WinSwitcher – Nástroj na snadné přepínání a zavírání oken a aplikací

V tomto článku bych chtěl představit nástroj WinSwitcher. Jedná se o program, který běží na pozadí, a přináší jednodušší přepínání a zavírání oken a aplikací do systému Microsoft Windows především pro uživatele pracující pouze pomocí klávesnice a pro uživatele odečítačů obrazovky. Práci usnadní zejména v případech, kdy máte v jednu chvíli mnoho spuštěných aplikací a jejich oken a chcete se efektivně přepínat mezi nimi, nebo pokud chcete nějaké jiné než aktuální okno zavřít nebo snadno ukončit celou aplikaci včetně všech jejích oken.

Funkce

Po spuštění WinSwitcher oznámí, že byl spuštěn, a poté běží na pozadí, dokud není vyvolána jeho funkcionalita pomocí odpovídajících klávesových zkratek, jež jsou globální, čili tyto zkratky fungují bez ohledu na to, jaká aplikace nebo okno je zrovna v popředí. Uživatel může vyvolat následující seznamy:

 • Seznam spuštěných aplikací a jejich otevřených oken.
 • Seznam otevřených oken jen pro aplikaci, která je zrovna v popředí.

Seznam spuštěných aplikací a jejich otevřených oken

Stisknutím zkratky Windows + Shift + A, nebo jiné alternativní  zkratky zvolené v nastavení, můžete kdykoliv vyvolat seznam právě spuštěných aplikací, který je seřazen dle naposledy použité aplikace. Se seznamem můžete pracovat pomocí následujících kláves:

 • Šipka dolů nebo nahoru: Přesune vás na následující nebo předchozí položku v seznamu.
 • Šipka doprava: Jestliže je vybrána aplikace, tak vás přesune do seznamu otevřených oken jen této vybrané aplikace.
 • Šipka doleva: Jestliže je vybráno okno, tak vás přesune zpět do seznamu spuštěných aplikací.
 • Enter: Jestliže je vybrána aplikace, přepne vás do naposledy používaného okna této aplikace. Pokud je vybráno okno, tak vás přepne do tohoto okna. Poté skryje WinSwitcher.
 • Backspace nebo Delete: Jestliže je vybrána aplikace, ukončí tuto aplikaci. Pokud je vybráno okno, tak zavře toto okno. Upozornění: Aplikace bude ukončena bez ohledu na to, jestli v ní máte neuloženou práci, kdežto zavírání okna může v případě, že v něm máte neuloženou práci, selhat. Při selhání zavírání okna WinSwitcher tuto skutečnost ohlásí.
 • Escape: Skryje WinSwitcher.
 • Alt + F4: Ukončí WinSwitcher, takže už nebude nadále běžet na pozadí. WinSwitcher oznámí, že byl ukončen.

Seznam otevřených oken jen pro aplikaci v popředí

Stisknutím zkratky Windows + Shift + W, nebo jiné alternativní  zkratky zvolené v nastavení, můžete kdykoliv vyvolat seznam otevřených oken jen pro aplikaci, která je zrovna v popředí, jež je seřazen dle naposledy použitého okna. Se seznamem můžete pracovat pomocí následujících kláves:

 • Šipka dolů nebo nahoru: Přesune vás na následující nebo předchozí položku v seznamu.
 • Enter: Jestliže je vybráno okno, tak vás přepne do tohoto okna. Poté skryje WinSwitcher.
 • Backspace nebo Delete: Jestliže je vybráno okno, tak zavře toto okno. Upozornění: Zavírání okna může v případě, že v něm máte neuloženou práci, selhat. Při selhání zavírání okna WinSwitcher tuto skutečnost ohlásí.
 • Escape: Skryje WinSwitcher.
 • Alt + F4: Ukončí WinSwitcher, takže už nebude nadále běžet na pozadí. WinSwitcher oznámí, že byl ukončen.

Navigace počátečními písmeny v seznamu aplikací nebo oken

Pro urychlení navigace v seznamu aplikací nebo oken podporuje WinSwitcher funkci navigace v seznamu psaním počátečních písmen. Jinými slovy, začnete-li psát počáteční písmena hledaného názvu aplikace nebo titulku okna, tak se fokus přesune na příslušnou položku v seznamu.

Filtrování seznamu aplikací nebo oken

Stisknutím klávesové zkratky Control + F v momentě, kdy je seznam aplikací nebo oken vyvolán, dojde k přesunutí fokusu do textového pole pro filtrování tohoto seznamu. Při psaní textu do tohoto pole je seznam aplikací nebo oken pod ním okamžitě filtrován. Stisknutím Enteru se fokus přesune z textového pole pro filtrování zpět do seznamu aplikací nebo oken. Mezi seznamem aplikací nebo oken a textovým polem pro jeho filtrování je možné se přesouvat také pomocí klávesy tabulátor nebo Shift + tabulátor.

Filtrování nerozlišuje velká a malá písmena a při zadávání hledaného textu není nutné dodržovat diakritiku a jiná modifikovaná písmena latinské abecedy.

Přenastavení globálních klávesových zkratek

Dialog s nastavením pro WinSwitcher umožňuje konfiguraci globálních klávesových zkratek sloužících pro vyvolávání nástroje WinSwitcher. V jednu chvíli je možné mít povoleno více klávesových zkratek najednou tak, aby pravděpodobnost konfliktu zkratek s jinými programy byla minimalizována. Nastavení je dostupné přes tlačítko „Nastavení“, na které se lze přesunout pomocí klávesy tabulátor nebo Shift + tabulátor v okně nástroje WinSwitcher.

K vyvolání seznamu spuštěných aplikací mohou sloužit následující zkratky:

 • Windows + Shift + A (výchozí).
 • Windows + F12.
 • Control + Shift + klávesa s číslem 1.

K vyvolání seznamu otevřených oken jen pro aplikaci v popředí mohou sloužit následující zkratky:

 • Windows + Shift + W (výchozí).
 • Windows + F11.
 • Control + Shift + 2.

Stažení nástroje WinSwitcher

Instalátor

Níže můžete stáhnout instalační balíček pro WinSwitcher, který zároveň vytvoří zástupce do složky „Po spuštění“, což zajistí automatické spouštění nástroje WinSwitcher po startu systému, abyste tak nemuseli činit ručně. Instalátor rovněž vytvoří zástupce na Plochu.

Upozorňuji, že bezpečnostní program Windows Defender může zabránit spuštění tohoto instalátoru jako nerozpoznané aplikace. Pokud se vám to stane, tak v okně, které se zobrazí, stiskněte odkaz „Další informace“ a poté tlačítko „Přesto spustit“.

Stáhnout instalátor nástroje WinSwitcher pro Windows (32bitový).

Přenosná verze

WinSwitcher je dostupný také v přenosné spustitelné podobě nevyžadující instalaci. Stáhněte zazipovaný archiv přes níže uvedený odkaz, rozbalte jej do libovolné složky a spusťte pomocí souboru WinSwitcher.exe. Upozorňuji však, že instalátor, který je ke stažení výše, oproti této přenosné verzi vytvoří zástupce do složky „Po spuštění“, abyste nemuseli WinSwitcher ručně spouštět pokaždé, kdy restartujete systém.

Stáhnout přenosnou verzi nástroje WinSwitcher pro Windows (32-bitový).

Příklad použití nástroje WinSwitcher

Ukázka používání nástroje WinSwitcher může vypadat například takto:

 1. Dejme tomu, že máte například sedm otevřených oken webového prohlížeče Google Chrome, dále tři okna Průzkumníka souborů, okno přehrávače VLC a ještě okno s doručenou poštou v aplikaci Microsoft Outlook.
 2. Momentálně máte v popředí například okno „Dokumenty „ Průzkumníka souborů a chcete se přepnout do jistého okna aplikace Google Chrome, například do stránky se česko-anglickým  slovníkem, kterou jste používali už před delší dobou.
 3. Místo toho abyste opakovaně x-krát mačkali klávesy Alt + tabulátor, tak vyvoláte přes zkratku Windows + Shift + A nástroj WinSwitcher, který vám zobrazí seznam se čtyřmi zmíněnými aplikacemi.
 4. Stisknete klávesu „G“, abyste se v seznamu aplikací rychle přesunuli na aplikaci Google Chrome, a poté šipkou doprava rozbalíte seznam otevřených oken této aplikace.
 5. Šipkou dolů najedete na okno aplikace Google Chrome, ve kterém máte načtenou zmiňovanou stránku česko-anglického slovníku.
 6. Enterem se do vybraného okna slovníku přepnete.
 7. Poté budete ještě chtít přejít například do jiného dlouho nepoužívaného okna aplikace Google Chrome, konkrétně do okna, v němž jste pomocí vyhledávače Google.com hledali klíčovou frázi „cestování do Řecka“.
 8. Použijete proto jinou zkratku nástroje WinSwitcher, Windows + Shift + W, která zobrazí seznam oken jen pro aplikaci, jež je zrovna v popředí, což je Google Chrome.
 9. Abyste nemuseli šipkou dolů procházet všech sedm otevřených oken aplikace Google Chrome, tak použijete zkratku Control + F, která vás přenese do textového pole pro zadání textu hledaného v titulcích otevřených
 10. Stačí zadat jen „cestování“, pak stisknout Enter a seznam oken se vyfiltruje tak, že vám v něm zbyde jen jedno okno, které hledáte.
 11. Nakonec stisknete Enter, abyste vybranou položku ve vyfiltrovaném seznamu oken aktivovali, a přepnuli se tak do tohoto okna.

Poznámka: Jestliže stojíte na nějaké položce v seznamu aplikací nebo oken, tak můžete stisknout klávesu Backspace nebo Delete a příslušná aplikace nebo okno se zavře.

Známé problémy

 • WinSwitcher neumožňuje vypsat a přepnout se do moderních aplikací jako jsou Pošta, Kalendář nebo Kalkulačka.
 • Někdy při pokusu o přepnutí se do okna se fokus do tohoto okna správně nepřesune. V takových situacích může pomoci stisknout Alt + tabulátor a poté Alt + Shift + tabulátor.

Řešení chyb

Jestliže vám ihned po spuštění nástroje WinSwitcher vyběhne chybová hláška, tak zkuste smazat obsah složky C:\Users\<vaše-uživatelské-jméno>\AppData\Local\Temp\gen_py. Jestliže zde takovou složku nemáte, tak se podívejte, jestli máte složku C:\Temp\gen_py, a pokud ano, tak smažte její obsah.

Další informace

WinSwitcher vyvíjím jako bezplatný otevřený software (open-source) pomocí programovacího jazyka Python. Zdrojové soubory, dokumentace a licence jsou k dispozici na této adrese na serveru GitHub.

Máte-li k nástroji WinSwitcher nějaké nápady na zlepšení, potíže s jeho fungování nebo jiné připomínky, tak můžete využít

Jejich Nahlašování pomocí serveru GitHub nebo mi napsat přímo na email adam.samec@gmail.com.MicrosoftNástrojeTutoriályWindows


Adam Samec
Jmenuji se Adam Samec a jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené, především o produkty značky Apple, průběžně však sleduji a zkouším také odečítače na Windows a Android.