Pomůcky pro práci s textem, aneb Když již brýle nestačí

Podle klasifikace WHO rozlišujeme pět stupňů zrakových vad, a to střední slabozrakost, silná slabozrakost, těžce slabý zrak, praktická slepota a úplná slepota. U prvních čtyř stupňů má člověk v nějaké míře zachovanou zrakovou ostrost, při úplné ztrátě zraku se o zachování zrakové ostrosti mluvit nedá. Avšak každá z těchto zrakových vad umožňuje díky moderním kompenzačním pomůckám pracovat s textem. Jedná se např. o optické pomůcky, elektronická zvětšovací zařízení až po čtečky tištěné předlohy.

Důležitost výběru pomůcky

Má-li člověk tedy takové zrakové postižení, které mu umožňuje text číst, pak je třeba vybrat vhodnou pomůcku na jeho čtení. Je třeba si určit, jaký text bude člověk číst, jak často a za jakých podmínek bude s pomůckou pracovat. Je možné volit pomůcky na různé typy práce s textem, tj. např. pro krátké čtení menších textů či pro dlouhodobější čtení knihy či časopisů.

Optické lupy

Nosí-li člověk brýle, pak je určitě žádoucí tuto skutečnost zohlednit při výběru vyhovující pomůcky. Při méně závažných zrakových vadách velmi často postačí kompenzace díky různým typům lup do ruky, které nabízí rozsah zvětšení od 2,5x (cca 6 dioptrií) a po 15x zvětšující (cca 56 dioptrií). Lupy jsou optické pomůcky sloužící k přiblížení malého předmětu, které se uplatňují u čtení a psaní kratších textů. Tyto lupy můžeme dále rozdělit na lupy do ruky, hlavové, předsádkové či stojánkové (s osvětlením či bez něj). Osvětlení může být pak typu LED nebo žárovkové (žluté), tento typ světla pak dlouhodobě oči nezatěžuje.  Existují i lupy se světlem halogenovým.

Odkazy:

Optoelektronické pomůcky

Optoelektronické pomůcky bývají také nazývány pomůckami, tzv. těžké optiky. Jedná se o tzv. kamerové lupy, které mají stálé místo mezi pomůckami. Tyto lupy jsou elektronické pomůcky sloužící ke čtení dokumentů, ať jsou to noviny, knihy či různé vzdělávací materiály. Na některých lze vykonávat drobné ruční práce, malé opravy či podepisovat dokumenty či vyplňovat dotazníky. Dělí se na stolní a přenosné kamerové lupy.

Stolní kamerové lupy

Možnost výrazného zvětšení textu umožňuje tzv. stolní kamerová lupa. Ta patří do kategorie pomůcek, které výrazně přispívají ke zkvalitnění práce lidem s těžším zrakovým postižením. S její pomocí mohou uživatelé pohodlně pracovat s tištěnými texty, jako jsou učebnice, pracovní listy či sešity. Součástí kamerových lup je velký monitor, na který se vejde významné množství zvětšeného textu. Velikost písma si člověk nastaví podle svých potřeb. Další částí kamerových lup je i pohyblivý stolek, díky kterému se uživatel v textu dobře orientuje a nikdy neztratí řádek, který právě čte. Stolek poskytuje také pohodlný prostor pro práci. Ten, kdo s lupou pracuje, na něm může psát, kreslit, rýsovat nebo např. šít. U stolní kamerové lupy lze dosáhnout velkého zvětšení, lze zvolit barvu podkladu, upravit jas či kontrast, a tak je vhodná pro různé typy zrakových vad při studiu napříč celým systémem vzdělávání, ale i do domácího prostředí či do zaměstnání. Některé stolní kamerové lupy mohou mít i hlasový výstup, který ulevuje očím při delší práci s textem.

Odkazy:

Přenosné kamerové lupy

Součástí přenosných kamerových lup je baterie, takže je možné je používat nezávisle na přívodu energie. Jsou vhodné pro čtení v terénu, rozměry monitoru jsou od menších (např. 5 palců) až po velikost obrazovky tabletu (13 palců). Díky praktické velikosti a nízké váze lze lupu snadno nosit s sebou a používat ji přesně tam, kde je třeba – ve škole, doma, na cestách aj. Tyto kamerové lupy mohou být také opatřeny hlasovým výstupem či je lze pořídit bez něj. I pod těmito lupami, které mají v sobě výklopné rameno lze psát či vyplnit dokument, je-li to potřeba. Přenosné kamerové lupy mají možnost plynulého zvětšení, které může být např. až 22x. Tato zařízení dále nabízí několik barevných režimů nastavení, takže si uživatel může zobrazení vybrat tak, jak mu to vyhovuje vzhledem k jeho zrakové vadě.

Odkazy:

Čtečky tištěné předlohy

Pro ty, kterým nedovoluje jejich zraková vada číst očima, existují na trhu čtečky tištěných předloh. Tato zařízení jsou vhodná pro práci s textem, kdy čtečka zpracuje předlohu, kterou pak přečte hlasový výstup. Je takto možné číst knihy, časopisy, ale i např. příbalové letáky léků. Ovládání těchto čteček je velmi jednoduché a intuitivní. Stačí položit tištěný text pod kameru, posléze stisknout tlačítko na sejmutí textu na ovládacím panelu. Zařízení text zpracuje a jeho obsah přečte hlasovým výstupem. Zpracování předlohy je velmi rychlé, trvá pouze pár vteřin. Hlas čtečky si lze nastavovat dle svých potřeb, to znamená, že lze volit rychlost čtení, hlasitost, ale i se posouvat v textu po větách dopředu a zpět.

Tato pomůcka je vhodná pro zcela nevidomé, ale je výborným pomocníkem i pro ty, kteří ještě mají zbytky zraku. Funkce čtečky oceňují hlavně seniorští uživatelé, ale je vhodná pro všechny věkové skupiny. Je možné si čtečku připojit k monitoru a číst tak text ve zvětšené variantě.  Nevidomým pomáhají k umístění textu pod kameru zarážky na přístroji, ty ukazují, kam text přesně položit, aby výsledné rozpoznání bylo co nejkvalitnější. Slabozrací mohou s textem pracovat ve zvětšené formě na monitoru, mohou jej zpracovat v kontrastním zobrazení či kombinovat zvětšení s hlasovým výstupem. Čtečka tedy výrazně pomáhá při práci s texty, ať jsou to knihy, časopisy, ale lze toto zařízení využít také k sebeobslužným činnostem např. v kuchyni, a to na rozpoznání textu na různých výrobcích – čaje či koření. Benefitem čtečky je její lehkost, a tak velmi snadná přenositelnost, kdy je možné ji s sebou nosit do vzdělávacích institucí, do zaměstnání či knihoven.

Odkazy:

Mezi čtečky tištěné předlohy patří i malé přenosné zařízení, tj. kamerový systém OrCam. OrCam je tedy čtecí zařízení s hlasovým výstupem. Aktuálně je k dispozici OrCam My Eye 2, která nabízí vylepšené a rozšířené funkce oproti předchozímu modelu. Je to malá kamera zhruba o velikosti flash disku. Kamera se pomocí magnetů dá připevnit na obrubu jakýchkoli brýlí, které budou mít takové nožičky, aby kameru udržely. Výrobce deklaruje váhu 22,5 g a velikost 76 x 21 x 14.9 mm. Benefitem tohoto zařízení je jistě jeho přenositelnost a skladnost. Dá se tedy jednoduše využít tam, kde jej bude uživatel potřebovat.

Do této kategorie lze zařídit i novinku, a to je OrCam Read. I toto zařízení je kompaktní a přenosné, vhodné k rozpoznání textu.

Odkazy:

Závěr

Z výčtu pomůcek je zřejmé, že jeden uživatel může mít k různým činnostem a k různým potřebám k dispozici větší množství pomůcek. Proto je důležité si pomůcky řádně vyzkoušet a přesně si určit účel, ke kterému bude zařízení využito.

Je žádoucí se s pomůckami seznámit osobně, většinu zmiňovaných lze vyzkoušet v rámci rehabilitace zraku v krajských střediscích Tyfloservisu, o.p.s. Je jistě možné navštívit i dodavatelské firmy, kde rádi pomůcky představí a předvedou. Některé z výše popsaného nabízí k zapůjčení také půjčovna pomůcek Nadačního fondu Českého rozhlasu – Světluška.

Na ruční lupy má člověk nárok na příspěvek u své zdravotní pojišťovny, kdy je třeba mít pomůcku předepsanou od příslušného očního lékaře, který má na toto kompetence. Informace o tom, jak lupu získat také poskytnou zaměstnanci Tyfloservisu. Na ostatní pomůcky lze žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na příslušném Úřadu práce, kdy zpravidla výše příspěvku činí 90% ceny pomůcky, zbylých 10% je spoluúčast klienta.

Jak se pracuje se stolní kamerovou lupou, jak vypadá zařízení OrCam či Read Easy Evolve se můžete podívat na YouTube: (2) Blindička Linda Albrechtová – YouTube


Článek Pomůcky pro práci s textem, aneb Když již brýle nestačí vyšel původně na webu blindicka.com.IEDAOptické pomůcky


Linda Albrechtová
Jmenuji se Linda Albrechtová. Jsem od narození prakticky nevidomá, a tak využívám aktivně různé asistivní technologie od základní školy. Jsem absolvent Západočeské univerzity. Pracuji v plzeňském krajském středisku Tyfloservisu, předávám klientům své zkušenosti se zrakovým hendikepem, vyučuji obsluhu kompenzačních pomůcek.