Přínosy pozorování večerní oblohy pro nevidomé a slabozraké

Původně jsme „Nesmírná“ setkání o vesmíru pro nevidomé a slabozraké populární a naučnou formou pořádali především na místech primárně určených pro lidi se zrakovým hendikepem. Například v Teiresiovi, celouniverzitním Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, které je nám dlouhá léta neocenitelnou podporou odbornou, morální i organizační. Zdá se, že podobné aktivity nabraly další směr – 17. května 2019 jsme se mohli setkat v prostorách Hvězdárny a planetária Brno v rámci akce výstižně nazvané Pozorování večerní oblohy pro nevidomé a slabozraké.

Pozorování proběhlo za podpory Hvězdárny a planetária Brno a bylo součástí Agory, Tmavomodrého festivalu a projektu Kvalita v inkluzi žáků se SVP. Domnívám se, že všichni zmínění partneři akce vnímají důležitost pomoci spravedlivého přístupu ke vzdělávání (pojetím vzdělávání v tom nejširším slova smyslu), která by měla být samozřejmou součástí liberální demokratické společnosti.

Aby akce byla co nejvíce autentická, pozorování bylo vskutku zahájeno v čas minimálně blízký západu Slunce – v 21:00 (západ Slunce 17. května 2019 byl v 20 hodin 44 minut). Trochu jsme se obávali, jestli v tak relativně pozdní čas účastníci opravdu přijdou. Nakonec maximální počet účastníků byl naplněn již 23. března 2019, skutečný počet účastníků činil 15, ti byli z celého Česka, někteří ze Slovenska.

Odborní pracovníci Hvězdárny a planetária Brno – zvaní demonstrátoři, známí též pod označením démoni – nás seznámili s interiérem malého planetária s klenbou o průměru 8 metrů, ale také s pozorovatelnou, které vévodí 2 nemalé dalekohledy, určené pro pozorování návštěvníky hvězdárny. Chvílemi se zdálo, že oblačná opona nám neodhalí ani kousek očekávaného představení, avšak chvílemi se umoudřila a poodhalila to, co skrývala – účastníci se zbytky zraku mohli pohlédnout do dalekohledů, nevidomí účastníci si dalekohledy prohlédli hmatem a samotné objekty měli pro hmatovou prohlídku připraveny v podobě hmatových modelů či reliéfů.

Přestože pozorování večerní oblohy primárně bylo určeno nevidomým a slabozrakým, je dobré si uvědomit sice sekundární, avšak jiným způsobem důležité rozměry akce:

  1. Pro Hvězdárnu a planetárium Brno to po velmi dlouhé době byla první podobná akce speciálně určená nevidomým a slabozrakým. Ze zkušeností vím, že mnoho organizací nemá odvahu pustit se do něčeho podobného. Myslím si, že odvaha pracovníků hvězdárny a planetária byla stěžejní. Zkušenosti získané 17. května chce hvězdárna a planetárium uplatnit během další akce v rámci Agory. Jistě je na co se těšit!
  2. Pozorování večerní oblohy se zúčastnila také jedna pracovnice VIDA! science centra a zároveň účastnice Jarního didaktického semináře 2019 pořádaného střediskem Teiresiás. Nepřímo se pozorování účastnili také odborníci, kteří se více či méně zabývají vzděláváním nevidomých a slabozrakých. Pro všechny tyto lidi a organizace byla akce nejen užitečným praktickým příkladem, ale též reflexí různým „tyflo-metodikám“.

Během pozorování byly použity modely vyrobené prostřednictvím 3D tisku. Je dobré poznamenat, že každý takový model prakticky neustále prochází zdokonalováním a každé jeho praktické použití zpravidla je předvojem pro dokonalejší model, do něhož se promítnou nově nabyté zkušenosti. Po květnovém pozorování jsme pořídili více 3D tiskáren a objekty ověřené během květnového pozorování zpřístupníme dalším vzdělávacím institucím.

Domnívám se, že Pozorování večerní oblohy pro nevidomé a slabozraké bylo mnoharozměrnou vydařenou akcí, která je jakýmsi vzkazem do budoucna: Budou další a budou stále lepší!

Fotogalerie z Pozorování večerní oblohy pro nevidomé a slabozraké na Flickru

Pozorování večerní oblohy pro zrakově postižené, Hvězdárna a planetárium Brno, 17. 5. 2019AgoraAPIVNesmírTmavomodrý festival


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.