Několik tipů, jak se naučit jazyk i se zrakovým postižením – 1. část

V článku Překládání s asistivními technologiemi snadno a rychle jste si mohli přečíst o tom, jaké v dnešní době existují možnosti překládání. Dnes v tématu jazyků budeme pokračovat, avšak se blíže zaměříme na problematiku jazykového vzdělávání. Dlouhodobě zastávám názor, že cizí jazyk se zvládne naučit každý, a to bez ohledu na (zrakové)postižení. Důležité je přitom však zvolit si vhodné výukové metody, postupy a nástroje, které člověku učení ihned neznechutí a zároveň ho dokáží dostatečně motivovat. Protože se často setkávám (nejen) u svých studentů s tím, že neví jak na to, rozhodla jsem se v následujícím článku sepsat pár tipů, které by vám v jazykovém vzdělávání mohly pomoci.

Znalost Braillova písma

Pokud se někdo chce naučit jazyk plnohodnotně, je zásadní, aby zvládl i jeho psanou formu. Správný pravopis cizího jazyka se však s největší pravděpodobností pouze z poslechu odečítače nenaučíme.  Proto je obrovskou výhodou, když je student schopen od samého začátku pracovat s psanou formou jazyka, a to buďto formou upraveného či zvětšeného černotisku v případě slabozrakých nebo pomocí Braillova písma.  I zde se tedy potvrzuje předpoklad, že znalost Braillova písma je i v dnešní době důležitou kompetencí nevidomých.

Najít si styl učení, který vám vyhovuje

Učení se jazyka by v první řadě neměla být nuda a povinnost. Za sebe můžu potvrdit, že nejlépe si člověk jazyk osvojuje, když se ho neučí úmyslně. Máte rádi technologie? Zkuste si váš telefon přepnout do jiného jazyka a prozkoumat, co které tlačítko spouští. Rádi chodíte na koncerty a posloucháte hudbu? Zkuste si přeložit nebo se naučit nazpaměť texty vašich oblíbených písniček. Zajímá vás nějaká specifická činnost? Zkuste si na sociálních sítích vyhledat komunity, se kterými byste se o společném koníčku mohli pobavit. Víte, že vás samostudium nenaplňuje nebo nebaví a nejvíce se naučíte ve skupině? Zkuste skupinové lekce nebo různé konverzační kluby či aplikace. Cesty jsou vždy otevřené, chce to jen trošku kreativity. Hlavní je to nevzdat po prvním nezdařeném pokusu.

Jazykové kurzy

Jednou z nejrozšířenějších možností, jak se naučit jazyk, je začít navštěvovat jazykový kurz. Těch je na trhu opravdu široký výběr a je potřeba si umět mezi nabízenými kurzy správně vybrat. Výhodou jazykových kurzů je obvykle vedení zkušeného lektora, který vás nasměruje správným směrem, vysvětlí záludnosti a dá vám zpětnou vazbu. Za kvalitu je však třeba si připlatit.

Vybrat si můžete mezi kurzy skupinovými a individuálními, prezenčními či dálkovými nebo např. zaměřenými na konkrétní cíl či téma. Při výběru kurzů je dobré brát v potaz i vaše zrakové postižení a vždy se předem informovat, zda je lektor schopen nabídnout vám potřebná přizpůsobení. Já osobně jsem vždy měla lepší zkušenost s kurzy individuálními, protože bylo snazší se dohodnout s lektorem na individuálním přístupu, učebních materiálech a časovém plánu.  Naopak kurzy skupinové mohou poskytovat větší motivaci a prostor pro socializaci.

Zde je pár tipů na kurzy, které jsou speciálně určeny pro studenty se zrakovým postižením nebo by pro ně mohly být vhodné:

  • Organizace Ergones, která mimo jiné nabízí online kurzy několika světových jazyků. Sami lektoři mají zrakové postižení, a tak zcela jistě není problém se domluvit na vhodné formě a individuálním přístupu.
  • Vybrané pobočky TyfloCentra nabízejí skupinové kurzy angličtiny, případně němčiny.
  • Organizace Kafira (Moravskoslezský kraj) nabízí pro své dětské i dospělé klienty prezenční či online kurzy angličtiny. V této organizaci sama vyučuji.
  • Jazykové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání pořádané střediskem Teiresiás.

Učebnice

Nepřístupnost učebnic stále považuji za jednu z největších bariér v jazykovém vzdělávání.  Učebnice na jednu stranu považuji za důležitý materiál, který studentům umožňuje osvojení znalostí a nabízí přehled gramatiky, cvičení a slovní zásobu. Na druhou stranu bohužel v tomto případě stále platí předpoklad, že s učebnicí bude člověk pracovat v její tištěné formě – i když tedy existují i varianty v PDF, které ale povětšinou nemají textovou vrstvu nebo nejsou vhodně naformátované, což špatné situaci vůbec nenapomáhá.

Problém s přístupností učebnic však nespočívá pouze v jejich formátu, ale i v principu, na kterém učebnice  fungují. Potřebám studentů s jakýmkoliv druhem zrakového postižení totiž dle mých zkušeností nevyhovuje, jakým způsobem je obsah v moderních učebnicích prezentován. Tvůrci učebnic se čím dál tím více řídí heslem „obrázek za tisíc slov“. Obrázky a jinak graficky zajímavě zpracované úkoly sice studenty bez postižení nabádají k mluvení a kreativitě, přičemž samotnou myšlenku považuji za správnou, na mě a zcela jistě i další studenty se zrakovým postižením měla práce s takovými učebnicemi silně demotivující a frustrující vliv. A to i v případě, že mi obrázky někdo popsal.

Rovněž nepovažuji za správné, aby nevidomí studenti byli nuceni v hodinách jazyků a dokonce u maturitní zkoušky popisovat obrázky, o kterých mají povědomí jen díky popisu asistenta v jejich mateřském jazyce. Tímto se zcela vytrácí původní smysl použití obrázků – a to podnícení kreativity a konverzačních kompetencí studenta. Jako jedinou vhodnou alternativu k obrázkům považuji jejich zpřístupnění do hmatové podoby formou hmatové grafiky nebo 3D tisku. Popravdě si však musíme přiznat, že tento způsob většina vzdělávacích institucí neuplatňuje.

Obecně jsou na tom s přístupností paradoxně lépe starší učebnice, které jsou sestaveny na základě překladové metody, a tak se snaží většinu učiva podat verbální formou.

Pokud potřebujete pracovat s učebnicí, máte možnost vybrané tituly získat prostřednictvím digitální knihovny střediska Teiresiás nebo jiných digitálních knihoven (např. KDD), kde jsou učebnice adaptovány do přístupné podoby. Vhodným nástrojem je také knihovní brána Daleth, díky které můžete vyhledávat v několika digitálních knihovnách současně.

Přístupné online materiály a aplikace

Alternativou k nepřístupným učebnicím nabízí nepřeberné množství zdrojů, které jsou k dostání online. Navíc online svět nabízí i spoustu možností vzdělávání se jako samouk. Zde představím vybrané zdroje, které považuji za vhodné pro sebevzdělávání se v angličtině. Pokud se však dáte na dráhu samouka, připravte se na to, že se na internetu budete muset popasovat s množstvím nejrůznějších materiálů různé kvality a s různou úrovní přístupnosti a naučit se mezi nimi rozlišovat ty, které jsou pro vás vhodné.

  • Aplikace Duolingo: Celý článek o Duolingu viz Duolingo: Jazyky snadno, zdarma, hravě a (ne)přístupně?.
  • Aplikace Bright: Celý článek o aplikaci Bright viz Bright, anglická slovíčka pod palcem.
  • Aplikace Memrise: Jedná se o aplikaci, která je určena pro učení se slovíček, a to snad ve všech světových jazycích. Na výběr je z tisíců nejrůznějších kurzů, které jsou většinou vytvořeny samotnými uživateli. Je navíc možné si vytvořit i seznam svých vlastních slovíček či frází, které se chceme naučit. Algoritmus aplikace funguje tak, že se učíme vždy jen pět slovíček ze seznamu, přičemž jsou nám nejprve slovíčka představena a následně prezentována v různých úkolech – např. spojení české a anglické verze, poslech, psaní atd. Bohužel tato aplikace nemá úplně ideálně řešenou přístupnost a orientace v ní vyžaduje trochu cviku. Navíc se přístupnost neustále mění s aktualizacemi aplikace.
  • News in Levels a Breaking News: Dva zdroje, které každodenně publikují zprávy a zajímavosti ze světa v angličtině. Každý článek je přitom dostupný ve třech verzích podle vaší úrovně angličtiny. News in Levels navíc nabízí výpis a výklad složitých slov a možnost poslechu celého článku. Breaking News naopak k vybraným článkům nabízí různá cvičení na porozumění textu. Obě webové stránky se dají poměrně dobře ovládat i pomocí odečítače.
  • Help for English: Bohaté a kvalitně zpracované webové stránky, kde se dozvíte vše o anglické gramatice v praxi.
  • ChatGPT: Nástroj využívající umělou inteligenci. Jedná se o online chatbota, se kterým je možné spolupracovat snad na čemkoliv, co vás napadne, a to včetně učení se cizího jazyka. Jako samouk ho můžete zkusit využít následovně: Vložit text, kterému nerozumíte a nechat si jej převést do jednoduchého jazyka, zeptat se na význam jednotlivých slov či frází, vypsat z textu složitá slova a vysvětlit jejich význam, vytvořit otázky ověřující porozumění textu, vytvořit cvičení na procvičení dané slovní zásoby, nechat si opravit chyby ve vámi psaném textu, probrat jakékoliv nejasnosti ohledně gramatiky, použití slova v kontextu atd., poradit se o vhodném způsobu učení se, vytvořit si učební plán a rozpis a v podstatě vše, co přijde na mysl. Pozor však na to, že někdy na chat GPT není možno stoprocentně spoléhat.


Jazyky


Pavlína Soušková
Jmenuji se Pavlína Soušková. V 5 letech mi byla diagnostikována Stargardtova nemoc, což je juvenilní forma makulární degenerace. Ve zkratce to znamená, že postupně přicházím o zrak a v současné době jsem prakticky nevidomá. Mám jenom malé procento periferního vidění,...