Přístupný textový editor a zápisník pro iPhone

Aplikace Poznámky od Applu se s příchodem iOS 11 dočkala do určité míry opraveného chování co se týče čtení a navigace v textu pomocí Bluetooth klávesnice, avšak pořád to má daleko k uspokojivému stavu. Jestliže hledáte alternativní zápisník nebo nenáročný textový editor, který co možná nejlépe podporuje Bluetooth klávesnici a navíc oproti aplikaci Poznámky nabízí několik užitečných funkcí, tak můžete dát šanci bezplatné aplikaci s názvem Permanote.

Permanote má několik předností. Je velmi dobře integrován s cloudovým úložištěm Dropbox. Soubory, otevřené z jakékoliv složky v Dropboxu může sám průběžně synchronizovat na Dropbox, zatímco je upravujete, a dokáže otevřít soubory prostého textu s různými příponami. Můžete se dvěma kroky rychle přepnout do předchozího dokumentu, takže souběžná práce alespoň mezi dvěma dokumenty je trochu urychlena. Je možné vyhledávat v názvu ale také v obsahu všech textových dokumentů v Dropboxu, a když poté nějaký otevřete, tak se kurzor umístí na pozici nalezeného textu a tento hledaný text se označí, takže jej nemusíte hledat na obrazovce.

Přímo na obrazovce otevřeného dokumentu zobrazuje počet slov, znaků a odstavců, což lze přizpůsobit v nastavení přístupném přes panel Settings, a ve spodní části otevřeného dokumentu se nachází rozšířená klávesnice zahrnující tlačítka pro nastavitelná makra, například pro rychlé vkládání speciálních symbolů, vkládání přednastavených řetězců textu, pro navigaci v textu, třeba na začátek řádku či dokumentu, nebo pro operace jako kopírování či vkládání textu. Tato rozšířená softwarová klávesnice urychluje práci s textem, když pracujete bez Bluetooth klávesnice.

Permanote dále umožňuje zobrazit a případně exportovat text zapsaný ve formátu HTML nebo v mnohem čitelnějším zápisu Markdown, který pro jednoduché strukturované dokumenty osobně preferuji oproti formátům Wordu nebo Pages. V zápisu Markdown například nadpisy děláte tak, že pod text nadpisu napíšete tři pomlčky, seznamy tak, že před položku seznamu napíšete hvězdičku a mezeru, a tabulky či odkazy se značí také velmi jednoduše a čitelně. Takto formátovaný text poté můžete exportovat jako HTML. Přijde mi to jako nejrychlejší způsob, jak formátovat text na iPhonu, protože jiné textové editory jako třeba Pages nebo Word stejně nabízejí klávesové zkratky pouze pro základní formátování textu, konkrétně jen pro tučný nebo podtržený text či kurzívu. Bližší vysvětlení a příklady zápisu Markdown jsou když tak zde.

Další vítaná vlastnost Permanote je, že si můžete nastavit kódování konců řádků, takže nenastává problém nekompatibility s Poznámkovým blokem ve Windows jako u některých jiných textových editorů pro iOS.

Pokud jde o navigaci a čtení textu pomocí Bluetooth klávesnice, tak Permanote má přeci jen jednu nezanedbatelnou vadu na kráse a to, že zpětný pohyb po odstavcích pomocí Alt + šipka nahoru nefunguje opakovaně, ale to není tak hrozné, protože po řádcích se opakovaně zpětně pohybovat můžete, anebo se můžete přesunout na začátek odstavce, stisknout šipku doleva, čímž se dostanete na konec předchozího odstavce, a pak opět použít zkratku pro přesun na začátek odstavce, a takhle předchozí odstavce postupně procházet.AppleiOSiPhoneTextové editoryVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...