Předváděcí místnosti s pomůckami pro zrakově postižené

Možnost vyzkoušet si pomůcku před jejím zakoupením či možnost získání o dané pomůcce co nejvíce informací, uvítá jistě každý, kdo ke kompenzaci zrakové vady taková zařízení denně využívá. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, která podporuje lidi s postižením zraku a hájí jejich zájmy, na tuto potřebu reagovala otevřením hned několika místností s možností předvedení kompenzačních pomůcek.

Na jaře roku 2022 se konalo výběrové řízení, které vyhrála společnost Spektra, v.d.n. Je to společnost, která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek a poskytuje k nim potřebný servis a poradenství. Na českém trhu působí již od roku 1989, je tedy nejstarší firmou, která se v České republice na poli kompenzačních pomůcek pohybuje. Zprvu se firma zaměřovala pouze na pomůcky pro zrakově postižené, aktuálně jsou její cílovou skupinou také lidé s mentálním a tělesným postižením. Tato firma do provozoven, které budou pomůcky předvádět, dodala potřebné vybavení a provedla i zaškolení ohledně práce s pomůckami pro pracovníky těchto místností.

Tyto provozovny nejsou pouze místem, kde si můžete zařízení vyzkoušet, ale také se setkat s odborníky, kteří pomohou najít tu správnou pomůcku pro individuální potřeby klientů. Každý člověk je jedinečný, a proto si každý zaslouží kompenzační pomůcku přizpůsobenou jeho potřebám a zrakové vadě. Vhodně vybrané pomůcky tak mohou zvýšit pocit samostatnosti a soběstačnosti daného jedince. Umožňují lépe se orientovat ve světě kolem sebe a plně se zapojit do každodenních aktivit.  S neustálým vývojem technologií přicházejí nové možnosti a příležitosti pro zlepšení kvality života lidí se zrakovým postižením. Vždy je lepší pomůcku nejprve osobně vyzkoušet a porovnat s ostatními nabízenými možnostmi. Testování pomůcek je zdarma a na místě poskytne poradenství odborně proškolený personál.

Čtecí zařízení (autor: Spektra, v.d.n.)

Předváděcí místnosti byly zřízeny celkem na 26 odbočkách SONS ČR, a to v Blansku, České Lípě, České Třebové, Frýdku-Místku, Chebu, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Jeseníku, Kroměříži, Kyjově, Mladé Boleslavi, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Praze, Prostějově, Přerově, Příbrami, Šumperku, Táboře, Tachově, Trutnově, Třebíči, Vsetíně a Zlíně.

Na těchto místech jsou k dispozici následující pomůcky:

  • čtecí zařízení pro nevidomé ClearReader,
  • stolní kamerová lupa s hlasem ClearView C 24“,
  • přenosná lupa Compact 7 HD,
  • telefon BlindShell Classic 2,
  • drobné pomůcky (např. indikátor barev a světla, kalkulačka, hodinky aj.).

Při zájmu o vyzkoušení některé z výše jmenovaných pomůcek kontaktujte příslušnou odbočku SONS ČR a domluvte se na případnou návštěvu a prezentaci.

Seznam oblastních odboček SONS ČR:


Článek Předváděcí místnosti s pomůckami pro zrakově postižené původně vyšel na webu blindicka.com.SONS ČRSpektra


Linda Albrechtová
Jmenuji se Linda Albrechtová. Jsem od narození prakticky nevidomá, a tak využívám aktivně různé asistivní technologie od základní školy. Jsem absolvent Západočeské univerzity. Pracuji v plzeňském krajském středisku Tyfloservisu, předávám klientům své zkušenosti se zrakovým hendikepem, vyučuji obsluhu kompenzačních pomůcek.