Nesmírný workshop o 3D tisku na Zažij svět nevidomých!

13. listopadu 2021 – k Mezinárodnímu dni nevidomých – Technické muzeum v Brně pro širokou veřejnost připravilo akci nazvanou Zažij svět nevidomých! Mezi mnoha bezvadnými vystavovateli jsme si dovolili alespoň trochu zazářit workshopem o 3D tisku, respektive o jeho využití ve výuce a vzdělávání (formálním i neformálním) zrakově postižených.

Covidová vlna nám avizovala účast na workshopu kolem dvou lidí – ano, dvou! Přesto jsme byli připraveni na plánovanou kapacitu 24 účastníků. Avšak přes všechna tato očekávání se nakonec s možnostmi 3D tisku pro zrakově postižené seznámilo odhadem 70 lidí (počet odhadnut z fotografií a z rozdaných 3D výtisků) – od dětí až po seniory, učitelé, studenti, rodiče s dětmi, samotáři, znalí i neznalí 3D tisku… a mnoho dalších více či méně úžasných zvědavců.

Mezi bzukotem 3D tiskařských strojů řeč přišla nejen na 3D tisk a jeho využití pro tvorbu různých nejen hmatových pomůcek, ale též na Nesmír – Odbornou skupinu pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku ČAS, Světlušku, chvíli se hojně diskutovalo nad ideami projektu IEDA (Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých), na němž se podílí Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity.

Kdybychom pouze ukazovali různé zajímavé 3D výtisky a roboty 3D tiskárny, byla by to pouze výstava. Zejména děti, ale též mnozí hraví dospělí, si zapnuli 3D tiskárnu; a pokud byli alespoň trošičku zruční a trpěliví, mohli si z tiskařské podložky odloupnout zmenšeninu měsíčního kráteru Linné o rozměrech 40 x 40 x 5 mm – na jehož vytvoření si však museli počkat přibližně půl hodiny. Ne všichni si 3D tisk vyzkoušeli – prostě třeba jen pozorovali, hmatali, diskutovali, poslouchali, … I oni si na památku mohli odnést drobný výstup 3D tiskařského zázraku, byť předem vyrobený.

Dnes trochu lituji, že za přežitek považuji takovou tu malou kartičku se jménem, adresou, telefonním číslem, e-mailem a podobnými informacemi – myslím, že navštívenka či vizitka se tomu tehdy říkalo. A tak si zájemci naše kontakty museli klikat do svých mobilních telefonů. Spojili jsme se s několika nevidomými a s několika školami – projevili zájem o zapůjčení (pod dohledem) 3D tiskárny či uspořádání speciálního 3D tiskařského workshopu. Aby se s 3D tiskem seznámili důkladněji a důvěrněji před tím, než investují nemalé částky do pořízení dílny pro tvorbu hmatových pomůcek. A vlastně nejen do 3D tiskárny, ale třeba i do vakuoformu, laserové gravírky a všeho, co s těmito moderními udělátky souvisí.

Zdá se, že v budoucnu se nám podaří být s Technickým muzeem v Brně více v kontaktu – zrodilo se několik skvělých myšlenek, jejichž obsah nyní ještě nebudu prozrazovat. Jistě však mohu zmínit, že jsou z hlavy Tomáše Přibyla – kurátora oboru letectví a kosmonautika, popularizátora kosmonautiky, autora moha knih a článků… myslím, že mnozí z vás jste se s jeho fascinujícím dílem již nejednou setkali.

Za spanilou spolujízdu světem nevidomých, tvorbou hmatových pomůcek nakonec nejen pro oblast výuky a vzdělávání musím poděkovat všem zúčastněným – zvídavým návštěvníkům, velice ochotnému a nápaditému Tomášovi Přibylovi, všem pořadatelům z Technického muzea v Brně (Barboře Kopecké a mnoha dalším, jejichž jména si již nepamatuji), ale též Světlušce a projektu IEDA (Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých), na němž se podílí Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. Nesmír – Odborná skupina pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku ČAS i touto akcí se jistě dotknul zářných zítřků.3D tiskAgoraIEDANadační fond Českého rozhlasu SvětluškaNesmír


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.