Několik tipů, jak se naučit jazyk i se zrakovým postižením – 2. část

V 1. díle (můžete si jej přečíst na stránce Několik tipů, jak se naučit jazyk i se zrakovým postižením – 1. část) jsme se podívali na první várku tipů, jak se naučit jazyk i bez zrakové kontroly. Dnes budeme pokračovat dalšími tipy.


Mediální obsah – poslech

Kromě online zdrojů, které se zaměřují čistě na výuku je možné využít i další média, jako jsou knihy, filmy, hudba nebo podcasty. Zde je pár tipů na to, jak tato média využít ve svůj prospěch.

Knihy

Existuje nepřeberné množství knih v cizích jazycích. Nejednou se přitom stává, že právě možnost číst knihy v originále motivuje studenty k učení se daného jazyka. Nutno však podotknout, že schopnost čtení knihy v originále nezískáme jen tak. Knihy jsou totiž velmi často vrcholným dílem práce s jazykem, který bývá především u beletrie velice bohatý, květnatý, a tím pádem složitý pro nerodilé mluvčí.

Pokud přesto chcete s knihami pracovat, doporučuji na úvod knihy v tzv. jednoduchém jazyce, které jsou určeny přímo studentům daného jazyka. Jedná se často o zjednodušené verze známých děl nebo jednoduché příběhy. Další možnosti jsou tzv. dvoujazyčné knihy, které obsahují stejný text ve vašem rodném jazyce a v jazyce, který se učíte, paralelně na stránce. Když tedy něčemu nerozumíte, je možné si slovo či frázi lehce vyhledat. Pokud jste již pokročilejší, doporučuji zkusit začít s četbou knihy, kterou již dobře znáte a významy, které vám při čtení utečou, si dokážete domyslet.

Knihy v cizím jazyce v českých knihovnách pro zrakově postižené spíše nenajdete, je proto ideální zkusit oslovit vybrané knihovny v zahraničí. Díky Marakešské dohodě by k literatuře v knihovnách jedné země měli mít přístup i čtenáři z partnerských zemí. Pokud preferujete knihy v audio podobě, je nejjednodušší využít službu Audible od Amazonu, která disponuje obrovským množstvím audioknih v angličtině. Je však potřeba mít na paměti to, že jde o službu placenou.

Rádio

Pokud patříte mezi fanoušky rádia, je ideální zkusit si naladit rádio v jazyce, který se učíte. V tomto případě asi žádné specifické rádio pro studenty jazyka nenajdete, proto tuto variantu doporučuji také spíše těm, kteří už disponují alespoň základními znalostmi v daném jazyce. Nelekejte se však, pokud napoprvé nebudete rozumět – i pasivní poslech při výuce jazyků velice pomáhá. Osvojíte si totiž melodii jazyka a postupně určitě začnete rozpoznávat i konkrétní slova či fráze.

Filmy

Filmy jsou společně s knihami z jazykového hlediska opravdu oříškem i pro zkušené jazykáře. Pokud vyloučíme filmy a seriály, které jsou speciálně určeny pro studenty jazyků, zjistíme, že obsahují složitý jazyk. Ten se navíc může lišit od toho, který jsme se naučili na kurzu či v nějaké gramatické příručce. Filmy totiž nabízejí ideální možnost seznámit se i s jazykem hovorovým a s různými dialekty či nářečími.

Ti z nás, kteří se zrakem problém nemají, mají při sledování filmů obrovskou výhodu v tom, že mohou číst titulky, a to jak v rodném jazyce, tak v jazyce filmu. Především druhým zmiňovaným si navíc osvojují mluvenou formu jazyka a výslovnost. Pustit si film s titulky je sice možné i s odečítačem obrazovky, prozatím jsem se však nesetkala s člověkem, který by toto dokázal efektivně využívat v praxi. Titulky se totiž střídají velice rychle, a i ten nejzkušenější čitatel Braillova písma bude mít nejspíš problém vše včas přečíst, a ještě u toho vnímat i mluvené slovo.

Pokud bych při sledování filmů mohla doporučit alespoň jednu věc, bylo by to sledování filmů s audiopopisem, samozřejmě v cizím jazyce (na stránce Audiopopis jako cesta ke zpřístupnění audiovizuálního obsahu najdete podrobný článek o audiopopisu, včetně zdrojů, kde filmy s audiopopisem v angličtině najít). Tím získáme alespoň nějaký přehled o dění filmu a osvojíme si přitom novou zajímavou slovní zásobu, která bývá v audiopopisech velice bohatá.

Podcasty

Podcasty je možné poslouchat jak obecně zaměřené, tak určené speciálně pro studenty jazyků. Níže přináším přehled druhých zmiňovaných pro různé jazyky:

 • Easy Languages
 • Six Minute English
 • All Ears English
 • Thinking in English
 • Advanced English
 • British english podcast
 • Creative Language Learning Podcast
 • News in Slow…
 • Something Rhymes with Purple
 • Les mots des autres
 • Deutsche Welle
 • Español casi Perfecto
 • Dutchpod101.com

Hudba

Hudba přivedla ke studiu jazyků již nespočet lidí. Kdo by přece nechtěl vědět, o čem se zpívá v jeho oblíbené písničce? Hudba je rovněž skvělá v tom, že se v ní slova často opakují a dostanou se člověku lépe tak zvaně pod kůži. V této oblasti asi žádné konkrétní tipy nemám, jedinou stránku, kterou mohu pro práci s cizojazyčnými texty doporučit, jsou Karaoketexty.cz, které obsahují texty a překlady snad všech písní, které existují.

Hry a elektronika

Dalším ze způsobů, jak se jazykem obklopit, je zkusit si v angličtině zahrát např. nějakou hru. Ty vznikají dnes již i ve formě přístupné pro nevidomé hráče – více na toto téma se dozvíte třeba na webu 4sense gaming. Pokud jste naopak fanoušci do elektroniky, zkuste si do angličtiny přepnout rozhraní vašeho počítače nebo mobilu.

Konverzace

Schopnost konverzace a využití jazyka v praxi je snad nejdůležitější kompetencí každého studenta. Na papíře sice můžete umět perfektně gramatiku, porozumět článku či filmu. Pokud se však nedokážete domluvit v cizině, nemá jazykové vzdělávání žádnou cenu. Nejdůležitějším pravidlem v konverzaci je nebát se dělat chyby a pokusit se vyjádřit svou myšlenku i na úkor gramatiky či slovní zásoby. Nevzpomenete si zrovna na správné slovíčko? Zkuste jej opsat nějak jinak. Nevzpomenete si na správný tvar nepravidelného slovesa? Použijte jeho variantu v přítomném čase. Za snahu opravdu nic nedáte.

Pokud se chcete průběžně zdokonalovat i v konverzaci, nemusíte se přitom stěhovat ihned do ciziny. I z pohodlí domova máte následující možnosti:

 • Najděte si online přátele, kteří mluví jazykem, který se učíte. Zkuste se přidat do různých skupin či komunit na sociálních sítích. Ať už jde o skupiny specificky věnované učení se jazyků nebo třeba vašemu oblíbenému koníčku. Pokud se stydíte mluvit, zkuste na úvod si s někým alespoň chatovat. Sami uvidíte, že po chvíli přestanete nad používaným jazykem uvažovat.
 • Aplikace Tandem: V této aplikaci si můžete najít jazykového partnera, se kterým si tzv. vyměňujete své jazykové znalosti – vy se učíte jazyk partnera a partner se učí ten váš.
 • Web iTalki: Tato webová platforma nabízí jednak jazykovou výměnu jako Tandem, tak nejrůznější kurzy, které nabízejí rodilí mluvčí daného jazyka.

Jazyk v praxi

Pokud se chcete do jazyka kompletně ponořit, není nic lepšího, než se jím doslova obklopit. Pokud je vám mezi 16 a 21 lety, zkuste se přihlásit např. na mezinárodní letní školu pro zrakově postižené s názvem ICC, kde se setkáte s vrstevníky z celé Evropy a týden tak budete muset komunikovat pouze v angličtině. V mém případě šlo o první zkušenost s komunikací v angličtině a po několika nejistých dnech jsem začala v angličtině i přemýšlet.

Dále existuje i nespočet různých jazykových pobytů a letních škol a v dnešní době navíc není ani pro osoby se zdravotním postižením při studiu problém vyjet např. na semestr či dva do cizí země. A možnosti cestování jsou obecně neomezené, tak se nebojte a směle do toho.

Závěrem

V tomto článku jsem se snažila předat zkušenosti, které jsem nabyla jednak sama při vlastním jazykovém vzdělávání, při studiu na VŠ, tak jako lektorka v organizaci pro klienty se zrakovým postižením. Spousta tipů a zdrojů pochází také od přátel, známých, kolegů a studentů, které jsem za život měla možnost potkat a téma s nimi probrat. Velké díky patří účastníkům workshopů, které jsem na jazyková témata vedla např. na Agoře nebo na ICC.

I přes délku článku jsem samozřejmě nemohla vystihnout a zmínit vše, jelikož o každém bodu by se dalo mluvit a psát další hodiny.  Berte tak článek prosím jen jako základní přehled možností a zdrojů, které v dnešní době v jazykovém vzdělávání existují. Především vám ale přeji hodně štěstí při osvojování si cizího jazyka, protože jazyk se člověk pouze neučí. Díky znalosti jazyka se mu otevírá zcela nový svět možností a pohled na cizí i vlastní kulturu.Jazyky


Pavlína Soušková
Jmenuji se Pavlína Soušková. V 5 letech mi byla diagnostikována Stargardtova nemoc, což je juvenilní forma makulární degenerace. Ve zkratce to znamená, že postupně přicházím o zrak a v současné době jsem prakticky nevidomá. Mám jenom malé procento periferního vidění,...