Naučte se s NVDA: Prohlížení webu

Naučte se s NVDA: Práce s internetem, část první

Stáhnout tento návod jako zvukový soubor ve formátu MP3 (v angličtině)

Zobrazit původní videozáznam tohoto návodu na Youtube (v angličtině) (odkaz se otevře v novém okně)

Přepis videa

Úvod: Americká nadace nevidomých ve spolupráci s NVAccess uvádí: Naučte se s NVDA: Základní seznámení s používáním počítače a internetu

Práce s internetem, část první

(Poznámka překladatele: V tomto návodu mluvčí používá domovskou stránku Americké nadace nevidomých, afb.org. Proto tedy půjde o jediný návod, kde jsem byl nucen odchýlit se od co nejpřesnějšího přepisování původního textu/videa, protože poslouchat, jak NVDA čte stránku a popisuje její prvky anglicky, by nám k pochopení předváděného nijak nepomohlo. V české verzi tedy místo afb.org použijeme domovskou stránku organizace, která zastřešuje portál Pélion.)

Mluvčí: V tomto návodu si ukážeme, jak se s pomocí NVDA pohybovat na internetu. Budeme používat prohlížeč Firefox, ale základní principy práce s internetem, které se zde naučíte, jsou stejné i v ostatních prohlížečích.

V této první části se zaměříme na pohyb po webových stránkách, ale v dalších dílech v budoucnu si ukážeme i jiné funkce Firefoxu. (Poznámka překladatele: V době zveřejnění tohoto překladu, tj. 28. 6. 2017, byl tento díl bohužel posledním prozatím dostupným návodem v sérii. Pokud ale budou někdy následovat další, pokusím se v rozumném čase zareagovat a doplnit i jejich překlad.)

V minulém díle jsme si ukázali instalaci Firefoxu, takže už nainstalovaný Firefox teď spustím pomocí nabídky Start. Stisknu klávesu Windows a potom začnu psát "Firefox". Už při psaní začnou Windows zobrazovat to, co považují za nejrelevantnější výsledky mého hledání, takže můžete stisknout enter, jakmile uslyšíte NVDA číst "Mozilla Firefox".

Odečítač: Nabídka Start. Pole hledat prohledat programy a soubory editační pole. Prázdný. Ef. I. Mozilla Firefox program jeden z deset úroveň jeden. Neznámý.

Výchozí prohlížeč dialog Firefox není aktuálně nastaven jako váš webových prohlížeč. Chcete jej nastavit jako výchozí? Nastavit Firefox jako můj výchozí prohlížeč tlačítko.

Mluvčí: V závislosti na vašich stávajících nastaveních můžete být při prvním spuštění Firefoxu dotázáni, jestli ho chcete používat jako výchozí prohlížeč.

Protože já Firefox jako svůj výchozí prohlížeč používat chci, stisknu mezerník a odpovím tak na tuto otázku kladně.

Odečítač: Startovní stránka aplikace Mozilla Firefox – Mozilla Firefox. Startovní stránka aplikace Mozilla Firefox dokument. Vyhledávací dotaz editační pole sbaleno. Prázdný.

Mluvčí: Teď máme Firefox spuštěný a nacházíme se na jeho domovské stránce. Stisknutím alt+d přesuneme kurzor do adresního řádku.

Odečítač: Lišta navigace panel nástrojů. Hledat nebo vložit adresu rozbalovací políčko sbaleno. Editační pole podporuje automatické dokončování. Prázdný.

Mluvčí: Pomocí adresního řádku se můžete dostat přímo na libovolnou stránku, a to tak, že napíšete nebo odjinud skopírujete její přesnou adresu, které se také říká URL. Pojďme se podívat na stránky Střediska Teiresiás Masarykovy Univerzity, které tento portál zaštiťuje. Do adresního řádku napíšu "teiresias.muni.cz" a stisknu enter. Až to udělám, NVDA začne stránku automaticky číst, jakmile se načte, takže posléze řeč přeruším klávesou control.

Odečítač: Té. E. I. Er. E. Es. I. A. Es. Tečka. Em. U. En. I. Tečka. Cé. Zet. Zaneprázdněn. About blank dokument zaneprázdněn. About blank. Středisko Teiresiás Em U úvod dokument zaneprázdněn. Kliknutelné odkaz menu v záhlaví.

Mluvčí: Teď tedy máme konečně otevřenou webovou stránku, ale než si ji začneme jakkoli prohlížet, měli bychom si vysvětlit několik důležitých principů.

Stejně jako tištěné dokumenty se dají strukturovat pomocí odlišného formátování jejich různých částí (např. nadpisy, seznamy s odrážkami, bloky textu), tak i webové stránky mají svoji strukturu a NVDA této skutečnosti také využívá. Na rozdíl od tištěných dokumentů se však na webových stránkách nachází mnoho různých druhů interaktivního obsahu.

V tomto návodu budeme každý úsek samostatného netextového obsahu na stránce označovat jako "prvek". Pokud bude prvek interaktivní, budeme mu říkat "interaktivní prvek". Pokaždé, když se přesuneme na nový prvek, začne o něm NVDA číst všechny dostupné informace.

V návodu "Základy Windows" jsme si řekli, že NVDA jednotlivé prvky popisuje na základě jejich jména, typu a případné hodnoty. Totéž platí i na webu. Vždy, když bude NVDA popisovat některý interaktivní prvek, se tedy pokuste všímat si také jistých klíčových slov, která vám pomohou vytvořit si určitou představu o tom, jaký má daný prvek význam v kontextu stránky a jejího ovládání, ne jen čistě samotného jeho obsahu.

Existuje celá řada webových prvků, ale ty nejběžnější jsou nadpisy, seznamy, obrázky a odkazy. Dále na internetu narazíte na velké množství různých typů prvků a políček pro vyplňování interaktivních webových formulářů, ale těmi se budeme v této sérii zabývat až později.

Tím úplně nejjednodušším způsobem, jak se pohybovat po stránce, jsou šipky nahoru a dolů. Takto byste postupně prošli každý jednotlivý prvek na stránce v pořadí odshora dolů, včetně prostého neinteraktivního textu. To však často bývá velice zdlouhavé, a proto se posuneme rovnou k rychlejším způsobům navigace po stránce.

Klávesou tab můžete postupně procházet interaktivní prvky, jako jsou odkazy nebo tlačítka, ale přeskočíte tak většinu prvků skládajících se jen z čistého textu. Na ukázku teď několikrát klávesu tab stisknu.

Odečítač: Kategorie odkaz. Externí odkazy odkaz. Hlavní menu odkaz.

Mluvčí: Pokud spolu s klávesou tab zároveň podržíte shift, budete se postupně posunovat zase zpátky v opačném směru.

Odečítač: Externí odkazy odkaz. Kategorie odkaz. Menu v záhlaví odkaz.

Mluvčí: Tento způsob je výborný při vyplŇování formulářů, protože takto procházíte postupně všechny interaktivní prvky různých typů na stránce, ale je dobré mít zároveň možnost posunout se přímo na interaktivní prvek konkrétního typu. Tuto precizní kontrolu nad pohybem po stránce nám NVDA umožňuje pomocí rozličných jednoklávesových příkazů, které slouží k pohybu po nadpisech, seznamech, odkazech atd.

Mezi užitečné strategie, jak si poprvé přečíst nějakou novou stránku, patří právě projít si ji po nadpisech, abyste tak rychle získali přibližnou představu o její základní struktuře. Když stisknete kdekoli na stránce samotnou klávesu h, posunete se na nejbližší následující nadpis. Posunu se teď postupně přes několik nadpisů.

Odečítač: Menu v záhlaví navigace oblast menu v záhlaví nadpis úroveň pět.

Kategorie navigace oblast kategorie nadpis úroveň pět.

Externí odkazy navigace oblast externí odkazy nadpis úroveň pět.

Mluvčí: A steně jako u klávesy tab, pokud spolu s klávesou h zároveň stisknu shift, budu se pohybovat po nadpisech zase směrem zpět.

Odečítač: Kategorie navigace oblast kategorie nadpis úroveň pět.

Menu v záhlaví navigace oblast menu v záhlaví nadpis úroveň pět.

Žádný předchozí nadpis.

Mluvčí: Asi jste si všimli, že mnoho interaktivních prvků na stránce má několik rolí najednou. (Poznámka překladatele: Při pokusu vrátit se o nadpis zpět, když už na stránce žádný jiný předchozí nadpis není, se kurzor nepřesunul, takže se stále nacházíme na úplně prvním nadpisu na stránce, tj. Menu v záhlaví.) Například tento nadpis NVDA ohlásil zároveň jako tzv. oblast. Oblasti jsou samy o sobě dalším typem interaktivních prvků; jedná se o jakési orientační body, které, pokud se na stránce nacházejí, představují další možnou alternativu rychlého pohybu mezi jejími různými částmi. Toto je na internetu běžný jev, který vede k tomu, že takovýto interaktivní prvek zkrátka plní všechny uvedené role zároveň, a tedy k němu můžete přistupovat, jako v tomto konkrétním případě, buď jako k nadpisu nebo jako k oblasti.

Můžeme se také klávesou k přesunout na nejbližší následující odkaz. Stejně jako u ostatních těchto tzv. příkazů rychlé navigace také s klávesou k můžete stisknout shift aposunout se tak naopak na předchozí odkaz. Projdu teď několik odkazů.

Odečítač: Seznam s 6 položkami Mapa stránek odkaz Mapa stránek. RSS odkaz RSS. Úvodní stránka odkaz Úvodní stránka. Logo MUNI grafika odkaz Web Masarykovy Univerzity. Vně seznam kategorie navigace oblast seznam s 5 položkami ZRAKOVÝ HANDICAP odkaz Informace pro studenty se zrakovým postižením.

Mluvčí: Odkaz, na kterém právě jste, můžete aktivovat mezerníkem. Tak se dostanete buďto na novou stránku nebo v některých případech na jinou část stejné stránky, na které se právě nacházíte.

S pomocí těchto základních příkazů už si můžete velice efektivně přečíst velké množství webových stránek. V této fázi vám doporučuji, abyste si prohlédli celou stránku po nadpisech, a pokud narazíte na část, která vás zaujala, přečtěte si ji podrobněji šipkami.

Než si předvedeme některé pokročilejší příkazy, chtěl bych vás upozornit na soubor nápovědy vestavěný přímo v NVDA, a sice Seznam klávesových zkratek.

Tato příručka je ve skutečnosti webová stránka, která se otevře ve výchozím prohlížeči, a obsahuje přehledný seznam příkazů NVDA. Je to také další příklad dobře strukturovaného webového dokumentu, na kterém můžete pohyb po webu trénovat. Otevřeme si teď Seznam klávesových zkratek z nabídky NVDA. Vyvolejte nabídku NVDA zkratkou NVDA+n a potom postupujte šipkou dolů až na položku Nápověda.

Odečítač: NVDA nabídka. Možnosti podnabídka em. Nástroje podnabídka té. Nápověda podnabídka en.

Mluvčí: Tuto podnabídku rozbalte šipkou doprava, potom opět šipkou dolů najděte Seznam klávesových zkratek a otevřete jej enterem.

Odečítač: Uživatelská příručka u. Seznam klávesových zkratek ká. NVDA 2017.2 Přehled klávesových zkratek – Mozilla Firefox. Neznámý. NVDA 2017.2 Přehled klávesových zkratek dokument. Nadpis úroveň jeden NVDA 2017.2 Přehled klávesových zkratek.

Mluvčí: NVDA stránku otevře ve výchozím prohlížeči.

Pokud jste si četli návod, jak nainstalovat Firefox, vybavíte si, že jsme při instalaci Firefoxu dovolili, aby se nastavil jako náš výchozí prohlížeč. Máte-li jako výchozí nastavený jiný prohlížeč, je to také v pořádku. Samotný webový obsah by se měl ve všech prohlížečích většinou zobrazovat stejně.

Teď se tedy nacházíme v seznamu klávesových zkratek, který funguje stejně jako kterákoli jiná webová stránka. Vzpomeňte si, že v první části jsme si říkali, že klávesou h se můžeme pohybovat po nadpisech.

Odečítač: Začínáme s NVDA nadpis úroveň dva. Dotyková gesta NVDA nadpis úroveň tři. Dotykové režimy nadpis úroveň čtyři.

Mluvčí: Nadpisy mohou být vnořeny v několika úrovních, čímž pak vytvoří strukturu osnovy. Můžu se pohybovat i po nadpisech určité úrovně, a to tak, že stisknu příslušnou klávesu na číselné řadě odpovídající úrovni, kterou chci. Klávesou 2 se teď posuneme po několika nadpisech druhé úrovně.

Odečítač: Pohyb s NVDA nadpis úroveň dva. Režim prohlížení nadpis úroveň dva. Příkazy NVDA specifické pro aplikace nadpis úroveň dva.

Mluvčí: Tato stránka je dobře strukturovaná, takže nám slouží jako pěkný příklad využití nadpisů coby osnovy dokumentu.

NVDA nabízí ještě jeden nástroj, s jehož pomocí si můžeme prohlédnout rychlou osnovu některých klíčových prvků na stránce, kterému se říká Seznam prvků. Tento nástroj vytvoří seznam všech nadpisů, odkazů nebo oblastí na stránce, které si pak můžeme prohlédnout, aniž by nás rušily ostatní okolní prvky, a tak se snáze zorientovat. Seznam prvků otevřeme zkratkou NVDA+F7.

Pokud používáte laptop, budete možná muset ktéto zkratce ještě přidat klávesu FN, protože na laptopech funkční klávesy v horní řadě klávesnice často mívají různé fnkce.

Z návodu o klávesových zkratkách si také jistě vzpomínáte, že zkratkou NVDA+F1 si můžete zapnout výukový režim a seznámit se tak s rozložením své klávesnice. Stisknu teď NVDA+F7, abych otevřel seznam prvků.

Odečítač: Seznam prvků. Stromové zobrazení.

Mluvčí: Dialog Seznam prvků je nyní otevřen. Standardně se při jeho otevření nacházíme v seznamu odkazů, ale protože na této stránce žádné odkazy nejsou, seznam je momentálně prázdný.

Nad samotným seznamem se nacházejí tři přepínače, kterými můžete nastavit buď zobrazení odkazů, nadpisů nebo oblastí. Stisknutím shift+tab na tuto sadu přepínačů přejdu.

Odečítač: Typ: Seskupení. Odkazy přepínač zaškrtnuto alt plus o.

Mluvčí: Nyní zvolte šipkou dolů následující možnost, což jsou nadpisy.

Odečítač: Nadpisy přepínač zaškrtnuto alt plus en.

Mluvčí: Klávesou tab přejdu zpátky na seznam, ve kterém jsou teď vyplněny všechny nadpisy na stránce.

Odečítač: Stromové zobrazení. Příkazy NVDA specifické pro aplikace rozbaleno 4 z 5 úroveň jeden.

Mluvčí: Teď se můžeme mezi jednotlivými nadpisy snadno pohybovat šipkami nahoru a dolů.

Všimněte si, že některé položky seznamu jsou uvedeny jako rozbalené. To znamená, že je stisknutím šipky doleva můžeme sbalit. Jsou to nadpisy nejvyšší úrovně, které zahrnují podnadpisy.

Odečítač: Úroveň dva Microsoft Excel jeden z čtyři.

Mluvčí: Pokud na některém nadpisu stisknete enter, dialog se zavře a kurzor ve stránce se přesune přímo na tento nadpis.

Odečítač: NVDA. Microsoft Excel nadpis úroveŇ tři.

Mluvčí: Seznam prvků je skvělý způsob, jak si rychle prohlédnout stránku po odkazech, nadpisech nebo oblastech.

V další části tohoto návodu se podíváme na některé funkce specifické pro Firefox. Dál budeme pokračovat pokročilejšími metodami pohybu po webu a podíváme se také na vyplňování formulářů.

Pokud máte zájem o další návody ze série Naučte se s NVDA, navštivte stránku afb.org/learnNVDA (odkaz se otevře v novém okně)

Tento návod vám přinášíme za podpory nadace asociace Technologie pro spotřebitele.

Zdroj (odkaz se otevře v novém okně): http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/using-technology/assistive-technology-videos/learn-nvda/using-the-internet-part-1/12345



Naučte se s NVDANVDApřekladyTutoriályWindows


Lukáš Hosnedl
Jmenuji se Lukáš Hosnedl a překládáním nejrůznějších textů z angličtiny se na poloprofesionální úrovni zabývám už víc než deset let. Také se aktivně zajímám o přístupnost, asistivní technologie a technologie obecně. Baví mě ale třeba i tvůrčí psaní, hra na...