Přístupnost nástrojů pro online komunikaci (nejen) s odečítači obrazovky

Potřeba pracovat na dálku, která v posledních měsících získala na důležitosti a v řadě případů byla jedinou možností, jak se i nadále aktivně zapojit do pracovního či vzdělávacího procesu, se nevyhnula ani lidem se zrakovým postižením. Ke obvyklým komunikačním kanálům jako e-mail či nejrůznější messengery přibyly skupinové textové, audio či video hovory, které mohly posloužit jako prostředek pro projektové schůzky, porady s kolegy, komunikaci se zákazníky, vedení workshopu či přednášky nebo účasti na ní.

Aby se mohli online konferenčních hovorů bez obtíží aktivně účastnit i zrakově postižení lidé, je třeba

  • zajistit, aby nástroje pro online komunikaci byly bez obtíží přístupné v technické rovině (tj. aby s nimi bylo možné pracovat pomocí odečítacích či zvětšovacích programů),
  • obsah v nich prezentovat v přístupné podobě (a vyhnout se tak typických chybám typu „jak můžete vidět na tomto slajdu“).

My se dnes společně podíváme na první bod, tj. přístupnost těchto nástrojů v technické rovině.

Přehledové články

S přehledem dostupných materiálů začneme u kolegů na Slovensku. Na našem partnerském portálu BlindRevue vyšel přehled služeb pro video konference vyšel pod názvem Nástroje na online komunikáciu a ich prístupnosť s čítačom obrazovky. Článek nabízí přehled nejpoužívanějších nástrojů pro online komunikaci, které v technické rovině nekladou uživatelům odečítačů obrazovek překážky. Současně ale zmiňuje, že jejich používání není vždy intuitivní a před jejich prvním použitím je vhodné si prostudovat návod.

Rozsáhlý přehledový článek Best video conferencing apps and software for accessibility vyšel na webu The Big Hack. Shrnuje výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů a přístupnosti se věnuje v širším kontextu, tj. nejen s ohledem na potřeby zrakově postižených. Najdeme v něm tak třeba i informace o možnostech automatického přepisu mluveného slova do textu (tj. opatření hovorů titulky), který přivítají zejména lidé s postižením sluchu.

Další rozsáhlý přehledový článek Which Video Conferencing Tools Are Most Accessible? vyšel na Smashing Magazine. Napsal jej Claudio Luis Vera a jak už jeho název napovídá, snaží se v něm najít odpověď na otázku, které nástroje pro video konferenční hovory jsou nejpřístupnější.

Microsoft Teams

MS Teams patří – aspoň pokud se mohu opřít o své zkušenosti – mezi populární platformy zejména ve školství. Stručný návod, Jak se s odečítačem účastnit schůzky v Microsoft Teams, je k dispozici na webu Tyflokabinetu

Detailnější seznámení s tím, jak používat MS Teams prostřednictvím odečítače obrazovky JAWS, nabízí Freedom Scientific An Introduction to Microsoft Teams and JAWS, případně prostřednictvím krátkých videí na YouTube kanálu Freedom Scientific Training.

The Microsoft Teams User Interface – Using JAWS and the Keyboard na YouTube

Další cestou pro seznámení se s prostředím MS Teams a tím, jak v něm provádět základní úkony, je materiál přímo od Microsoftu s názvem Basic tasks using a screen reader with Microsoft Teams.

Preferuje-li video tutoriály, pak doporučuji zhlédnutí videa ze série Accessibility Learning Webinar Series.

Google Meet

Podobný návod jako pro MS Teams připravili kolegové z Tyflokabinetu i pro Google Meet. Najdete jej v článku Jak se s odečítačem účastnit schůzky v Google Meet.

Návod pro použití Google Meet s odečítačem obrazovky připravili i kolegové z BlindRevue. Zájemci jej najdou v článku Google Meet: online komunikačný nástroj prístupný aj nevidiacim používateľom.

Detailnější informace jsou k dispozici na stránce Google Meet Accessibility.

Step by Step Walk-through of Using Google Meet on a Windows 10 PC with JAWS and Google Chrome na YouTube

Zoom

Další oblíbenou službou pro online konference je Zoom, který taktéž nabízí dobře přístupné prostředí pro uživatele se zrakovým postižením. Zájemcům o detailní seznámení s jeho používáním pomocí odečítače obrazovky lze doporučit audio tutoriál Meet Me Accessibly, který jeho autor Jonathan Mosen nabídl bezplatně k dispozici.

Další informace pak najdeme na stránce Zoom Accessibility Features.

Introduction to Hosting a Zoom Meeting with JAWS na YouTube

Skype

A vynechat nemůžeme ani Skype – ačkoliv se může zdát, že již patří do starého železa, opak je pravdou. Skype nabízí uživatelům se zrakovým postižením přístupné prostředí a všechny důležité funkce. O to, k čemu všemu lze dnes Skype i bez zrakové kontroly používat, se v článku Kde chybí zrak, může pomoct Skype už před časem zde na Pélionu podělil Michal Jelínek.

Common Tasks in Skype with JAWS na YouTubeAgoraGoogle MeetJAWSMicrosoft TeamsSkypeZoom Cloud Meetings


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...