoduchých vibračních sekvencí, které si nejdříve musíte osvojit. Telefon dohledáte na základě zvukové signalizace. Tu spustíte stiskem jediného tlačítka na náramku a následně posloucháte zvuk telefonu, houkajícího jako policejní vůz. Telefon houká tak dlouho, dokud dalším stiskem tlačítka na náramku, jeho hledání neukončíte.

Pro zjištění aktuálního času přejíždějte prstem po dotykovém panelu Sunu Bandu. Pak už pouze vnímejte vibrace a naučte se v nich orientovat. Přejetím prstem směrem k sonaru poznáváte hodiny, směrem od sonaru minuty. Vibrační sekvence jsou podrobně popsány v samostatném článku, věnujícímu se funkcím náramku Sunu Band. Článek naleznete na oficiálním českém webu Sunu náramek. Zde tedy jen stručně.

Přejeďte prstem směrem k sonaru. Pokud ucítíte dlouhou vibraci, znamená pět hodin. Krátká vibrace jednu hodinu. Je-li sedm hodin, náramek zavibruje jednou dlouze a dvakrát krátce. Pět hodin plus dvě hodiny rovná se sedm.

Přejeďte prstem směrem od sonaru. Krátké vibrace bez pauzy znamenají jednotlivé minuty. Delší vibrace pět minut, dlouhá vibrace rovných padesát minut. Vibrace s pauzou určují nejdřív desítky minut a následně zbytek. Je-li např. osm minut, ucítíte nejdřív delší vibraci a hned bez pauzy tři krátké vibrace. Pět plus tři znamená osm. Pokud bychom se bavili o dvaceti sedmi minutách, byla by sekvence následující. Dvě krátké vibrace značící deset minut. Pauza. Jedna delší vibrace určující pět minut a hned bez další pauzy dvě krátké vibrace ohlašující dvě minuty. Dvacet + pět + dvě se rovná dvacet sedm.

Ve spolupráci s mobilní aplikací Sunu je čas oznamován i na základě hlasových oznámení. Než si zvyknete na jednotlivé vibrace, můžete využít tuto užitečnou pomůcku.

V druhém díle se společně podíváme na následující témata

  • Alarm, kompas, hledání míst v okolí
  • Mobilní aplikace Sunu, řídící velín náramku
  • Sunu Band v praxi


EcholokaceNáramekSunu Band


Karel Giebisch
Karel se moderním technologiím pro zrakově znevýhodněné věnuje už řadu let. Je nevidomý, primárně pracuje s Apple produkty, ale nebrání se zabrousit i do oblasti operačních systémů Windows nebo Android.