Naučte se s NVDA: Základy Windows 3

Naučte se s NVDA: Základy Windows, část třetí

Stáhnout tento návod jako zvukový soubor ve formátu MP3 (v angličtině)

Zobrazit původní videozáznam tohoto návodu na Youtube (v angličtině) (odkaz se otevře v novém okně)

Přepis videa

Úvod: Americká nadace nevidomých ve spolupráci s NVAccess uvádí: Naučte se s NVDA: Základní seznámení s používáním počítače a internetu

Základy Windows, část třetí

Mluvčí: Většina programů ve Windows má lištu nabídek, která se aktivuje klávesou alt. Ve Windows 10 ji ale mnoho programů nahradilo složitějším "pásem karet". Tady, v Průzkumníku souborů, se na pás karet v rychlosti mrkneme. Funkčnost a ovládání pásu karet si popíšeme do větších podrobností až v návodech pro Word a Excel. (Poznámka překladatele: V době dokončení těchto překladů (30. 6. 2017) ještě nebyly k dispozici.) Stisknutím altu se teď dostanu na pás karet, kde se následně můžu šipkami doleva a doprava pohybovat po jednotlivých kartách.

Odečítač: Karty nástrojů seznam záložek. Soubor tlačítko nabídka aplikace. Záložka vybráno podnabídka…

(Poznámka překladatele: Podobně jako v jednom případě v předchozím návodu bohužel nejsem ani zde schopen přeložit stoprocentně přesně a konzistentně zbytek bloku odečítače při pohybu v pásu karet tak, abych měl jistotu, že řečený text bude doslova odpovídat autentickému prostředí českých Windows 10.)

Mluvčí: Stisknutím mezerníku aktivujte záložku.

Odečítač: Dokumenty okno. Ribbon karta vlastností karty nástrojů seznam záložek. Zobrazení záložka stisknuto vybráno podnabídka. Zobrazení karta vlastností… (Poznámka překladatele: Viz výše.)

Mluvčí: Nakonec si ukážeme pohyb po jednotlivých prvcích na dané kartě klávesou tab.

Odečítač: Panel podrobností tlačítko. Zobrazí nebo skryje podrobnosti alt plus zet plus pé. Podokno navigace rozbalovací tlačítko…

Mluvčí: Stisknutím escapu pás karet opustíte.

Odečítač: Zobrazení záložka podnabídk alt plus zet. Zobrazení položek seznam. Test2.txt vybráno tři z pět.

Mluvčí: Ve Windows 7 má Průzkumník Windows pořád jednodušší klasickou lištu nabídek, stejně jako většina ostatních aplikací. Otevřeme si teď znovu Poznámkový blok. Stiskněte klávesu Windows a potom začněte psát "poznámkový". Po prvních několika znacích by se měl objevit Poznámkový blok. Spusťte ho klávesou enter.

Odečítač: Nabídka Start. Pole hledat editační pole prohledat programy a soubory. Prázdný. Pé. O. Zet. En. Poznámkový blok. Program. Jeden z dva úroveň jeden. Neznámý. Bez názvu. Poznámkový blok. Editační pole víceřádkové. Prázdný.

Mluvčí: Poznámkový blok stále používá klasickou lištu nabídek. Otevřu ji teď klávesou alt. Nyní se šipkami doleva a doprava pohybujte mezi jednotlivými podnabídkami a všímejte si tzv. přístupových nebo také horkých kláves, které NVDA u každé podnabídky čte. Jsou to klávesové zkratky, které mi umožňují aktivovat přímo určitou konkrétní volbu. Například můžu už v hlavním pracovním prostoru aplikace stisknout alt+a, čímž rovnou otevřu menu Úpravy.

Odečítač: Soubor podnabídka alt plus es. Úpravy podnabídka alt plus á. Formát podnabídka alt plus ef. Zobrazení podnabídka alt plus zet. Formát podnabídka alt plus ef. Úpravy podnabídka alt plus á. Soubor podnabídka alt plus es.

Mluvčí: Po jednotlivých volbách v dané podnabídce se můžete pohybovat šipkami nahoru a dolů. Pokud je u některé položky uvedeno Podnabídka, znamená to, že ji lze opět rozbalit dalším stisknutím šipky doprava.

Odečítač: Soubor podnabídka alt plus es. Nový ctrl plus en. Otevřít… ctrl plus o. Uložit ctrl plus es. Uložit jako… a. Vzhled stránky… vé. Tisk… ctrl plus pé. Ukončit ká. Soubor podnabídka alt plus es.

Mluvčí: Soubor, Úpravy a Zobrazení jsou velmi běžné nabídky a bylo by rozumné věnovat teď nějaký čas tomu, abyste si zažili, kde a jak obvykle najdete některé jejich volby. Pokud chci například vytvořit nový soubor, otevřít již existující, uložit svou práci nebo ji vytisknout, měl bych vědět, že potřebuji nabídku Soubor. Toto chování je konzistentní ve většině dostupných programů. Stejně tak nabídky Úpravy, Zobrazení a Formát obvykle nabízejí v různých programech stejné typy voleb. Jak už víme, je možné mít spuštěných několik různých programů najednou. Navíc každý z nich může vytvářet více oken, která pod něj spadají. Jedním způsobem přepínání mezi okny je kombinace kláves alt+tab. Teď ji stisknu, abych se přepnul zpátky do Průzkumníka souborů.

Odečítač: Dokumenty okno. Zobrazení položek seznam. Test2.txt nevybráno neoznačeno dva z pět.

Mluvčí: Můžete alt držet a klávesu tab tisknout opakovaně, čímž budete postupně procházet všechna momentálně otevřená okna.

Odečítač: Bez názvu. Poznámkový blok řádek jeden sloupec dva. Dokumenty řádek jeden sloupec jeden. Dokumenty okno. Zobrazení položek seznam. Test2.txt vybráno tři z pět.

Mluvčí: Přepínat se mezi aplikacemi můžete také pomocí úlohové lišty, která navíc nabízí některé další možnosti. Příkazem Windows+t přesunete kurzor na úlohovou lištu. Nyní stisknu Windows+t.

Odečítač: Spuštěné aplikace panel nástrojů. Dokumenty tlačítko podnabídka.

Mluvčí: Tisknutím šipek doleva a doprava se můžete pohybovat mezi jednotlivými připnutými i spuštěnými aplikacemi. Budu se teď pohybovat po úlohové liště tisknutím šipky doprava.

Odečítač: Store tlačítko. Mozilla Firefox tlačítko. Bez názvu. Poznámkový blok tlačítko podnabídka.

Mluvčí: Pokud je u některé položky uvedeno Podnabídka, je to pro nás informace, že daná aplikace je v této chvíli spuštěná a má alespoň jedno aktivní okno. Uvedenou nabídku můžeme otevřít šipkou nahoru a potom si šipkami doleva a doprava vybrat to okno, do kterého se chceme přepnout. Pokud daná položka nebyla ohlášena jako podnabídka, víme, že tato aplikace teď zrovna neběží a je jen prostě připnutá na lištu. Takovou aplikaci můžete spustit enterem. Můžete také stisknout tzv. klávesu kontextového menu neboli aplikační klávesu, čímž se dostanete k řadě možností pro libovolnou aplikaci na úlohové liště. Klávesa kontextového menu se nachází mezi klávesami alt a ctrl napravo od mezerníku. (Poznámka překladatele: Některé klávesnice však klávesu kontextového menu vůbec nemají, především ty na laptopech. Jestli ji na své konkrétní klávesnici máte nebo ne, můžete zjistit ve výukovém režimu.) Další částí úlohové lišty je tzv. oznamovací oblast. Na tu se teď přesuňte klávesou tab a poté si šipkami doleva a doprava prohlédněte, co se zde nachází.

Odečítač: Notification chevron tlačítko. Uživatelem nastavená oznamovací oblast panel nástrojů. Síť dva přístup k internetu tlačítko. Reproduktory. Sto procento tlačítko. Centrum akcí tlačítko. Indikátor zadávání znaků v oznamovací oblasti tlačítko.

Mluvčí: I zde mají některé položky nabídky, do nichž se lze dostat klávesou kontextového menu. Některé programy běží jen na pozadí, aniž by přitom zobrazovaly jakékoli aktivní okno. Místo okna právě zobrazují pouze ikonu zde v oznamovací oblasti, jejímž prostřednictvím dávají uživateli najevo, co zrovna dělají. Dalším velmi častým jevem ve Windows jsou tzv. dialogová okna. Tato okna obvykle vytvářejí aplikace běžící na pozadí a do jisté míry si tak vynucují pozornost, protože od vás k dokončení své momentální činnosti potřebují určitou reakci. Teprve potom se kurzor vrátí zase do předchozího okna, ve kterém jste se nacházeli dosud. Někdy dialogová okna jen zobrazují jistou informaci a dají se rychle zavřít prostým tlačítkem ok. Jindy se používají k potvrzení určité operace, například smazání souboru. Dialogová okna se také často používají k zobrazení nastavení příslušného programu. Podívejme se na nastavení hlasu NVDA. Otevřete nastavení hlasu stisknutím kláves ctrl+NVDA+v.

Odečítač: Nastavení hlasu dialog. Hlas. Rozbalovací políčkoczech sbaleno alt plus há.

Mluvčí: Těmito i dalšími nastaveními NVDA se budeme zabývat dopodrobna až později v samostatném návodu, toto okno je ale skvělým příkladem dialogu s mnoha rozmanitými typy prvků. (Poznámka překladatele: Tento návod dosud není k dispozici, ale na rozdíl od jiných, např. jak používat Word nebo Excel ve spolupráci s NVDA, zatím není nikde v sérii ani jinde na stránkách AFB avizovaný.) Během tohoto návodu nám NVDA hlásil celou řadu informací o jednotlivých prvcích na obrazovce, na které jsme až dosud narazili, zatím jsme si ale vůbec nevysvětlili, co to všechno přesně znamená. Nyní stisknu kombinaci kláves NVDA+tab, aby NVDA znovu přečetl, co je právě pod kurzorem, jinými slovy co je "pod fokusem" nebo co "má fokus". (Poznámka překladatele: Termín fokus používá samotný NVDA.)

Odečítač: Hlas. Rozbalovací políčko czech sbaleno má fokus alt plus há.

Mluvčí: NVDA oznámí popisek prvku, což je v tomto případě "Hlas". Dále je oznámeno "Rozbalovací políčko", což je typ prvku, na kterém právě stojíme. Pokračujeme aktuální hodnotou daného prvku, což je "czech". Nakonec se dozvíme něco víc o samotném prvku. Tuto posloupnost NVDA dodržuje u všech prvků. Pokusí se oznámit název nebo popisek daného prvku, jeho typ, jakou má prvek aktuální hodnotu a nakonec jakékoli další případné informace, které jsou o něm k dispozici, včetně toho, jestli má nějakou klávesovou zkratku. Prvek, na kterém právě stojíme, je rozbalovací políčko. Prvky tohoto typu vám umožňují zvolit jednu z několika různých nabízených možností. Rozbalovacím políčkům se také někdy může říkat rozevírací seznamy, protože když na ně kliknu, vyjede z nich seznam možností a můžu si některou kliknutím vybrat. Tento prvek tedy má dva stavy, rozbalený a sbalený; proto mi NVDA hlásí, že políčko je sbalené. Vzhledem k tomu, že my zde používáme pouze klávesnici, změníme hodnotu tohoto rozbalovacího políčka přímo šipkami nahoru a dolů, aniž bychom se museli starat o jeho rozbalování. Stisknu několikrát šipku nahoru a potom zase šipku dolů, až dokud se nedostanu zase zpátky na "czech".

Odečítač: Katalán (s přízvukem). Bosnyan (s přízvukem). Katalán (s přízvukem). Czech.

Mluvčí: Můžete sem také napsat libovolný znak, čímž se přesunete přímo na první položku, která tímto znakem začíná. Nyní stisknu f, abych se přesunul na první položku začínající na písmeno f, což je finština, a potom stisknu c, čímž se vrátím zpátky na češtinu.

Odečítač: Fínysh (s přízvukem). Croatyán (s přízvukem). Kantounýz (s přízvukem). Katalán (s přízvukem). Czech.

Mluvčí: Po ostatních prvcích v tomto dialogu se pohybujeme klávesou tab směrem dopředu a kombinací kláves shift+tab směrem dozadu. Přesunu se teď na posuvník s názvem Tempo.

Odečítač: Osoba. Rozbalovací políčko Kvinci sbaleno alt plus o. Tempo. Posuvník dvacet pět alt plus té.

Mluvčí: Všimněte si, jak NVDA přesně podle očekávání hlásí jméno, typ a hodnotu každého prvku. Teď stojíme na posuvníku, což je prvek, který složí k výběru určité hodnoty mezi dvěma napevno stanovenými hranicemi. Hodnotu zde můžete měnit šipkami nahoru a dolů.

Odečítač: Dvacet šest. Dvacet sedum. Dvacet osum. Dvacet sedum. Dvacet šest. Dvacet pět.

Mluvčí: Můžu také použít klávesy page up a page down, čímž budu hodnotu měnit po větších skocích. (Poznámka překladatele: Klávesy page up a page down se nacházejí v šestici kláves vpravo vedle alfanumerického bloku a nad kurzorovými šipkami. Page down je pravá dolní klávesa této šestice, page up pravá horní.)

Odečítač: Třicet pět. Čtyřicet pět. Padesát pět. Čtyřicet pět. Třicet pět. Dvacet pět.

Mluvčí: Nyní se postupně posuňme dolů až na zaškrtávací políčko "Automaticky přepínat jazyk (je-li podporováno)".

Odečítač: Znásobit tempo zaškrtávací políčko zaškrtnuto alt plus zet. Výška. Posuvník padesát jeden alt plus vé. Intonace. Posuvník sedumdesát pět alt plus i. Hlasitost. Posuvník sto alt plus es. Automaticky přepínat jazyk (je-li podporováno) zaškrtávací políčko zaškrtnuto alt plus jé.

Mluvčí: Zaškrtávací políčka mají stavy zaškrtnuto a nezaškrtnuto. Mezerníkem teď hodnotu tohoto políčka přepnu na "zaškrtnuto" a pak hned zase zpátky na "nezaškrtnuto".

Odečítač: Mezera. Zaškrtnuto. Mezera. Nezaškrtnuto.

Mluvčí: Posledním prvkem, kterým se na této obrazovce budeme zabývat, je editační políčko. Nyní se na něj přesunu.

Odečítač: Automaticky přepínat dijalekt (je-li podporováno) zaškrtávací políčko nezaškrtnuto alt plus dé. Úroveň interpunkce. Rozbalovací políčko některá sbaleno alt plus ú. Zpracování znaků a symbolů se řídí podle jazyka aktuálního hlasu zaškrtávací políčko zaškrtnuto. Změnit výšku hlasu při čtení velkých písmen v procentech editační pole. Vybráno sto.

Mluvčí: Tento prvek po nás chce zadat číselnou hodnotu vyjadřující, jak moc se má při čtení velkých písmen změnit výška hlasu. Když jsem se na něj dostal, dozvěděl jsem se jméno tohoto prvku, jeho typ i hodnotu, a nakonec mi NVDA oznámil, že text v políčku je vybrán neboli označen. Při vstupu do editačního políčka bude veškerý případný text, který už políčko obsahuje, standardně rovnou vybrán, takže když začnu hned psát nový, stávající text bude vymazán. Pokud tedy tento text chcete upravit, aniž byste ho smazali, musíte nejprve stisknout levou nebo pravou šipku, čímž kurzor uvnitř políčka změní pozici a označení textu bude tím pádem zrušeno.

Odečítač: Nula. Sto nevybráno.

Mluvčí: Dialogová okna s nastaveními, která je možné měnit, obvykle v dolní části mají tlačítko "Ok", "Uložit" nebo podobné, kterým uložíte změny a zavřete dialog, a vedle něj pak tlačítko "Storno", kterým rovněž dialog zavřete, ale bez uložení provedených změn. Ve většině dialogových oken můžete stisknutím enteru v libovolném okamžiku uložit změny a dialog zavřít, nebo naopak stisknutím escapu v libovolném okamžiku změny ignorovat a zavřít dialog. Já teď stisknu escape, abych tento dialog zavřel bez uložení jakýchkoli změn, které jsem případně provedl, protože jsem se svými nastaveními hlasu spokojený právě tak, jak byla předtím.

Odečítač: Dokumenty okno. Zobrazení položek seznam. Test.txt nevybráno neoznačeno pět z pět.

Pokud máte zájem o další návody ze série Naučte se s NVDA, navštivte stránku afb.org/learnNVDA (odkaz se otevře v novém okně)

Tento návod vám přinášíme za podpory nadace asociace Technologie pro spotřebitele.

Zdroj (odkaz se otevře v novém okně): http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/using-technology/assistive-technology-videos/learn-nvda/windows-basics-part-3/12345Naučte se s NVDANVDApřekladyTutoriályWindows


Lukáš Hosnedl
Jmenuji se Lukáš Hosnedl a překládáním nejrůznějších textů z angličtiny se na poloprofesionální úrovni zabývám už víc než deset let. Také se aktivně zajímám o přístupnost, asistivní technologie a technologie obecně. Baví mě ale třeba i tvůrčí psaní, hra na...