Sčítání lidu, domů a bytů 2021 přístupně

Český statistický úřad se tématice přístupnosti věnuje dlouhodobě a systematicky už bezmála dvě desítky let – ať už je to zpřístupněním jeho vlastní webové prezentace, webu s výsledky voleb či nejnověji online formuláře a webové prezentace sčítání lidí, domů a bytů 2021.

To začalo už tento týden, od půlnoci z pátku na sobotu (od 27. března 2021) je možné vyplnit sčítací formuláře. A protože doba pokročila, preferovaná cesta je sčítání elektronickou cestou a vyplňování papírových formulářů je jen doplňkovým řešením pro ty, kteří elektronickou cestou jít nemohou, nechtějí, či to jen nestihli.

Je tedy nasnadě, že tento způsob sčítání bude jistě upřednostněn i uživateli se specifickými potřebami. Rád bych vám proto v tomto textu nabídl základní informace o tom, jak formulář vyplnit za pomoci asistivních technologií (zejména odečítacích či zvětšovacích programů).

Na úvod bych rád upozornil, že tento text si neklade za cíl být detailním návodem a provést čtenáře sčítacím formulářem krok za krokem, ale spíše poukázat na principy, které jsme při jeho zpřístupňování zohlednili, a poskytnout vám rady a tipy, jak sčítací formulář pomocí asistivních technologií vyplnit.

Pokud se chcete o sčítání dozvědět více informací v obecné rovině, doporučuji například článek Jiřího Peterky Sčítání lidu, domů a bytů 2021: jak bude fungovat elektronicky?, s průchodem formulářem se pak můžete seznámit prostřednictvím videozáznamu Sčítání 2021, webinář pro zdravotně postižené. Dalším vhodným zdrojem pak mohou být Informace a odpovědi z poradny SONS Praha – Sčítání 2021.

V obecné rovině platí, že při přípravě webového rozhraní sčítacího formuláře byly v maximální možné míře zohledněny požadavky zákona o přístupnosti (zákon č. 99/2019 Sb.). V praxi to znamená, že pro přístup k prvkům rozhraní je možné využít standardní postupy pro práci s webovými stránkami včetně odpovídajících funkcí odečítacích programů (tedy lze využít i seznam nadpisů, odkazů či formulářových prvků, které mohou vyplňování formuláře značně urychlit).

Ke snadnosti a přehlednosti vyplňování také přispívá rozčlenění formuláře do řady dílčích kroků. To znamená, že v jednu chvíli odpovídáte na jednu otázku a musíte tudíž interagovat jen s velmi nízkým počtem formulářových prvků.

Všichni to, kdo mají potíže se zrakem, jistě ocení volbu dostatečně kontrastních barev i dostatečně velkého písma, díky níž je rozhraní formuláře bez obtíží čitelné.

Formulář je responzivní, což znamená, že v případě, kdy používáte lupu pro zvětšení informací na obrazovce, upravíte si rozměry okna prohlížeče, či si zvětšíte obsah stránky pomocí prostředků prohlížeče, nedojde ke ztrátě obsahu či funkčnosti stránky, ale i v tomto případě je možné s formulářem bez obtíží pracovat.

Samozřejmostí je pak bezproblémové ovládání rozhraní prostřednictvím klávesnice. Výjimkou je chatbot, který ale bohatě nahrazuje celá škála dalších komunikačních kanálů, které je možné využít v případě dotazů. Ty může využít každý, kdo v průběhu sčítání narazí na nějakou nejasnost, kterou bude chtít zkonzultovat.

Praktickou ukázku průchodu části formuláře můžete zhlédnout ve videozáznamu Sčítání 2021, webinář pro zdravotně postižené – ukázka průchodem formuláře pomocí odečítače obrazovky.

Sčítání 2021, webinář pro zdravotně postižené – ukázka průchodem formuláře pomocí odečítače obrazovky

Kromě testování heuristického proběhlo i testování uživatelské. Při něm jsme použili nejpoužívanější odečítací programy v kombinaci s doporučenými webovými prohlížeči, tzn.

  • JAWS + Google Chrome
  • NVDA + Mozilla Firefox
  • VoiceOver + Safari

Mobilní aplikaci jsme otestovali na Androidu i iOS, opět s na nich dostupnými odečítacími programy, tj. TalkBack (Android) a VoiceOver (iOS).

Ve všech případech se jednalo o aktuální verze programů.

Pokud bychom měli výše uvedené informace shrnout do jedné věty, pak míru reálné přístupnosti asi nejlépe vystihuje následující citace kolegů ze SONS:

Uživatelé se zrakovým postižením by měli být schopni s pomocí běžně dostupných odečítačů obrazovky nebo speciálního zvětšovacího softwaru a přiměřenou úrovní počítačové gramotnosti formuláře samostatně vyplnit.

Zpětná vazba uživatelů

A i reakce uživatelů svědčí o tom, že formuláře lze bez zrakové kontroly bez obtíží vyplnit:

Teď jsem bez problémů vyplnil pomoci odečítače obrazovky JAWS za dům, manželku i sebe formuláře sčítání. Obratem mi přišlo potvrzení o úspěšném odeslání formuláře. Přihlásil jsem se pomoci své datové schránky, manželku rodným číslem.

Před chvílí se mi podařilo absolvovat sčítání lidu. Nebojte se toho, je to skutečně velmi jednoduché. Ještě dodávám, že jsem to dělala s nejnovější verzí Firefoxu a odečítačem NVDA Devatenáctkou.

Český statistický úřad je třeba pochválit za to, že online sčítání je připraveno přístupně i pro zrakově postižené. Poprvé se tedy můžeme sečíst zcela samostatně. (…) Mohu doplnit svou osobní praktickou zkušenost. Online sčítání je s odečítačem skutečně plně přístupné, vzhledem k již zmíněnému možnému přetížení systému je ale třeba být v některých chvílích obrněn trpělivostí. Jde zejména o stránku, na které se vyplňuje adresa domácnosti.

Potřebná uzpůsobení jsou připravena také pro další skupiny uživatelů se specifickými potřebami. Například uživatelé se sluchovým postižením mohou v průběhu online fáze využít možnost konzultace v českém znakovém jazyce a jsou pro ně také připravena instruktážní videa k vyplnění elektronického a listinného sčítacího formuláře. Tato videa jsou opatřena jak českými titulky, tak překladem do českého znakového jazyka. Další informace o uzpůsobení pro občany se sluchovým postižením jsou k dispozici v článku Sčítání 2021 s podporou pro osoby se sluchovým postižením.

Na úplný závěr bych rád poděkoval kolegům z Českého statistického úřadu za dlouhodobý zájem o tématiku přístupnosti a prostor, který jí věnují, a mým zrakově postiženým kolegům za využití možnosti zkušebního sčítání, které proběhlo v září a říjnu 2020, k poskytnutí zpětné vazby k přístupnosti sčítacího formuláře.ČSÚSčítání


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...