Téčko Plus 19 a 20: hlasové syntézy, iOS 16, shrnutí podzimní Agory a pětileté výročí Pélionu

V tomto článku bychom vám rádi nabídli shrnutí devatenáctého a dvacátého vysílání podcastu Téčko Plus. Obě vysílání se uskutečnila na sociální síti Clubhouse, v klubu Potměchuť v termínech 22. 9. a 4. 11. 2022.

Jelikož v tomto článku budeme mluvit o dvou podcastech současně, nabídneme vám u každého níže uvedeného tématu odkaz právě na ten podcast, v němž jsme se popisovanému tématu věnovali.

Zvukový kvíz

V 19. vydání Téčka Plus (mp3; 50 MB) jsme odhalili zvuk, na který bylo v zadání z minulého vydání třeba přijít. Jednalo se o vcelku známý diktafon Eltrinex a vítězem z celkem tří správných odpovědí se stal Martin Hrtús.

Kvízový zvuk, který jsme odhalili ve 20. vydání Téčka Plus (mp3; 50 MB) již přímo souvisel s jedním z hlavních témat 19. vydání Téčka Plus. Jednalo se o ukázku hlasové syntézy WinTalker Voice, a vaším úkolem bylo hlavně zjistit nějakou zajímavost o této syntéze. Vylosovaným vítězem z celkem dvou odpovědí na tuto otázku se stal Libor Faltus.

iOS 16 jako velké téma v obou vysíláních

Protože ani nás nenechává chladnými každoroční podzimní šílenství kolem nové verze operačního systému iOS, dali jsme v obou těchto vydáních Téčka Plus velký prostor novinkám a uživatelským zkušenostem, které s novým iOSEM doposud máme.

V 19. vydání Téčka Plus (mp3; 50 MB) se s námi Zdeněk Bajtl podělil hlavně o své první dojmy při používání nové verze operačního systému iOS a zároveň vyjádřil oprávněné rozhořčení nad s každou další aktualizací postupně klesající kvalitou hlasových syntéz Iveta a Zuzana.

Protože do vysílání 20. vydání Téčka Plus (mp3; 50 MB) již zkušeností přibylo, Honza Šnyrych v tomto vydání zmínil nové funkce a své dojmy při jejich aktivním používání.

Na Honzův příspěvek přímo navázal Jirka Fenz, který se s posluchači podělil o dříve netušené možnosti při práci s braillským vstupem na displeji a tyto nové funkce zároveň názorně demonstroval.

Téma operačního systému iOS jsme následně uzavřeli naší rubrikou Hodinky nebo holínky, v níž Honza Šnyrych posluchačům osvětlil rozdíl v jednotlivých verzích češtiny při přepínání jazyků pomocí rotoru odečítače Voice Over.

Hlasové syntézy a jejich tvůrce jako náš vzácný host

V 19. vydání Téčka Plus (mp3; 50 MB) jsme měli tu čest přivítat opravdu velmi vzácného a výjimečného hosta. Naše pozvání totiž přijal pan ing. Rostislav Sáček, autor hlasové syntézy WinTalker Voice. Rozhovor s ním byl plný zajímavých informací z oblasti vývoje hlasových syntéz, došlo i na ukázky rozličných hlasů a v neposlední řadě pan Sáček ochotně zodpověděl všechny naše dotěrné dotazy.

Pokud byste rádi nahlédli do vývojářské dílny pana Sáčka, rozhodně vám doporučujeme si tento příspěvek poslechnout.

Podzimní Agora a pětileté výročí portálu Pélion

Jelikož 20. vydání Téčka Plus (mp3; 50 MB) proběhlo bezprostředně po podzimní Agoře, ani my jsme nezůstali pozadu a v jednom z příspěvků v tomto vydání jsme shrnuli na Agoře probíraná témata, jejichž společným jmenovatelem byla literatura a přístup k ní z hlediska zrakově postižených uživatelů.

Na toto informativní shrnutí bezprostředně navazoval rozhovor s Radkem Pavlíčkem na téma pětiletého výročí vzdělávacího portálu Pélion. Radek posluchačům poreferoval o současném stavu a povšechném úspěchu Pélionu a zároveň se s námi podělil o plány na další vylepšení tohoto obecně prospěšného portálu.

Obecná doporučení a tipy

Závěr

Pokud vás kterékoliv z výše uvedených témat zaujalo, více informací o něm se dozvíte vždy v příslušném zvukovém podcastu.

Na setkání s vámi při příštím vysílání se těší realizační tým Téčka PlusTéčkoTéčko Plus


Jiří Fenz
Jmenuji se Jiří Fenz a informačními technologiemi se aktivně zabívám cca posledních 20 let. 10 let jsem působil ve společnosti TyfloCentrum Brno jako lektor obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a jako tester přístupnosti webových stránek. Aktivně se zajímám...