Srovnání vývojových prostředí pro programování poslepu na Macu

Tento článek poskytuje srovnání nejpoužívanějších vývojových prostředí a textových editorů pro programování na Macu v různých jazycích, například v jazyku PHP, Java, C/C++ a JavaScript, ale také HTML či CSS a dalších. Srovnání je seřazeno od nejpřístupnějšího řešení s odečítačem VoiceOver po co nejméně přístupné až po naprosto nepřístupné. Zejména se přihlíží na přístupnost editačního pole editoru, jelikož komfortní práce s textem je základ. Tam, kde je přístupnost srovnatelná, je pro určení výsledného pořadí přihlédnuto k přítomnosti užitečných pokročilých funkcí a doplňujících nástrojů, která mají užitek pro programátora používajícího VoiceOver.

Srovnávaná řešení rozdělíme na jedné straně na víceméně přístupná, která vůbec připadají v úvahu a stojí za bližší srovnání, a na druhé straně na řešení, která trpí zásadním přístupnostním nedostatkem tak, že jsou prakticky nepoužitelná a nemá cenu se s nimi tedy více zaobírat.

Víceméně přístupná řešení

Xcode

 • Bezplatné vývojové prostředí od společnosti Apple, což předznamenává jeho velmi dobrou přístupnost.
 • Editační pole editoru je plně přístupné.
 • Editor nabízí tyto užitečné funkce:
  • Automatické formátování kódu tak, aby byl správně odsazen.
  • Možnost skoku na zadané číslo řádku.
  • Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
  • Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu. Tato funkce funguje bohužel jen s anglickou klávesnicí.
  • Ústřižky kódu (Code Snippets), pomocí nichž můžete rychle vkládat předpřipravené kusy kódu napsáním zkratkového řetězce a odentrováním, tedy něco podobného jako funkce Náhrada textu v macOS či iOS. Ústřižky kódu lze vkládat i přes jejich vybrání z knihovny, kterou zobrazíte zkratkou Cmd + Shift + L.
 • Další významné pokročilé funkce:
  • Hledání a nahrazování textu v souborech ze zvoleného adresáře nebo v celém projektu.
  • Integrovaná podpora verzovacího systému Git.

TextEdit

 • Základní textový editor, který je součástí systému macOS.
 • Editační pole editoru je plně přístupné.
 • Editor umožňuje rychlý skok na zadané číslo řádku.

Coda 2

 • Placený pokročilý textový editor za 99 dolarů se sedmidenní zkušební lhůtou.
 • Editační pole editoru je plně přístupné až na jeden problém. Když provedete příkaz pro vrácení poslední akce nebo její opakování, tak se celé editační pole znepřístupní. Jde to ale poté opravit tak, že se přes Cmd + tabulátor přepnete do jiné aplikace a pak zase zpět do aplikace Coda 2 . Tato chyba nastává také při mazání textu po slovech nebo při některých dalších pokročilých příkazech, které mění text v editačním poli editoru.
 • Editor nabízí tyto užitečné funkce:
  • Pomocí tohoto plug-inuje možné automaticky formátovat kód v jazyku PHP, JavaScript, HTML a CSS.
  • Možnost skoku na zadané číslo řádku.
  • Zvýšení či snížení odsazení řádku. Pro funkci přesouvání řádku nahoru či dolů si ale musíte stáhnout tento plug-in. Poté je ještě nutné v Předvolbách systému macOS změnit klávesovou zkratkupro příkazy „Move line up“ a „Move line down“, například na Cmd + Alt + šipka nahoru respektive Cmd + Alt + šipka dolů, jelikož ve výchozím stavu jsou tyto zkratky nastaveny na Alt +šipka nahoru a Alt + šipka dolů, což koliduje se zkratkami pro přesun kurzoru klávesnice po odstavcích nahoru a dolů.
  • Zakomentování nebo odkomentování zvoleného textu. Tato funkce funguje bohužel jen s anglickou klávesnicí.
  • Umí také doplňovat psaný kód, ale tato funkce bohužel není přístupná.
 • Další významné pokročilé funkce:
  • Hledání a nahrazování textu ve všech otevřených souborech nebo v celém projektu.
  • Umožňuje zvolit kódování konců řádků, případně kódování konců řádků převést v označeném textu.
  • Možnost snadno přes jedinou klávesovou zkratku publikovat přes FTP na ostrý web aktuální soubor nebo všechny pozměněné soubory.
  • Integrovaný FTP klient a podpora verzovacích systémů Git a Subversion.

Nepoužitelná řešení

Eclipse

 • Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Během instalace se musí stisknout nepřístupné tlačítko „Install“, takže je potřeba jednorázová pomoc vidícího.
 • Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
  • Pohyb po odstavcích přes Alt + šipka dolů a Alt + šipka nahoru nefunguje.
  • Psaní do editačního pole editoru je znemožněno nabízením automaticky doplněného kódu v podobě tabulky návrhů, která při psaní neustále přebírá fokus, takže nelze pokračovat ve psaní. Lze to ale vyřešit vypnutím této funkce nabízení kódu přes Eclipse > Preferences > PHP > Editor > ContentAssist> Enable auto activation. I po vypnutí této funkce je ale případně stále možné tabulku s nabízeným kódem vyvolat přes klávesy Ctrl + mezerník a požadovaný návrh vybrat šipkami a Enterem.
 • Některé části prostředí a užitečné funkce nejsou přístupné, například přejmenovávání funkcí a proměnných prostřednictvím refaktorizace.

TextMate

 • Bezplatný pokročilý textový editor.
 • Editační pole editoru není úplně přístupné, jelikož pohyb po odstavcích přes Alt + šipka dolů a Alt + šipka nahoru nepohybuje kurzorem po jednom ale po více odstavcích.
 • Editor nabízí tyto užitečné funkce:
  • Možnost skoku na zadané číslo řádku.
  • Zvýšení či snížení odsazení řádku nebo přesouvání řádku nahoru či dolů.
 • Další významné pokročilé funkce:
  • Hledání a nahrazování textu ve všech otevřených souborech, ve zvoleném adresáři nebo v celém projektu.
  • Umí správně otevřít soubory s různým kódováním konců řádku, případně soubor přeuložit, aby používal požadované kódování konců řádků.
  • Funkcionalitu tohoto editoru lze rozšířit o takzvané bundle, které umožňují například spuštění kódu PHP, Java, C/C++ a dalších , případně vkládat různé předpřipravené šablony kódu.

Visual Studio Code

 • Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
  • Chybí odezva při psaní slov. Místo napsaného slova se čte automaticky doplňovaný kód.
  • Při pohybu po slovech v případě, že se před nebo za slovem vyskytuje speciální znak, jako třeba interpunkce, je čteno něco jiného než slovo, přes které přešel kurzor.
  • Klávesové zkratky pro pohyb po odstavcích, Alt +šipka nahoru a Alt + šipka dolů, jsou přepsány akcemi pro posunutí odstavce nahoru respektive dolů a nepomůže ani tyto zkratky přenastavit v Předvolbách systému macOS .
  • Není čteno vložení nového řádku.
  • Není signalizováno zvukem doražení na konec nebo začátek editačního pole.
  • V editačním poli nefunguje VoiceOverové vyhledávání textu pomocí VO + f.

IntelliJ IDEA

 • Placené vývojové prostředí za měsíční či roční předplatné, například první rok předplatného stojí 3790 korun, následující roky je předplatné levnější. Nabízí třicetidenní zkušební lhůtu.
 • Určeno pro vývoj v jazyce Java, ale podporuje také jazyky JavaScript, SQL, HTML a CSS.
 • Editační pole editoru není úplně přístupné z následujících důvodů:
  • Pohyb po odstavcích přes Alt + šipka dolů a Alt + šipka nahoru nefunguje.
  • Přesun na začátek či konec dokumentu přes Cmd + šipka nahoru respektive Cmd + šipka dolů nefunguje.

Visual Studio for Mac

 • Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru se s VoiceOverem nechová jako upravitelný text , ale jako statický text. Takže naprosto chybí odezva při editaci textu a při pohybu textového kurzoru.

Sublime Text

 • Bezplatný pokročilý textový editor v případě, že tuto aplikaci zkoušíte v její časově neomezené zkušební lhůtě.
 • Editační pole editoru se s VoiceOverem nechová jako upravitelný text , ale jako statický text. Takže naprosto chybí odezva při editaci textu a při pohybu textového kurzoru.

Atom

 • Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru není vůbec přístupné.

TextWrangler

 • Bezplatný pokročilý textový editor.
 • Editační pole editoru není vůbec přístupné.

Apache NetBeans

 • Bezplatné vývojové prostředí s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru není vůbec přístupné.
 • Přístupné nejsou ani některé jiné důležité části aplikace, například otevírání nového souboru.

Brackets

 • Bezplatný pokročilý editor zdrojového kódu s mnoha integrovanými funkcemi.
 • Editační pole editoru jakož i ostatní prvky grafického rozhraní nejsou vůbec přístupné.

 AppleMacmacOS/OS XMicrosoftNástrojePřístupnostProgramováníSrovnáníVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...