Srovnání vývojových prostředí pro programování poslepu ve Windows

Tento článek poskytuje srovnání nejpoužívanějších vývojových prostředí a textových editorů pro programování ve Windows v různých jazycích, například v jazyku PHP, Java, C/C++, TypeScript  a JavaScript, ale také HTML či CSS a dalších. Srovnání je seřazeno od nejpřístupnějšího řešení s odečítačem JAWS po co nejméně přístupné až po naprosto nepřístupné. Zejména se přihlíží na přístupnost editačního pole editoru, jelikož komfortní práce s textem je základ. Tam, kde je přístupnost srovnatelná, je pro určení výsledného pořadí přihlédnuto k přítomnosti užitečných pokročilých funkcí a doplňujících nástrojů, která mají užitek pro programátora používajícího JAWS.

Srovnávaná řešení rozdělíme na jedné straně na víceméně přístupná, která vůbec připadají v úvahu a stojí za bližší srovnání, a na druhé straně na řešení, která trpí zásadním přístupnostním nedostatkem tak, že jsou prakticky nepoužitelná a nemá cenu se s nimi tedy více zaobírat.

Víceméně přístupná řešení

Visual Studio Code

 • Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Efektivnímu ovládání tohoto editoru se věnuji v článku Tipy pro programování ve Visual Studio Code s odečítačem na Windows.
 • Aby tabulátor nesloužil pro vystoupení z editačního pole editoru, ale pro vkládání odsazení řádku, tak je nutné použít zkratku Control + M.
 • Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů, ale vzhledem k jinak velmi dobré přístupnosti přesto hodnotímtento editor jako nejlepší:
  • Během pohybu po slovech přes Ctrl + šipka doprava či Ctrl + šipka doleva v případě, kdy se v textu vyskytují určité speciální znaky, například znaménko rovná se, je takový speciální znak chybně čten spolu se slovem, které mu předchází.
 • Editor nabízí tyto užitečné a přístupné funkce:
  • Automatické formátování kódu.
  • Refaktorizace kódu, například přejmenování symbolů, tedy proměnných a funkcí.
  • Možnost skoku na zadané číslo řádku.
  • Možnost skoku na definici symbolu, na kterém se nachází kurzor, či na jeho výskyty v kódu.
  • Možnost výpisu a skoku na zvolený symbol v aktuálním souboru.
  • Zvýšení či snížení odsazení řádku, přesouvání řádku nahoru či dolů nebo duplikování řádku.
  • Zakomentování nebo odkomentování řádku, na kterém se nachází kurzor.
 • Další významné pokročilé funkce:
  • Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu.
  • Mnoho plug-inů pro rozšíření funkcionality či pro integraci s jinými nástroji.

Eclipse

 • Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Instalátor aplikace je nepřístupný, takže je potřeba jednorázová pomoc vidícího.
 • Editační pole editoru je plně přístupné.
 • Editor nabízí tyto užitečné funkce:
  • Automatické formátování kódu.
  • Refaktorizace kódu, například přejmenování symbolů, tedy proměnných a funkcí.
  • Možnost skoku na zadané číslo řádku.
  • Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
  • Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.
 • Další významné pokročilé funkce:
  • Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu.
  • Mnoho plug-inů pro rozšíření funkcionality či pro integraci s jinými nástroji.

Visual Studio Community

 • Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru je plně přístupné.
 • Editor nabízí tyto užitečné funkce:
  • Automatické formátování kódu.
  • Refaktorizace kódu, například přejmenování symbolů, tedy proměnných a funkcí.
  • Možnost skoku na zadané číslo řádku.
  • Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
  • Možnost skákání na následující nebo předchozí metodu. Nefunguje však v projektech jazyka C++.
  • Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu. Pro tuto funkci je ale potřeba nainstalovat toto rozšíření.
 • Další významné pokročilé funkce:
  • Hledání a nahrazování textu v aktuálním projektu, v aktuálně otevřených souborech nebo ve zvoleném adresáři.
  • Mnoho plug-inů pro rozšíření funkcionality či pro integraci s jinými nástroji.

Ride

 • Bezplatný jednoduchý textový editor vyvinutý přímo pro nevidomé programátory.
 • Editor usnadňuje nevidomým čtení a psaní zdrojového kódu unikátní funkcí zanořování se do tabulátorem odsazených bloků kódu pomocí kláves Alt + šipka doprava a vynořování se pomocí kláves Alt + šipka doleva.
 • Editační pole editoru je plně přístupné.

Notepad++

 • Bezplatný pokročilý textový editor.
 • Editační pole editoru je plně přístupné.
 • Editor nabízí tyto užitečné funkce:
  • Možnost skoku na zadané číslo řádku.
  • Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
  • Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu.
 • Další významné pokročilé funkce:
  • Hledání a nahrazování textu ve zvoleném adresáři.
  • Umí správně otevřít soubory s různým kódováním konců řádku, případně soubor přeuložit, aby používal požadované kódování konců řádků.

EdSharp

 • Bezplatný pokročilý textový editor vyvinutý přímo pro uživatele odečítačů JAWS, NVDA a dalších.
 • Editační pole editoru je plně přístupné.
 • Editor nabízí tyto užitečné funkce:
  • Možnost skoku na zadané číslo řádku.
  • Zvýšení či snížení odsazení řádku.

Poznámkový blok

 • Základní textový editor, který je součástí systému Windows.
 • Editační pole editoru je plně přístupné.

Nepoužitelná řešení

Apache NetBeans

 • Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
  • Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.

PSPad

 • Bezplatný pokročilý textový editor.
 • Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
  • Při označování textu pomocí Shiftu odečítač vůbec nečte, jaký text je označen.
  • Při pohybu po znacích či po slovech občas není čten správný text a čte se opakovaně předchozí úsek textu.

Atom

 • Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru je velmi špatně přístupné převážně proto, že odečítač vůbec nečte text při pohybu kurzoru v tomto editačním poli.

IntelliJ IDEA

 • Placené vývojové prostředí za měsíční či roční předplatné, například první rok předplatného stojí 3790 korun, následující roky je předplatné levnější. Nabízí třicetidenní zkušební lhůtu.
 • Určeno pro vývoj v jazyce Java, ale podporuje také jazyky JavaScript, SQL, HTML a CSS.
 • Rozhraní aplikace je natolik nepřístupné a pomalé, že se v ní nedá pracovat.

Brackets

 • Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru jakož i ostatní prvky grafického rozhraní nejsou vůbec přístupné.

 JAWSMicrosoftNástrojePřístupnostProgramováníSrovnáníWindows


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...