SciTE – vývoj všeho v jednom editoru

V tomto příspěvku bych rád navázal na zde dříve publikovaný článek, týkající se Vývojových prostředí pro programování poslepu ve Windows.
V průběhu mého koketování s programováním či psaním webových stránek jsem měl tu čest vyzkoušet mnoho editorů, jednoduchým Metapadem počínaje a komplexním PSPadem konče.
V poslední době mě však nejvíce zaujal právě editor SciTE, o němž pojednává tento článek.

Úvod

SciTE je multiplatformní textový editor, vyvýjený již od roku 1999.
Pro operační systémy Windows a Linux je distribuován jako Opensource, zatímco v systému macOS jde o placené vývojové prostředí, současná cena – $41.99.
Kromě editoru jako takového je k dispozici i samostatná komponenta grafického rozhraní, díky níž lze SciTE implementovat přímo do dalších aplikací.
Na této komponentě jsou postaveny např. vývojářské editory Notepad++ či Notepad2.
Další velmi vydařenou implementací editoru SciTE je Vývojové prostředí skriptovacího jazyka AutoIt.

Přístupnost

Vzhledem k tomu, že SciTE je navržen velmi jednoduše, je jeho přístupnost na velmi dobré úrovni.
Obzvlášť oceňuji velkou nabídku klávesových zkratek a bezproblémovou čitelnost jak samotného pole s upravovaným textem, tak pole konzole, obsahující textový výstup přidružených programů (KOMPILER, Tidy, Trace a podobně).
Obě tato pole mají s odečítačem obrazovky velmi rychlou odezvu.

Instalace, lokalizace, konfigurace

SciTE pro operační systém Windows je k dispozici buď ve formě instalačního balíku nebo jako přenosná verze.
Stáhnout si jej můžete na jeho domovské stránce, viz odkazy na konci tohoto článku.
Samotný editor a jeho dokumentace je primárně v angličtině, což u vývojářského editoru nepovažuji za překážku.
Pokud byste chtěli mít prostředí editoru v češtině, můžete si stáhnout jeho českou lokalizaci, odkaz na stránku s doplňky a rozšířeními, viz níže.
Vcelku netypická oproti podobným editorům je u SciTE jeho konfigurace.
Zatímco u ostatních editorů je nastavení součástí jejich grafického rozhraní, u SciTE se většina nastavení provádí přímou editací konfiguračních souborů.
Na první pohled se tento přístup může zdát zbytečně komplikovaný, a však obecně jde o velmi efektivní způsob jak si editor přizpůsobit k obrazu svému, vždy v potřebném kontextu.
Konfigurační soubory lze aplikovat ve čtyřech úrovních:

 • Globální konfigurace – nastavení budou aplikována na všechny editované soubory
 • Uživatelská konfigurace – nastavení budou aplikována na všechny soubory, otevírané aktuálním uživatelem
 • Složka – nastavení budou aplikována na všechny soubory v dané složce
 • Soubor – nastavení budou aplikována pouze na konkrétní soubor

Obecně platí, že následující konfigurace ve výše uvedeném seznamu bude vždy mít přednost před předešlými konfiguracemi.
Konkrétně tedy, bude-li např. k dispozici konfigurační soubor pro danou složku, jeho parametry budou uplatněny navzdory jejich jiným hodnotám v globální či uživatelské konfiguraci.
Podrobný popis konfiguračních souborů a jejich parametrů je k dispozici v dokumentaci ke SciTE, viz odkazy níže.

Rozšiřitelnost

Editor SciTE lze dále rozšířit, např pomocí skriptů v jazyce Lua.
Již hotová rozšíření jsou k dispozici na jejich stránce, viz odkazy níže.
Obecně jde o velmi silný nástroj, díky němuž si každý může do SciTE v případě potřeby doprogramovat přesně takové funkce, které potřebuje.
Výhodu zde vidím hlavně v relativně jednoduché implementaci, oproti např kompilovaným doplňkům, obvyklým u jiných editorů.

Užitečné klávesové zkratky

Zde uvádím několik klávesových zkratek, které mne osobně zaujaly. Kompletní seznam klávesových zkratek je k dispozici v dokumentaci ke SciTE, viz odkazy níže.

 • Vytvořit/Zrušit záložku – Ctrl+F2
 • Přejít na další záložku – F2
 • Přejít na předchozí záložku – Shift+F2
 • Vybrat k další záložce – Alt+F2
 • Vybrat k předchozí záložce – Alt+Shift+F2
 • Hledat výběr – Ctrl+F3
 • Vyjmout aktuální řádek – Ctrl+L
 • Kopírovat aktuální řádek – Ctrl+Shift+T
 • Vymazat aktuální řádek – Ctrl+Shift+L
 • Prohodit aktuální řádek s předchozím – Ctrl+T
 • Duplikovat výběr – Ctrl+D

Odkazy

Následuje seznam užitečných odkazů, souvisejících s editorem SciTE:

Závěr

Vývojářských editorů existuje celá řada a každý vývojář preferuje trochu něco jiného.
Editor SciTE mi přijde dobrou volbou pro ty, kteří požadují velké možnosti ohledně přizpůsobení celého prostředí svým potřebám.
Velkým plusem je i dobrá přístupnost celého řešení.
Za mě tento editor určitě doporučuji vyzkoušet.AgoraProgramováníWindows


Jiří Fenz
Jmenuji se Jiří Fenz a informačními technologiemi se aktivně zabívám cca posledních 20 let. 10 let jsem působil ve společnosti TyfloCentrum Brno jako lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a jako tester přístupnosti webových stránek. Aktivně se zajímám...