Naučte se s NVDA: Základy Windows 2

Naučte se s NVDA: Základy Windows, část druhá

Stáhnout tento návod jako zvukový soubor ve formátu MP3 (v angličtině)

Zobrazit původní videozáznam tohoto návodu na Youtube (v angličtině) (odkaz se otevře v novém okně)

Přepis videa

Úvod: Americká nadace nevidomých ve spolupráci s NVAccess uvádí: Naučte se s NVDA: Základní seznámení s používáním počítače a internetu

Základy Windows, část druhá

Mluvčí: Teď se podíváme blíž na nabídku Start. Můžete ji otevřít stisknutím klávesy Windows v libovolném okamžiku. Nyní stisknu klávesu Windows.

Odečítač: Nabídka Start. Pole hledat editační pole. Prázdný.

Mluvčí: Když se nabídka Start otevře, kurzor se nachází ve vyhledávacím políčku. Windows 7 má na rozdíl od Windows 10 jednodušší nabídku Start, po níž se lze plnohodnotně pohybovat jen šipkami. Nabídka Start ve Windows 10 má dva panely. V tom levém je tlačítko Všechny programy, menu Vypnout, Nastavení a tlačítko pro Často používané programy. Pravý panel nabízí chytré dlaždice, jejichž prostřednictvím mohou moderní aplikace ve Windows 10 zobrazovat různé informace, jako jsou třeba novinové titulky nebo ceny akcií na burze. V rámci jednoho panelu se můžete pohybovat šipkami, mezi různými částmi obrazovky a mezi oběma panely pak klávesou tab. Tlačítko pro vypnutí se ve Windows 10 nachází nad tlačítkem pro Všechny programy. Ve Windows 7 je menu Vypnout vpravo od vyhledávacího pole. Tlačítka v nabídce Start můžete aktivovat enterem i mezerníkem. Tlačítko Vypnout zobrazí dialog s možnostmi Vypnout, Restartovat a Režim spánku. Toto tlačítko teď aktivujeme enterem a šipkou nahoru se budeme pohybovat po jednotlivých volbách. Pokud budete chtít počítač vypnout, stiskněte enter na tlačítku Vypnout. Já teď ale dialog vypnutí zavřu escapem.

Odečítač: Všechny programy podnabídka. Často používané programy nabídka. Vypnout rozdělovací tlačítko podnabídka. Restartovat. Vypnout. Režim spánku. Nabídka Start. Vypnout rozdělovací tlačítko podnabídka.

Mluvčí: Teď se šipkami přesunu na tlačítko Všechny programy. Podnabídku rozbalíte enterem nebo mezerníkem a šipkami nahoru a dolů se pak můžete pohybovat po seznamu programů.

Odečítač: Všechny programy podnabídka pomocí klávesy Tab lze přecházet mezi oddíly, včetně prvního a druhého podokna a tlačítek napájení. Pomocí šipek nahoru a dolů se lze pohybovat mezi položkami seznamů. Vé. Zpět. Pole Hledat editační pole Prohledat programy a soubory. Prázdný. Prázdný. Všechny programy stromové zobrazení. Adobe Reader XI jeden z 53 úroveň jeden. AutoHotkey sbaleno dva z 53 úroveň jeden.

Mluvčí: Toto je seznam všech programů momentálně nainstalovaných na mém počítači. Některé položky v tomto seznamu, po kterých se pohybuji, hlásí, že jsou sbalené. Jsou to složky, které se dají rozbalit mezerníkem, enterem nebo šipkou doprava. Jednu takovou složku rozbalím a potom si šipkou dolů projdu její obsah.

Odečítač: Rozbaleno. Dva položek. Úroveň dva AutoHotkey jeden z dva. Autohotkey Help File dva z dva úroveň dva. Úroveň jeden Autohotkey dva z 53 rozbaleno. Sbaleno.

Mluvčí: Všimněte si, jak NVDA hlásí, že jsem na úrovni 1 nebo 2. Takovému typu prvku se někdy říká stromový seznam, protože z jeho nejvyšší úrovně neboli kořenové složky se rozvětvují další podsložky. Podsložky mohou být i vnořené, což vede k ještě více úrovním. Program, který jste si vybrali, spusťte enterem nebo mezerníkem. Seznam všech programů je skvělý způsob, jak si můžete prohlédnout, které všechny programy máte zrovna nainstalované. Také se s jeho pomocí dobře hledají názvy těch programů, které moc často nepoužíváte. Nedoporučuji vám ale vždycky používat jedině tuhle nabídku, protože přímo přes vyhledávací pole najdete program, který chcete, mnohem rychleji. Teď klávesou escape nabídku Start zavřu, abychom mohli pokračovat dál.

Odečítač: Plocha seznam. Poznámkový blok pět z pět.

Mluvčí: Dále se podíváme na to, jak můžete procházet a spravovat soubory uložené ve vašem počítači. Vestavěný program, který k tomu účelu budeme používat, se jmenuje Průzkumník souborů. Ve Windows 7 to byl Průzkumník Windows. Průzkumník souborů se dá najít několika způsoby, ale já na to půjdu zase přes nabídku Start. Stiskněte klávesu Windows a mačkejte šipku nahoru, dokud nenarazíte na Průzkumník souborů. Pokud používáte Windows 7, najděte v nabídce Start položku Počítač nebo Průzkumník Windows na úlohové liště. Samozřejmě můžete Průzkumník souborů nebo Průzkumník Windows spustit také přímo pomocí vyhledávacího políčka.

(Poznámka překladatele: Podle vašich konkrétních nastavení nemusí být Průzkumník souborů, resp. Průzkumník Windows nebo Počítač v nabídce Start k dispozici vždy. Tak tomu je bohužel i v mém konkrétním případě. Proto jsem následující dlouhý blok, kdy mluví NVDA, nepřeložil, protože bych nemohl zaručit stoprocentní konzistenci s autentickým prostředím českých Windows 10.)

Mluvčí: Průzkumník souborů má nahoře přes celou šířku okna lištu nabídek spolu s adresním řádkem. (Poznámka překladatele: Opět je řeč o výchozích nastaveních Windows 10.) Ve výchozím stavu je hlavní pracovní prostor programu rozdělen opět na levý a pravý panel. Levý panel zabírá stromový seznam vašich souborů a složek, včetně často používaných složek připnutých k příslušnému seznamu. Pravý panel zobrazuje obsah složky, kterou si právě prohlížíte. Může být vykreslen buď jako mřížka ikon nebo jako svislý seznam s podrobnostmi o každé ikoně ve vedlejších sloupcích. Zde je to mřížka. Pohybujte se po ní kurzorovými šipkami. Pokud budete používat levou a pravou šipku, můžete si být jisti, že postupně projdete skutečně každou položku v této mřížce, protože v tomto případě se kurzor automaticky přesune na začátek dalšího řádku vždycky, když se dostanete na konec sloupce. Šipkou doprava si teď několik položek projdu.

Odečítač: Dokumenty vybráno dva z devět. Řádek jeden sloupec dva. Stažené soubory vybráno tři z devět. Řádek dva sloupec jeden. Hudba vybráno čtyři z devět. Řádek dva sloupec dva.

Mluvčí: Otevřu složku Dokumenty tak, že na ní stisknu enter, jakmile ji znovu najdu kurzorem.

Odečítač: Stažené soubory vybráno tři z devět. Řádek dva sloupec jeden. Dokumenty vybráno dva z devět. Řádek jeden sloupec dva. Stromové zobrazení sbaleno dva z sedm. Úroveň dva zobrazení položek seznam. Test nevybráno neoznačeno jeden z pět.

Mluvčí: Složka Dokumenty je standardně nastavena na zobrazení v režimu Podrobnosti. Zobrazení Podrobnosti je tabulka, kde je každá položka na samostatném řádku. Bližší podrobnosti o položce se dají vyčíst ze sloupců dál vpravo. Jedná se o informace jako např. název souboru či datum, kdy byl soubor naposledy upraven. Projdu si teď šipkou dolů několik souborů. Můžu se také šipkou doprava přesunout do těchto dalších sloupců a nechat si o určitých souborech přečíst víc informací.

Odečítač: zobrazení_řeči.txt vybráno dva z pět. Test2.txt vybráno tři z pět. Test3.txt vybráno čtyři z pět. Datum změny editační pole 19 deset 2015 11:07 jen pro čtení řádek čtyři datum změny sloupec dva. Typ editační pole textový dokument jen pro čtení řádek čtyři typ sloupec tři.

Mluvčí: Když se chci vrátit z této složky o úroveň zpět, stačí stisknout klávesu backspace. (Poznámka překladatele: Hned nad alfanumerickým enterem.)

Odečítač: Zobrazení položek seznam složky seskupení rozbaleno. Dokumenty vybráno dva z devět. Řádek jeden sloupec dva.

Mluvčí: Teď se trochu blíž podíváme na levý panel Průzkumníka souborů. Stejně jako v jiných programech se i zde můžu pohybovat mezi jednotlivými částmi okna klávesami tab a shift+tab. Teď stisknu shift+tab, abych se přesunul z pravého do levého panelu.

Odečítač: Stromové zobrazení Tento počítač rozbaleno dva z tři úroveň jeden.

Mluvčí: Teď se nacházíme v rozbalovacím stromovém seznamu, s jehož pomocí můžu pronikat stále hlouběji a hlouběji do adresářové struktury na tomto počítači. Stisknutím enteru na právě vybrané složce se tato načte do pravého panelu. Pokud je u složky uvedeno, že je sbalená, můžu ji šipkou doprava rozbalit.

Odečítač: Úroveň dva Plocha sbaleno jeden z sedm. Dokumenty sbaleno dva z sedm. Úroveň dva rozbaleno. Jeden položek. Úroveň tři Test jeden z jeden.

Mluvčí: Až najdu složku, kterou hledám, můžu se stiskem klávesy tab vrátit do pravého panelu.

Odečítač: Zobrazení položek seznam. Test nevybráno neoznačeno jeden z pět. Zobrazení_řeči.txt vybráno dva z pět. Test2.txt vybráno tři z pět.

Pokud máte zájem o další návody ze série Naučte se s NVDA, navštivte stránku afb.org/learnNVDA (odkaz se otevře v novém okně)

Tento návod vám přinášíme za podpory nadace asociace Technologie pro spotřebitele.

Zdroj (odkaz se otevře v novém okně): http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/using-technology/assistive-technology-videos/learn-nvda/windows-basics-part-2/12345Naučte se s NVDANVDApřekladyTutoriályWindows


Lukáš Hosnedl
Jmenuji se Lukáš Hosnedl a překládáním nejrůznějších textů z angličtiny se na poloprofesionální úrovni zabývám už víc než deset let. Také se aktivně zajímám o přístupnost, asistivní technologie a technologie obecně. Baví mě ale třeba i tvůrčí psaní, hra na...