Práce s výpočetní technikou bez zrakové kontroly

Intaktní veřejností kolují různé představy a mýty o tom, jak člověk bez zrakové kontroly pracuje s počítačem. Také k tomu patří údiv, že je to bez kontroly zraku vůbec možné. Vysvětlím a přidám pár pojmů k objasnění této problematiky.

Psaní na klávesnici

Díky tomu, že jsou v dnešní době informační technologie zpřístupněny i zrakově postiženým, tak mohou tito lidé informace nejen přijímat a poslouchat, ale i vytvářet a editovat. Lidé se zrakovým postižením využívají speciálně navržené softwary, jejichž funkce se odvíjí od zrakové vady uživatele.

Při práci na počítači lze ke kompenzaci zrakové vady využít i naše ostatní smysly, což je sluch a hmat. Proto, aby člověk, který špatně vidí, mohl na stolním počítači či notebooku efektivně pracovat, je třeba, aby dokonale znal rozložení klávesnice. Je vítané, aby uměl psát všemi deseti a aby se orientoval i v rozložení všech dalších kláves. Specializované softwarové nástroje se ovládají totiž pomocí klávesových zkratek, stejně jako operační systém, a tak je důležité, aby zrakově hendikepovaný ovládal efektivně psaní na klávesnici, aby mohl plně využívat možnosti, které moderní technologie nabízejí.

Zrakově postižení zpravidla absolvují kurz psaní všemi deseti v rámci sociální rehabilitace v kurzu v jednom z krajských středisek Tyfloservisu, o.p.s.. Někteří si tuto dovednost nesou s sebou již ze studia na speciální základní škole či mohou v dnešní době využít i online prostředí a učit se psát všemi deseti např. v kurzu Psaní hravě. Mimo jiné dovednost rychle zadávat text do počítače umožňuje rychlý přístup k informacím, ale je to důležité i pro práci, studium či komunikaci.

Speciální SW

Uživatelé, kteří mají zachovalou takovou zrakovou ostrost, která jim umožňuje pracovat na počítači pomocí zraku, mohou využít tzv. softwarové lupy. Tyto programy zvětší obsah obrazovky dle potřeby uživatele. Lze si pomocí těchto nástrojů obsah obrazovky nejen zvětšit, ale i pomocí dalších nástrojů si změnit kontrast či zvýraznit barvy pro lepší práci na počítači. Někteří uživatelé softwarových lup při své práci využívají nejen klávesnici, ale i myš. Jednou z funkcí těchto programů je totiž možnost zvýraznění ukazatele myši, což umožňuje lepší vnímání ukazatele myši. U těchto nástrojů je však problém toho, že uživatel v daném okamžiku vidí pouze část obrazovky v důsledku zvětšení, a tak mu chybí kontext.

Hlasový výstup (hlasová syntéza) je technologie, která umožňuje počítačům generovat lidský hlas, transformuje textový vstup na hlasový výstup. Dění na obrazovce je tedy čteno syntetickým hlasem. Odečítač obrazovky čte text z dokumentů, webových stránek, e-mailu a dalších aplikací. Přečtený text se pak pomocí hlasové syntézy převede na mluvené slovo. Člověk, který nevidí, pak tyto informace tedy poslouchá. Odečítač obrazovky pak může informace také převádět do podoby Braillova písma, do podoby hmatové, kdy nevidomý čte informace pod prsty na tzv. Braillském řádku, který umožňuje zobrazit textové informace v podobě právě bodového písma. Braillský řádek je zařízení ve tvaru kvádru (cihly), které má na sobě hmatné výstupky, které právě tvoří kombinaci bodů a znaků v bodovém písmu.

Někteří zrakově postižení využívají kombinaci všech těchto zmíněných nástrojů. Mají zvětšený obsah obrazovky, snaží se ještě využít zbytky zraku, ale na delší texty či pro rychlejší práci s informacemi mají puštěný i hlasový výstup. Při studiu či tam, kde potřebují mít kontakt s textem, tak využijí i braillský výstup. Záleží na zrakové vadě, preferencích uživatele, ale i konkrétní aktivitě, kterou uživatel provádí na svém zařízení.

Internet

Pomocí těchto technologií lze i pracovat v prostředí internetu a webových stránek. Záleží však na tom, zda jsou stránky navrženy tak, aby se s nimi dalo pracovat právě pomocí těchto nástrojů, které zrakově postižení využívají. Webové stránky lze procházet s prohlížeči jako Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome, ale i Safari v iOS. Zrakově postižený se však musí naučit, jaké klávesové zkratky využít, aby efektivně procházel všechny prvky v prohlížeči tak, aby se rychle dostal k informaci, kterou hledá. Může se pohybovat po webové stránce po nadpisech,, odkazech či formulářových polích, což umožní přeskočit méně relevantní obsah. Při práci na počítači se tedy zrakově postižený musí naučit postupy práce se softwarem, aby uměl nalézt to, co hledá.

Aby se člověk neustále udržoval technicky gramotný, může absolvovat různé počítačové kurzy i rekondice v rámci sociálních služeb či vzdělávacích institucí, které nabízejí tyto aktivity pro těžce zrakově postižené. Může se např. jednat o kurzy v rámci TyfloCenter či Tyflokabinetů.

Schopnost pracovat na počítači je pro nevidomé důležitá, protože jim umožňuje dosáhnout větší nezávislosti, efektivněji komunikovat, ale také poskytuje přístup k informacím a příležitostem, které by jinak mohli mít omezené, ať se jedná o příležitosti pracovní, studijní či sociální kontakty.

Příklady SW

  • ZoomText je velmi populární zvětšovací program, který nabízí právě zvětšení, ale i přizpůsobení si prostředí svým potřebám.
  • SuperNova je komplexní zvětšovací a čtecí software.
  • NVDA je zdarma získatelný odečítací program pro OS Windows.
  • Nesmíme zapomenout na program JAWS, který je též velmi oblíbeným odečítačem pro práci na PC u zrakově postižených.

Praktické odkazy


Článek původně vyšel na webu blindicka.com. Upraveno.JAWSNVDASuperNovaZoomText


Linda Albrechtová
Jmenuji se Linda Albrechtová. Jsem od narození prakticky nevidomá, a tak využívám aktivně různé asistivní technologie od základní školy. Jsem absolvent Západočeské univerzity. Pracuji v plzeňském krajském středisku Tyfloservisu, předávám klientům své zkušenosti se zrakovým hendikepem, vyučuji obsluhu kompenzačních pomůcek.