WinManager – Nástroj na snadné přepínání a zavírání oken a aplikací

V tomto článku bych chtěl představit nástroj WinManager. Jedná se o program, který přináší jednodušší přepínání a zavírání oken a aplikací do systému Microsoft Windows především pro uživatele pracující pouze pomocí klávesnice a pro uživatele odečítačů obrazovky. Práci usnadní zejména v případech, kdy máte v jednu chvíli mnoho spuštěných aplikací a jejich oken a chcete se efektivně přepínat mezi nimi, nebo pokud chcete nějaké jiné než aktuální okno zavřít nebo snadno ukončit celou aplikaci včetně všech jejích oken, případně při potřebě rychle selektivně pozavírat konkrétní okna určité aplikace.

WinManager dále nabízí funkci snadno přístupného ale zároveň pokročilého a kvalitního obousměrného anglicko-českého slovníku, více informací viz níže v sekci „Funkce“.

Ukázky použití

Přínos nástroje WinManager lze demonstrovat nejlépe pomocí konkrétních ukázek jeho použití. Dejme tomu, že máte otevřené dva dokumenty aplikace Microsoft Word, dále pět oken webového prohlížeče Microsoft Edge, tři okna Průzkumníka souborů a ještě okno s doručenou poštou v aplikaci Microsoft Outlook.

Ukázka 1: Přepínání nebo zavírání oken

řekněme, že se chcete přepnout do nebo zavřít určité okno aplikace Microsoft Edge, ve kterém jste něco hledali pomocí vyhledávače Google:

 1. Stisknutím Windows + F12 nebo Windows + Shift + A vyvolejte nástroj Zobrazí se seznam čtyř výše uvedených běžících aplikací.
 2. Šipkou dolů se přesuňte na aplikaci „Microsoft Edge „, nebo jednoduše jenom napište „edge“ pro vyfiltrování seznamu aplikací.
 3. Stiskněte šipku doprava pro zobrazení všech oken aplikace Microsoft Edge.
 4. Šipkou dolů se přesuňte na požadované okno s vyhledávačem Google, nebo vyfiltrujte seznam oken pouhým napsáním „Google“.
 5. Stiskněte Enter na požadovaném okně pro přepnutí do něj, nebo stiskněte Delete pro jeho zavření.

Ukázka 2: Ukončování aplikací

Řekněme, že chcete zavřít aplikaci Microsoft Edge tak, aby se při jejím příštím spuštění zeptala na obnovení všech svých naposledy zavřených oken.

 1. Stisknutím Windows + F12 nebo Windows + Shift + A vyvolejte nástroj Zobrazí se seznam čtyř výše uvedených běžících aplikací.
 2. Šipkou dolů se přesuňte na aplikaci „Microsoft Edge „, nebo jednoduše jenom napište „edge“ pro vyfiltrování seznamu aplikací.
 3. Stiskněte Shift + Delete pro vynucené ukončení Microsoft Edge, čímž zajistíte, že se při příštím spuštění zeptá na obnovení všech svých naposledy zavřených oken.

Ukázka 3: Přepínání nebo ukončování oken pouze pro aplikaci v popředí

Řekněme, že máte otevřeného Průzkumníka a chcete se přepnout do nebo zavřít jeho jiné okno „Stahování“, které jste používali před dlouhou dobou.

 1. Stisknutím Windows + F11 nebo Windows + Shift + Q vyvolejte nástroj WinManager. Zobrazí se seznam otevřených oken jen pro aplikaci, která je právě v popředí, tedy pro Průzkumník.
 2. Šipkou dolů se přesuňte na okno „Stahování““, nebo vyfiltrujte seznam oken pouhým napsáním „stah“.
 3. Stiskněte Enter na okně „Stahování“ pro přepnutí do něj, nebo stiskněte Delete pro jeho zavření.

Funkce

V této části si přiblížíme, jaké funkce WinManager nabízí. Po spuštění WinManager oznámí, že byl spuštěn, a poté běží na pozadí, dokud není vyvolána jeho funkcionalita pomocí odpovídajících klávesových zkratek, jež jsou globální, čili tyto zkratky fungují bez ohledu na to, jaká aplikace nebo okno je zrovna v popředí. Uživatel může vyvolat následující funkce:

 • Seznam spuštěných aplikací a jejich otevřených oken.
 • Seznam otevřených oken jen pro aplikaci, která je zrovna v popředí.
 • Obousměrný anglicko-český slovník.

Seznam spuštěných aplikací a jejich otevřených oken

Stisknutím zkratky Windows + F12 nebo alternativně Windows + Shift + A můžete kdykoliv vyvolat seznam právě spuštěných aplikací, který je seřazen dle naposledy použité aplikace. Se seznamem můžete pracovat pomocí následujících kláves:

 • Šipka dolů nebo nahoru: Přesune vás na následující nebo předchozí položku v seznamu.
 • Šipka doprava: Jestliže je vybrána aplikace, tak vás přesune do seznamu otevřených oken jen této vybrané aplikace.
 • Šipka doleva: Jestliže je vybráno okno, tak vás přesune zpět do seznamu běžících aplikací.
 • Enter: Jestliže je vybrána aplikace, přepne vás do naposledy používaného okna této aplikace. Pokud je vybráno okno, tak vás přepne do tohoto okna. Poté skryje WinManager.
 • Delete: Jestliže je vybrána aplikace, ukončí tuto aplikaci. Pokud je vybráno okno, tak zavře toto okno. Chcete-li aplikaci ukončit vynuceně, stiskněte Shift + Delete. Upozornění: Vynucené ukončení aplikaci ukončí bez ohledu na to, jestli v ní máte neuloženou práci, kdežto běžné ukončení aplikace nebo zavírání okna může v případě, že v nich máte neuloženou práci, selhat.
 • Escape: Skryje WinManager.
 • Alt + F4: Ukončí WinManager, takže už nebude nadále běžet na pozadí. WinManager oznámí, že byl ukončen.

Seznam otevřených oken jen pro aplikaci v popředí

Stisknutím zkratky Windows + F11 nebo alternativně Windows + Shift + Q můžete kdykoliv vyvolat seznam otevřených oken jen pro aplikaci, která je zrovna v popředí, jež je seřazen dle naposledy použitého okna. Se seznamem můžete pracovat pomocí následujících kláves:

 • Šipka dolů nebo nahoru: Přesune vás na následující nebo předchozí okno v seznamu.
 • Enter: Jestliže je vybráno okno, tak vás přepne do tohoto okna. Poté skryje WinManager.
 • Delete: Jestliže je vybráno okno, tak zavře toto okno. Upozornění: Zavírání okna může v případě, že v něm máte neuloženou práci, selhat.
 • Escape: Skryje WinManager.
 • Alt + F4: Ukončí WinManager, takže už nebude nadále běžet na pozadí. WinManager oznámí, že byl ukončen.

Obousměrný anglicko-český slovník

Stisknutím zkratky Windows + F10 nebo alternativně Windows + Shift + F můžete kdykoliv vyvolat pokročilý obousměrný anglicko-český slovník založený na kvalitním slovníku od Seznam.cz. Pro využití tohoto slovníku je však potřebné připojení k Internetu.

 • Po vyvolání slovníku je do vyhledávacího pole pro zadání hledaného slovíčka automaticky předvyplněn text ze schránky a tento text je označen, takže ho následným psaním případně můžete snadno přepsat na jiné slovíčko.
 • Stisknutím Enteru vyhledáte zadané slovíčko a fokus se sám přesune do oblasti s výsledkem hledání, kde se můžete pohybovat stejně jako na webové stránce.
 • Klávesovou zkratkou Control + Shift + F se můžete kdykoliv přesunout zpět do pole pro zadání slovíčka.

Nastavení nástroje WinManager

Nastavení je dostupné přes tlačítko „Nastavení a další“, na které se lze přesunout pomocí klávesy tabulátor nebo Shift + tabulátor v základním okně nástroje WinManager.

Po spuštění bude WinManager přidán mezi aplikace, které se spouští automaticky po přihlášení aktuálního uživatele do systému Microsoft Windows. Toto automatické spouštění nástroje WinManager můžete zrušit v dialogu pro jeho nastavení.

Filtrování seznamu aplikací nebo oken psaním

Pro urychlení nalezení požadované aplikace nebo okna podporují seznam aplikací i oken funkcionalitu filtrování těchto seznamů prostřednictvím psaní, což znamená, že v případě, kdy je seznam zaměřen fokusem, můžete psát znaky a seznam bude okamžitě náležitě vyfiltrován, čili zobrazí se jen aplikace nebo okna, jejichž titulek obsahuje napsané znaky. Filtrování nerozlišuje velká a malá písmena.

Filtr je možné resetovat a opět tak zobrazit původní aplikace nebo okna stisknutím klávesy Backspace.

Přenastavení globálních klávesových zkratek

Dialog s nastavením pro WinManager umožňuje konfiguraci globálních klávesových zkratek sloužících pro vyvolávání seznamu aplikací nebo oken či slovníku. V jednu chvíli je možné mít povoleno více klávesových zkratek najednou tak, aby pravděpodobnost konfliktu zkratek s jinými programy byla minimalizována.

K vyvolání seznamu spuštěných aplikací mohou sloužit následující zkratky:

 • Windows + F12 (výchozí).
 • Windows + Shift + A (výchozí).

K vyvolání seznamu otevřených oken jen pro aplikaci v popředí mohou sloužit následující zkratky:

 • Windows + F11 (výchozí).
 • Windows + Shift + Q (výchozí).

K vyvolání slovníku mohou sloužit následující zkratky:

 • Windows + F10 (výchozí).
 • Windows + Shift + F (výchozí).

Stažení nástroje WinManager

Upozorňuji, že bezpečnostní program Windows Defender může zabránit spuštění jak instalátoru, tak přenosné verze  aplikace WinManager, jako nerozpoznané aplikace. Pokud se vám to stane, tak v okně, které se zobrazí, stiskněte odkaz „Další informace“ a poté tlačítko „Přesto spustit“.

Instalátor

Níže můžete stáhnout instalační balíček pro WinManager. Instalátor vytvoří zástupce na plochu.

Stáhnout instalátor nástroje WinManager pro Windows.

Přenosná verze

WinManager je dostupný také v přenosné spustitelné podobě nevyžadující instalaci. Stáhněte zazipovaný archiv přes níže uvedený odkaz, rozbalte jej do libovolné složky a spusťte pomocí souboru WinManager.exe.

Stáhnout přenosnou verzi nástroje WinManager pro Windows.

Známé problémy

 • Někdy při pokusu o přepnutí se do okna se fokus do tohoto okna správně nepřesune. V takových situacích může pomoci stisknout Alt + tabulátor a poté Alt + Shift + tabulátor.

Další informace

WinManager vyvíjím jako bezplatný otevřený software (open-source) pomocí programovacího jazyka C#. Zdrojové soubory, dokumentace a licence jsou k dispozici na této adrese na serveru GitHub.

Máte-li k nástroji WinManager nějaké nápady na zlepšení, potíže s jeho fungování nebo jiné připomínky, tak můžete využít

Jejich Nahlašování pomocí serveru GitHub nebo jednodušeji mi napsat přímo na email adam.samec@gmail.com.MicrosoftNástrojeSlovníkTutoriályWindows


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...