WinSwitcher – Nástroj na snadné přepínání a zavírání oken a aplikací

V tomto článku bych chtěl představit nástroj WinSwitcher. Jedná se o program, který běží na pozadí, a přináší jednodušší přepínání a zavírání oken a aplikací do systému Microsoft Windows především pro uživatele pracující pouze pomocí klávesnice a pro uživatele odečítačů obrazovky. Práci usnadní zejména v případech, kdy máte v jednu chvíli mnoho spuštěných aplikací a jejich oken a chcete se efektivně přepínat mezi nimi, nebo pokud chcete nějaké jiné než aktuální okno zavřít nebo snadno ukončit celou aplikaci včetně všech jejích oken.

Funkce

Po spuštění WinSwitcher oznámí, že byl spuštěn, a poté běží na pozadí, dokud není vyvolána jeho funkcionalita pomocí odpovídajících klávesových zkratek, jež jsou globální, čili tyto zkratky fungují bez ohledu na to, jaká aplikace nebo okno je zrovna v popředí. Uživatel může vyvolat následující seznamy:

 • Seznam spuštěných aplikací a jejich otevřených oken.
 • Seznam otevřených oken jen pro aplikaci, která je zrovna v popředí.

Seznam spuštěných aplikací a jejich otevřených oken

Stisknutím zkratky Windows + F12 nebo alternativně Windows + Shift + A můžete kdykoliv vyvolat seznam právě spuštěných aplikací, který je seřazen dle naposledy použité aplikace. Se seznamem můžete pracovat pomocí následujících kláves:

 • Šipka dolů nebo nahoru: Přesune vás na následující nebo předchozí položku v seznamu.
 • Šipka doprava: Jestliže je vybrána aplikace, tak vás přesune do seznamu otevřených oken jen této vybrané aplikace.
 • Šipka doleva: Jestliže je vybráno okno, tak vás přesune zpět do seznamu spuštěných aplikací.
 • Enter: Jestliže je vybrána aplikace, přepne vás do naposledy používaného okna této aplikace. Pokud je vybráno okno, tak vás přepne do tohoto okna. Poté skryje WinSwitcher.
 • Delete: Jestliže je vybrána aplikace, ukončí tuto aplikaci. Pokud je vybráno okno, tak zavře toto okno. Upozornění: Aplikace bude ukončena bez ohledu na to, jestli v ní máte neuloženou práci, kdežto zavírání okna může v případě, že v něm máte neuloženou práci, selhat. Při selhání zavírání okna WinSwitcher tuto skutečnost ohlásí.
 • Escape: Skryje WinSwitcher.
 • Alt + F4: Ukončí WinSwitcher, takže už nebude nadále běžet na pozadí. WinSwitcher oznámí, že byl ukončen.

Seznam otevřených oken jen pro aplikaci v popředí

Stisknutím zkratky Windows + F11 nebo alternativně Windows + Shift + W můžete kdykoliv vyvolat seznam otevřených oken jen pro aplikaci, která je zrovna v popředí, jež je seřazen dle naposledy použitého okna. Se seznamem můžete pracovat pomocí následujících kláves:

 • Šipka dolů nebo nahoru: Přesune vás na následující nebo předchozí položku v seznamu.
 • Enter: Jestliže je vybráno okno, tak vás přepne do tohoto okna. Poté skryje WinSwitcher.
 • Delete: Jestliže je vybráno okno, tak zavře toto okno. Upozornění: Zavírání okna může v případě, že v něm máte neuloženou práci, selhat. Při selhání zavírání okna WinSwitcher tuto skutečnost ohlásí.
 • Escape: Skryje WinSwitcher.
 • Alt + F4: Ukončí WinSwitcher, takže už nebude nadále běžet na pozadí. WinSwitcher oznámí, že byl ukončen.

Nastavení nástroje WinSwitcher

Nastavení je dostupné přes tlačítko „Nastavení“, na které se lze přesunout pomocí klávesy tabulátor nebo Shift + tabulátor v okně nástroje WinSwitcher.

Filtrování seznamu aplikací nebo oken a navigace v něm počátečními písmeny

Pro urychlení nalezení požadované aplikace nebo okna podporují seznam aplikací i oken funkcionalitu filtrování těchto seznamů prostřednictvím psaní, což znamená, že v případě, kdy je seznam zaměřen fokusem, můžete psát znaky a seznam bude okamžitě náležitě vyfiltrován, čili zobrazí se jen aplikace nebo okna, jejichž titulek obsahuje napsané znaky. Filtr je možné resetovat a opět tak zobrazit původní aplikace nebo okna stisknutím klávesy Backspace.

Nicméně jestliže raději upřednostňujete standardní chování seznamů, čili že psaní znaků vás přesouvá na položku, jejíž počáteční písmena odpovídají napsaným znakům, tak můžete WinSwitcher do tohoto chování přepnout v nastavení odškrtnutím zaškrtávacího pole nazvaného „Filtrovat  seznam aplikací a oken psaním“. Tuto volbu je rovněž možné kdykoliv jednoduše přepnout klávesovou zkratkou Control + T, pokud se nacházíte v hlavním okně nástroje WinSwitcher.

Jestliže se rozhodnete zmíněnou funkcionalitu filtrování seznamu aplikací nebo oken prostřednictvím psaní vypnout, tak i přesto vám bude možnost filtrování dostupná, a to pomocí klávesové zkratky Control + F v momentě, kdy je WinSwitcher vyvolán. Tato zkratka vás přesune do textového pole pro filtrování nacházejícího se nad seznamem aplikací nebo oken a psaní do tohoto pole bude seznam okamžitě filtrovat. Stisknutí klávesy Enter vás poté vrátí zpět do seznamu. Přesouvání mezi seznamem aplikací nebo oken a polem pro filtrování je možné také přes klávesu tabulátor nebo Shift + tabulátor.

Filtrování nerozlišuje velká a malá písmena a při zadávání hledaného textu není nutné dodržovat diakritiku a jiná modifikovaná písmena latinské abecedy.

Přenastavení globálních klávesových zkratek

Dialog s nastavením pro WinSwitcher umožňuje konfiguraci globálních klávesových zkratek sloužících pro vyvolávání nástroje WinSwitcher. V jednu chvíli je možné mít povoleno více klávesových zkratek najednou tak, aby pravděpodobnost konfliktu zkratek s jinými programy byla minimalizována.

K vyvolání seznamu spuštěných aplikací mohou sloužit následující zkratky:

 • Windows + F12 (výchozí).
 • Windows + Shift + A (výchozí).
 • Control + Shift + klávesa s číslem 1.

K vyvolání seznamu otevřených oken jen pro aplikaci v popředí mohou sloužit následující zkratky:

 • Windows + F11 (výchozí).
 • Windows + Shift + W (výchozí).
 • Control + Shift + 2.

Stažení nástroje WinSwitcher

Instalátor

Níže můžete stáhnout instalační balíček pro WinSwitcher, který zároveň vytvoří zástupce do složky „Po spuštění“, což zajistí automatické spouštění nástroje WinSwitcher po startu systému, abyste tak nemuseli činit ručně. Instalátor rovněž vytvoří zástupce na Plochu.

Upozorňuji, že bezpečnostní program Windows Defender může zabránit spuštění tohoto instalátoru jako nerozpoznané aplikace. Pokud se vám to stane, tak v okně, které se zobrazí, stiskněte odkaz „Další informace“ a poté tlačítko „Přesto spustit“.

Stáhnout instalátor nástroje WinSwitcher pro Windows (32bitový).

Přenosná verze

WinSwitcher je dostupný také v přenosné spustitelné podobě nevyžadující instalaci. Stáhněte zazipovaný archiv přes níže uvedený odkaz, rozbalte jej do libovolné složky a spusťte pomocí souboru WinSwitcher.exe. Upozorňuji však, že instalátor, který je ke stažení výše, oproti této přenosné verzi vytvoří zástupce do složky „Po spuštění“, abyste nemuseli WinSwitcher ručně spouštět pokaždé, kdy restartujete systém.

Stáhnout přenosnou verzi nástroje WinSwitcher pro Windows (32-bitový).

Příklad použití nástroje WinSwitcher

Ukázka používání nástroje WinSwitcher může vypadat například takto:

 1. Dejme tomu, že máte otevřené tři dokumenty aplikace Microsoft Word, dále pět oken webového prohlížeče Google Chrome, tři okna Průzkumníka souborů a ještě okno s doručenou poštou v aplikaci Microsoft Outlook.
 2. Momentálně máte v popředí například okno složky „Stahování„ Průzkumníka souborů a chcete se přepnout do jistého okna aplikace Microsoft Word, například do otevřeného dokumentu s vaším životopisem, který jste používali už před delší dobou.
 3. Místo toho abyste opakovaně mnohokrát mačkali klávesy Alt + tabulátor, dokud nenajdete požadované okno, tak vyvoláte přes globální zkratku Windows + F12 nástroj WinSwitcher, který vám zobrazí seznam se čtyřmi zmíněnými aplikacemi.
 4. Bezprostředně po vyvolání nástroje WinSwitcher napíšete text „word“ a seznam aplikací se okamžitě vyfiltruje jen na ty aplikace, které v názvu bez ohledu na velikost písmen nebo diakritiku obsahují napsaný text, což je pouze aplikace Microsoft Word, takže můžete rovnou stisknout klávesu Enter, čímž se přepnete do naposledy používaného okna Wordu. Dejme tomu ale, že si poslední používané okno Wordu nepamatujete, takže budete raději hledat jeho konkrétní okno. Stisknete tedy šipku doprava a rozbalíte tak seznam všech otevřených oken Wordu.
 5. Šipkou dolů najedete na okno Wordu , ve kterém máte otevřený dokument se zmiňovaným životopisem, a Enterem se do tohoto okna přepnete.
 6. Poté budete ještě chtít přejít například do jiného dlouho nepoužívaného okna aplikace Microsoft Word, konkrétně třeba do okna, v němž máte otevřený dokument s poznámkami k vaření.
 7. Použijete proto jinou globální zkratku nástroje WinSwitcher, Windows + F11, která zobrazí seznam otevřených oken jen pro aplikaci, jež je zrovna v popředí, což je Microsoft Word.
 8. Nyní můžete vámi hledané okno dokumentu věnující se vaření nalézt buďto šipkou dolů, anebo lze opět použít filtrování tak, že napíšete jen část titulku hledaného okna, třeba text „vař“, a vyfiltrujete tak jen požadované okno. Poznámka: Chcete-li filtr resetovat a zase zobrazit všechny položky, tak stiskněte klávesu Backspace.
 9. Nakonec, když dané okno Wordu najdete, stisknete Enter, aby jste se do něj přepnuli.

Poznámka: Jestliže stojíte na nějaké položce v seznamu aplikací nebo oken, tak můžete stisknout klávesu Delete a příslušná aplikace nebo okno se zavře.

Známé problémy

 • WinSwitcher neumožňuje vypsat a přepnout se do moderních aplikací jako jsou Pošta, Kalendář nebo Kalkulačka.
 • Někdy při pokusu o přepnutí se do okna se fokus do tohoto okna správně nepřesune. V takových situacích může pomoci stisknout Alt + tabulátor a poté Alt + Shift + tabulátor.

Řešení chyb

Jestliže vám ihned po spuštění nástroje WinSwitcher vyběhne chybová hláška, tak zkuste smazat obsah složky C:\Users\<vaše-uživatelské-jméno>\AppData\Local\Temp\gen_py. Jestliže zde takovou složku nemáte, tak se podívejte, jestli máte složku C:\Temp\gen_py, a pokud ano, tak smažte obsah této složky.

Další informace

WinSwitcher vyvíjím jako bezplatný otevřený software (open-source) pomocí programovacího jazyka Python. Zdrojové soubory, dokumentace a licence jsou k dispozici na této adrese na serveru GitHub.

Máte-li k nástroji WinSwitcher nějaké nápady na zlepšení, potíže s jeho fungování nebo jiné připomínky, tak můžete využít

Jejich Nahlašování pomocí serveru GitHub nebo mi napsat přímo na email adam.samec@gmail.com.MicrosoftNástrojeTutoriályWindows


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...