Seminář Počítačová gramotnost jako cesta k důstojnému zaměstnávání zrakově postižených pohledem Lindy Albrechtové

V pátek 24. 6. 2022 se uskutečnil jeden ze seminářů na téma počítačové gramotnosti a zaměstnávání osob se zrakovým postižením. Seminář měl podobu teoretickou a praktickou ve formě workshopů. Jak seminář probíhal, přináší následující text.

Kde seminář probíhal?

Velmi ráda jsem přijala pozvání na účast na tomto semináři, který se uskutečnil na Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední škole pro zrakově postižené (GOA) v Radlické ulici v pražských Jinonicích. Naší cílovou skupinou byli studenti gymnázia. Cílem bylo, aby se studenti seznámili s náplní pracovních pozic lidí se zrakovým postižením a jak ke svému výkonu povolání využívají informační technologie.

Program byl rozdělen do dvou částí, a to část, kdy se jednotliví mluvčí představili a pověděli o své náplni práce. V praktické části byla vytvořena stanoviště s konkrétními ukázkami z daných oborů, o kterých přednášející hovořili.

Kdo se představil?

Představilo se celkem šest zrakově hendikepovaných, mezi kterými byli testeři přístupnosti, programátoři pracující např. pro Microsoft, dále pracovnice firmy Transkript online, která zaměstnává zrakově postižené rychlopísaře za účelem zpřístupnit obsah mluveného slova lidem se sluchovým postižením. Zajímavé bylo slyšet, že nejrychlejší písaři dosahují rychlosti až 600 úhozů za minutu.

Představil se i zrakově postižený milovník hudby a mluveného slova, který aktuálně recenzuje kvalitu audioknih, aby jejich výsledná podoba byla příjemně poslouchatelná. Další přednášející pracuje ve VZP, kde konzultuje nejen přístupnost, ale i aktuální legislativu.

Já sama jsem představila moji práci v Tyfloservisu, o.p.s.. Studenti jsou již cílovou skupinou této organizace, a tak je třeba, aby věděli o službách, které oni sami mohou využívat. Řekli jsme si o sociální rehabilitaci, ale i o možnosti výběru vhodných optických pomůcek v rámci rehabilitace zraku, které jsou k výkonu povolání neméně důležité, umožňují-li to zrakové možnosti studenta. Posluchači se dozvěděli, že v rámci sociální rehabilitace nabízí Tyfloservis pět kurzů, a to kurz Prostorové orientace a samostatného pohybu, kurz Braillova bodového písma, Kurz sebeobsluhy, kurz vlastnoručního podpisu, ale také nácvik psaní všema deseti na klávesnici počítače, jehož znalost budou žáci potřebovat k efektivní práci s počítačem/notebookem. Zmínila jsem i své působení na Západočeské univerzitě, kde pracuji na zpřístupnění studia studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro výkon mých zaměstnání potřebuji dokonalou znalost práce na PC včetně speciálních softwarů pro zrakově postižené.

Workshopy

Zhruba po hodinové přednášce o našich profesích bylo vytvořeno 6 stanovišť, kde se mohli studenti blíže seznámit s praktickou částí naší práce. Mohli si vyzkoušet poslech audioknihy či si vyzkoušet aplikaci Psaní hravě, což je aplikace na výuku psaní na klávesnici, která je přístupná i uživatelům se zrakovým postižením.

Na stanovišti Tyfloservisu si zájemci mohli vyzkoušet čtečku etiket Penfriend, indikátor barev Colorino, podepsat se pomocí podpisové šablony, určit hodnotu bankovek. Zjistili, jak poznat po hmatu české mince, zkusili číst text pomocí přenosné kamerové lupy či si mohli osahat model hradu Karlštejn z 3D tiskárny.

Z reakcí studentů bylo jasné, že je návštěva a možnost seznámení se s pracovním uplatněním stejně hendikepovaných lidí potěšila. Měla jsem pocit, že poslouchají se zájmem, i na stanovišti, které jsem připravila, se žákům líbilo. Ti aktivnější si chtěli vyzkoušet opravdu vše, co leželo na stole, jiným stačil pasivní poslech toho, co se u stolu děje.

Přijetí od žáků i pedagogů bylo velmi příjemné, atmosféra uvolněná a přátelská. Já velmi kvituji možnost představit moji cestu, možnost vzdělání, ale i zaměstnání lidí se zrakovým hendikepem. Když jsem sama studovala, tak tyto možnosti v nabídce nebyly. Pokud naše příběhy inspirovaly či motivovaly některé ze studentů, tak jistě měl seminář úspěch, protože i tak se žáci, ale i pedagogové měli možnost dozvědět se hodně nových a zajímavých věcí.

První z těchto seminářů proběhl ve čtvrtek 23. 6. 2022 na Škole Jaroslava Ježka v Praze. Semináře byly realizovány Střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.GOA PrahaNadační fond Českého rozhlasu SvětluškaSeminářeŠkola Jaroslava Ježka


Linda Albrechtová
Jmenuji se Linda Albrechtová. Jsem od narození prakticky nevidomá, a tak využívám aktivně různé asistivní technologie od základní školy. Jsem absolvent Západočeské univerzity. Pracuji v plzeňském krajském středisku Tyfloservisu, předávám klientům své zkušenosti se zrakovým hendikepem, vyučuji obsluhu kompenzačních pomůcek.