Práce s klávesnicí Logitech K380 v systému iOS

V tomto článku vám Jiří Děrgel představí Bluetooth klávesnici Logitech K380. Tato QWERTZ klávesnice je mezi zrakově postiženými vzhledem k své příznivé ceně a funkcím poměrně populární jako příslušenství zvláště k chytrému mobilnímu telefonu, v našem případě k iPhonu, který tak přetváří do plnohodnotného a praktického digitálního zápisníku v případě kombinace s nějakým přístupným textovým editorem, například saplikací Permanote, o které jsme psali dříve.

Úvod

Hned v úvodu chci upozornit, že jako „neodborník“ a začátečník v IOS jsem se snažil zmapovat ovládání iPhone pomocí klávesnice Logitech K 380. Záhy jsem však zjistil, že některé klávesy „neodborníkovi někdy fungují, někdy nikoliv“. Zjistit kdy a jak přesně fungují asi zabere hodně času při experimentování.

Tento text tedy vnímejte jako materiál, jehož obsah se může od konkrétní situace občas lišit. Bylo by vhodné, aby ti, kteří text použijí a najdou nesrovnalosti ho doplnili o svůj konkrétní poznatek a dali to ve známost i ostatním z naší komunity.

POZN: pro zvýraznění výslovnosti neznělých souhlásek přidávám před nebo za velké písmeno samohlásku malé e/é nebo a/á. U některých je pak v závorce jméno.

Zkratka VO znamená „modifikační Klávesa VoiceOveru“ (viz níže)

Něco o klávesnici úvodem

BT klávesnici Logitech 380 lze spárovat se třemi různými zařízeními. Je použitelná jak pro OS Windows, tak i pro Apple IOS.

Dlouhý stisk klávesy F1zahájí spárování, já jsem si vybral iPhone 8.

Tuto operaci popisuje velmi dobře Jan Šnyrych v audio návodu pro iPhone.

Dlouhý stisk klávesy F2 u mne vyvolal počátek spárování s dalším zařízením, což byl NTB HP, kde se v systémové liště a položce BT zařízení objevil číselný kód, po jehož zadání na NTB HP se spárování dokončilo. Klávesnice začala ovládat NTB. Zadání kódu musí proběhnout relativně rychle, musel jsem požádat o pomoc vidící osobu pro odečtení kódu.

 

Přepínání mezi zařízeními provádíme krátkým stiskem funkčních kláves

eF1 pro iPhone

eF2 pro notebook

eF3 pro třetí zařízení.

Na NTB s OS Windows (po přepnutí na eF2) fungují funkční klávesy eF1 až eF12 jen při současném držení klávesy Fn, což je funkční klávesa klávesnice. Najdeme ji mezi klávesou levý Ctrl a klávesou levý Alt. Tedy v dolní řadě, jako druhou klávesu zleva.

 

Popis klávesnice Logitech 380

Spodní strana (pod funkčními klávesami uprostřed) je prostor pro dva AAA články (mikrotužky).

Levá boční strana jakoby (vedle ESC) je posuvný vypínač, od sebe  zapnuto, k sobě vypnuto. Vedle něj je LED indikující zapnutí.

Dále budu popisovat klávesy po vodorovných řadách od levého horního okraje,. Funkční klávesy zpravidla ozvučeny nejsou.

Znakové klávesy jsou v IOS VoiceOverem ozvučeny v režimu psaní (jinak „mlčí“).

 

řada 1. (horní řada s funkčními klávesami)

Klávesa ESC = Escape – zpravidla aktivuje na displeji (nebo též obrazovce) iPhonu tlačítko ZPĚT.

Klávesa eF1 = eS1 čili první klávesa pro spárování se zařízením 1 (např. iPhone)

Klávesa eF2 = eS2 čili první klávesa pro spárování se zařízením 2 (např. tablet)

Klávesa eF3 = eS3 čili první klávesa pro spárování se zařízením 3 (např. notebook).

Při stisku VO + Fn +eF3 na PLOŠe ohlásí info o pozici ikony (např řádek 2, sloupec 3)

Při stisku VO + Fn + dvojklep na eF3 v případě, že kurzor stojí na textovém poli, ohlásí VO počet řádků tohoto textového pole.

POZN. někdy nefunguje, je vhodné nejprve stisknout klávesu VO, pak Fn a pak eF3. Tedy postupně, nikoliv současně.

Klávesa eF4 = domeček klávesasimulující tlačítko Plocha. Dvojklep na eF4 vyvolá přepínání aplikací.

Při stisku VO + Fn + eF4 čte VO v textovém poli (pokud je na obrazovce); celý text od začátku.

Klávesa eF5 označená jakoby dvě obrazovky za sebou = přechod na začátek obrazovky nebo začátek editačního pole Je-li nějaké na obrazovce, dále VO + eF5 přečte označený text a bohužel asi ho odznačí, protože hlásí „nevybráno“.

Klávesa eF6 = čtvereček se třemi vodorovnými čárkami pod sebou – VO mi zde hlásí zobrazená nebo skrytá klávesnice.
Pokud ovšem jsem v režimu psaní v textovém poli.

Při stisku VO + Fn + eF6 VO oznámí na které pozici je kurzor nebo případně jaká část textu je označena. Opět v textovém poli.

Klávesa eF7 snad šipka vlevo = funguje stejně jako eF4;
čtení textu od začátku však zde nevyvoláme.

Klávesa eF8 (dvě šipky vlevo ) = Rychle vzad při přehrávání hudby nebo jiného média.

Klávesa eF9 (trojúhelník doprava a dvě svislé čárky ve Win asi Play/Pause) = NENÍ

Klávesa eF10 (dvě šipky vpravo)  = Rychle vpřed při přehrávání hudby nebo jiného média.

Klávesa eF11 (přeškrtnutý repro) = ztlumí nebo obnoví zvuk)

VO + eF11 zapíná či vypíná clonu obrazovky.

Klávesa eF12 zeslabuje zvuk.

Klávesa INS = zesílit zvuk;

INS + F3 = přepínání klávesnice (česká nebo emotikony; další klávesnice nutno doinstalovat v Nastavení).

POZN: Nedořekne-li VO hlášení, pomůže mi krátký stisk CTRL.

Klávesa DEL = mazání znaků doprava

 

řada 2.

je ozvučená v režimu psaní do editačního pole. Obsahuje 14 kláves (<, +, ě, š, č, ř, ž, ý, á, í, é, rovnítko, , diakritická čárka je čtena bohužel asi jako apostrov)

a poslední (čtrnáctá vpravo) je trochu delší klávesa BACKSPACE. Slouží k mazání doleva.

 

řada 3.

začíná vlevo TABulátorem, dále pokračuje 12 kláves s písmeny (Q, W, E, R, T, Z, U, I, O, P, Ú, A KULATOU ZÁVORKOU ZAVŘÍT) a končí HORNÍ částí SVISLE situovaného DELŠÍHO ENTERU.

 

řada 4.

Začíná vlevo CAPSLOCKEMdále pokračuje 12 kláves s písmeny (zleva A, S, D, F, G, H, J, K, L, Ů, §, PŘEHLÁSKA) a končí spodní částí SVISLE situovaného DELŠÍHO ENTERU. (ten jde tedy přes dvě řady)

 

ŘADA 5.

začíná zleva neozvučeným Shiftem, dále je zpětné lomítko následují písmena YPSILON, X, Cé, Vé, Bé, eN, eM, řadu pak zakončuje čárka, tečka, pomlčka (spojovník),

a zcela vpravo je opět neozvučený tentokrát delší vodorovný Shift.

 

spodní řada 6. – tyto klávesy jsou neozvučené.

začíná zleva Ctrl, pokračuje Fn (jde o funkční klávesu), následuje Alt, dále je levý CMD (komand), MEZERNÍK, pravý CMD (komand) a pravý Alt.

V pravém spodním rohu se nachází šipkový kříž (šipky vlevo/dolů/vpravo, šipka nahoru je nad šipkou dolů).

 

 

Klávesová zkratka pro VoiceOver – základní info.

Použití klávesnice Logitech K 380 (zkoušeno na Apple iOS 11.41 a na iPhone 8).

 

V níže uvedených zkratkách se vyskytuje označení „modifikační klávesa VoiceOveru“ nebo jen VO.

Podrobnější informace o této klávese a o dalších klávesových zkratkách se dočtete v tomto článku Adama Samce.

Na Logitech 380 je klávesa VO defaultně nastavena jako VO = klávesa Ctrl+Alt,

tzn. první a třetí klávesa zleva ve spodní řadě. Lze ji však přemapovat na klávesu Caps lock (kapslok),
jak je uvedeno ve výše odkazovaném článku.

 

 

Psaní speciálních znaků

Potřebujete-li psát znaky, které česká klávesnice neobsahuje např. zavináč, můžete v nastavení klávesnice přidat anglické rozložení a potom se do něj přepínat. Rychlejší však je zůstat v českém rozložení a psát znaky z

anglické klávesnice tak, že příslušnou klávesu stisknete s Altem. Např. zavináč se na anglické klávesnici píše klávesou 2
v horní řadě s Shiftem. V českém rozložení ho tak napíšete, když klávesu 2 stisknete s Altem. Obdobně

Alt + 3 použijete pro křížek, Alt + 4 pro dolar apod.
Avšak toto pravidlo neplatí vždy, proto níže uvádím přehled znaků, které se mi podařilo z české klávesnice zadat.

 

Psaní speciálních znaků na Logitech K 380.

Níže následuje popis jak speciální znaky zadávat z české klávesnice.

Doporučil bych si tyto znaky uspořádat dle svých kritérií do skupin, popř. ty znaky, které používám častěji si nakopírovat někde na začátek vlastního přehledu.

 

Začneme druhou řadou kláves shora a první klávesou zleva. (ve Vin to je středník/stupeň; v IOS pak znak „Menší než“). Budeme postupovat směrem doprava.

 

klávesa „Menší než“ (což je druhá řada shora, první zleva)

znakklávesypoznámka
větší než Shift + „Menší než“ 
menší nebo rovno Alt + Menší než 
větší nebo rovno Alt + Shift + Menší než 
číslice 0 Ctrl + Menší než 

 

POZN: Stejná nerovnostní znaménka lze zadat i jiným způsobem, jak je uvedeno v závěru této kapitoly.

 

KLÁVESA „+“ (ČTENO PLUS, TÉŽ označená číSLICí 1)

znakklávesapoznámka
číslice 1 Shift + Plustéž  Ctrl + Plus
apostrof (VO čte diakritické znaménko) Alt + Plus pravděpodobně jde o apostrof
zápor (VO to čte jako NOT) Alt + Shift + Plus zřejmě jde o znaménko mínus

 

KLÁVESA „Ě“ (ČILI E S HÁČKEM, TÉŽ OZNAČENA ČÍSLICI 2)

znak klávesa poznámka
číslice 2 Shift + „ě“; též Ctrl + „ě“
zavináč Alt + „ě“ 
odrážka Alt + Shift +“ě“ je to černá kulatá odrážka, tedy něco jako větší tečka

 

klávesa „eŠ“ (čili eS s háčkem, též označená číslicí 3)

(pro lepší odezvu vkládám před písmeno „Š“ malé „e“, tedy „eŠ“

znak klávesa poznámka
číslice 3 Shift + „eŠ“ též Ctrl + „eŠ“.
křížek čili number Alt + „eŠ“ VO čte značka čísla
není rovno Alt + Shift + „eŠ“ 

 

klávesa „Čé“ čili Cé s háčkem, též označená číslicí 4.

znak klávesa poznámka
číslice 4 Shift + Čé též Ctrl + Čé.
značka dolaru Alt + Čé 
značka libry Alt + Shift + Čé 

POZNÁMKA: zde lze pořídit i tzv. „Snímek obrazovky“ = CMD + Shift + „čé“ (

 

klávesa „eŘ“ čili eR s háčkem, též označená číslicí 5.

znak klávesa poznámka
číslice 5 Shift + eŘ též Ctrl + eŘ
tilda (čili vlnovka) Alt + eŘ 
kosočtverec Alt+Shift + eŘmůže sloužit jako odrážka

 

 

KLÁVESA „Žet“ ČILI Zet s háčkem, též označená číslicí 6

znak klávesa poznámka
číslice 6 Shift + Žet, též Ctrl + Žet
stříška VO čte vsuvka Alt + Žet 
křížek katolický – VO čte víka Alt +Shift + Žet malý katolický křížek psán jako horní index

 

 

klávesa „Ý“ čili dlouhé ypsilon též označena číslicí 7

znak klávesa poznámka
číslice 7 Shift + ypsilon s čárkou též Ctrl + ypsilon s čárkou
ampersant Alt + ypsilon s čárkouznak pro angl end
znak odstavce Alt + Shift + ypsilon s čárkou něco jako velké Pé s bříškem doleva

 

 

klávesa „á“ s čárkou též označená číslicí 8

znak klávesa poznámka
číslice 8 Shift + á s čárkou, též Ctrl + á s čárkou
hvězdička Alt + á s čárkou 
děleno Alt + Shift + á s čárkou vypadá asi jako dvojtečka s pomlčkou mezi tečkami

 

 

klávesa „í“ též označená číslicí 9.

znak klávesa poznámka
číslice 9 Shift + í též Ctrl + í
levá složená závorka Alt + í 
dvojitá levá šipka Alt + Shift + í 

 

klávesa „é“ též označená číslicí 0

znakklávesypoznámka
číslice 0 Shift + é (nebo Ctrl + é
pravá složená závorka Alt + é 
dvojitá pravá šipka Alt + Shift + é 

 

klávesa „=“ (rovnítko)

znakklávesypoznámka
procenta Shift + rovnítko 
stupeň Alt + rovnítko 
čárka Alt + Shift + rovnítkoúdajně čárka mezi slovy

 

klávesa“‚“ (apostrof) předposlední ve druhé řadě,
před klávesou BACKSpace. Asi jde o interpunkční čárku.

znakklávesypoznámka
háček Shift + apostrof 
Stříška Alt + apostrof VO čte vsuvka)
pomlčka Alt + Shift + apostrof VO čte spojovník

 

 


Další klávesy

znakklávesypoznámka
E s tečkou nahoře Alt + dvoj Wé; se Shiftem pak bude asi velké písmeno
E s ocáskem Alt + E; se Shiftem pak bude asi velké písmeno
značka Eura Alt+eR 
značka Registered Alt +Shift + eR asi velké eR v kroužku
značka TradeMark Alt + Shift + Té asi Té eM snad taky v kroužku
zet s tečkou nahoře Alt + zet (asi vhodné pro polštinu) se Shiftem pak bude asi velké písmeno
lomítko Shift + ú s čárkou 
levá hranatá závorka Alt + ú s čárkou 
jednoduchá lomená uvozovka ukazující doleva Alt + Shift + ú s čárkou 
levá kulatá závorka Shift + pravá kulatá závorka 
pravá hranatá závorka Alt + pravá kulatá závorka 
jednoduchá lomená uvozovka ukazující doprava Alt +Shift + pravá kulatá závorka 
A s ocáskem Alt + A se Shiftem pak bude asi velké písmeno
ostré eS Alt + eS 
sumace Alt +Shift +eS tedy znak Suma
parciální diferenciál Alt + Dé něco jako malé řecké delta
inkrement (přírůstek) Alt +Shift +Dé vypadá jako trojúhelníček čili řecké velké delta
levá otevřená uvozovka Alt + Há asi bych řekl otevírající
dvojité otevřené uvozovky Alt + Shift + Há asi bych řekl otevírající
pravá zavřená uvozovka Alt + Jé asi bych řekl zavírající
dvojité zavřené uvozovky Alt + Shift + Jé asi bych řekl zavírající)?
L se šikmým přeškrtnutím Alt + eL se Shiftem pak bude asi velké písmeno
dvojité uvozovky Shift + ů s kroužkem 
středník Alt + ů s kroužkem 
trojtečka Alt + Shift + ů s kroužkem asi výpustek
vykřičník Shift + § 
pravá zavřená uvozovka Alt + § 
tilda (vlnovka) Alt + Shift + § 
diakritické znaménko Shift + přehláska asi apostrof
 Alt popř. Alt+Shift mi s přehláskou nějak nefungují korektně! 
Svislá čára Shift + zpětné lomítko je vpravo od levého Shiftu
Copyright Alt + Cé Céčko v kroužku
znak druhé odmocniny Alt + Shift + Vé 
jednoduchá uvozovka dole Alt + eN 
dvojité dolní uvozovky Alt + Shift + eN 
otazník Shift + čárka 
menší než Alt + čárka 
menší nebo rovno Alt + Shift + čárka 
dvojtečka Shift + tečka 
větší než Alt + tečka 
větší nebo rovno Alt + Shift + tečka 
podtržítko Shift + spojovník (čili pomlčka) 
krátká pomlčka Alt + spojovník 
dlouhá pomlčka – VO vyslovuje něco jako  em pomlčka Alt + Shift + spojovník 

 AppleiOSiPadiPhoneKlávesové zkratkyVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...