Třináct velvyslanců lidstva u planety Mars – poslední „nesmírná“ kosmonautická přednáška v roce 2021

Je jich přesně třináct. Automatických sond, které dnes létají nad Marsem, stojí nebo jezdí na jeho povrchu. Nikdy v historii nečelila žádná jiná planeta takové pozemské invazi jako právě nyní Mars. Co všechno u Marsu zjišťujeme, jaké sondy u něj pracují a co dělají? Jaké úžasné výpravy se chystají? A otázka nejzásadnější: kdy vstoupí lidská noha na povrchu jiné planety, na povrch Marsu? [1]

Tak nás láká na svou přednášku Tomáš Přibyl – publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu. Za všechny jmenujme Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se nevrátila Columbia, Poklady kosmonautiky nebo Dobytí Měsíce. Tomáš Přibyl osobně navštívil všechna kosmická střediska NASA ve Spojených státech, potkal více než 260 kosmonautů, byl u startů několika raketoplánů. Sbírá podpisy kosmonautů, jeho sbírka patří k největším na světě a je zapsána v České knize rekordů. Pracuje jako kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně. [1]

Tentokrát se přednáška a beseda bude konat v pondělí 27. prosince 2021 v 17.30 přes sociální síť Clubhouse: klub Potměchuť, roomka Třináct velvyslanců lidstva na Marsu. Všechny zájemce srdečně zveme.

Účast na kosmonautických přednáškách je veliká

Za poslední čtvrtrok se nám v Odborné skupině pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti (společně s dalšími organizacemi) podařilo několik přednášek či besed na kosmonautická témata. Ve stručnosti si je shrňme:

Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!

Ve čtvrtek 21. října 2021 v brněnské knihovně Teirésia (celouniverzitní středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity) jsme se sešli – kvůli nemocem účastníků a epidemickým komplikacím z hodiny na hodinu nakonec převážně online – s přibližně devíti nadšenci Jurije Gagarina.

Přednášející: Milan Halousek – předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti, předseda vzdělávacího spolku Kosmos-news, který si klade za cíl popularizaci kosmonautiky především mezi školní mládeží, ale i širokou veřejností, zakládající člen českého Kosmo Klubu a člen Astronomické společnosti Pardubice. V České kosmické kanceláři měl dlouhé roky na starost organizování vzdělávacích a popularizačních programů, podporu účasti českých studentů na národních i zahraničních kurzech a projektech zaměřených na moderní vědu, techniku, kosmonautiku a astronomii.

Popis: Před šedesáti lety, 12. dubna 1961, poprvé úspěšně do vesmíru vzlétl člověk. Sovětský kosmonaut a první člověk ve vesmíru Jurij Alexejevič Gagarin. V kosmické lodi Vostok 1 oblétl Zemi a přistál (po 106 či 108 minutách). [2]

 

Letenku do vesmíru, prosím

V pondělí 29. listopadu přes Skype téměř dvě desítky zájemců převážně z řad členů SONS mohly naslouchat fascinujícímu povídání Tomáše Přibyla o kosmické turistice.

Přednášející: Tomáš Přibyl.

Popis: Po dekádách slibů se zdá, že díky novým dopravním prostředkům přichází éra kosmické turistiky. Kolik dnes stojí letenka do vesmíru? Kam až může její cena klesnout? Kdo zvládne let do vesmíru a má tak šanci se stát kosmonautem-turistou? A kdy se na dovolenou vydáme místo k Jadranu na Měsíc? [1]

Kosmonautika dle SpaceX a Elona Muska

V pondělí 13. prosince přes Skype – opět téměř pro dvě desítky nadšených posluchačů převážně z řad členů SONS – Tomáš Přibyl fascinovaně povídal o kosmonautice dle SpaceX a Elona Muska.

Přednášející: Tomáš Přibyl.

Popis: Před dvaceti lety neexistovala, před deseti lety byla vysmívaná, dnes je firma SpaceX nejdůležitějším hráčem v kosmonautice. Ve vlastní režii postavila nejsilnější raketu dnešní doby Falcon Heavy, provozuje nákladní i pilotovanou verzi lodi Dragon, opakovaně startuje s „repasovanými“ nosiči Falcon, chystá monstrózní meziplanetární loď jako vystřiženou ze sci-fi filmů… Co všechno může Elon Musk ve vesmíru dosáhnout? [1]

Poděkování

Pokud by nebyl přirozený zájem z řad lidí se zrakovým hendikepem, jistě by takových akci nebylo. Je třeba poděkovat především všem zúčastněným. Zvláště těm, kteří nás svými podněty posouvají k odvážnějším krokům na poli astronomického vzdělávání osob se zrakovým postižením.

Nikoliv pouze odvážnými kroky, ale spíše odvážnými skoky se s námi v nelehké době do aktivit pustili přednášející Milan Halousek (Česká astronomická společnost) a Tomáš Přibyl (Technické muzeum v Brně). Neohroženě s námi kráčí také Radek Pavlíček, jenž nejenže nám je morální podporou, ale skvěle se mu také daří nás propojovat s různými zajímavými projekty – například s IEDA – Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých na kterém se podílí Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity.

Některé besedy byly realizovány primárně pro členy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Organizačně velice přispěla Věra Macháčková (SONS), jíž především vděčíme za propojení s nemalým množstvím účastníků.

Někteří posluchači mě oslovili o vytištění některých tematických 3D modelů (konkrétně to byly modely: Jurij Gagarin, Vostok 1, několik měsíčních kráterů, SpaceX Falcon 9, SpaceX Falcon Heavy, Space X Dragon, Interplanetary Transport System) – modely jsme mohli vytisknout, stejně jako besedy jsme mohli realizovat s významným usnadněním Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světlušky a Fondu Kaufland.

Budeme pokračovat i v roce 2022

Myslím si, že závěr roku 2021 se nám podařilo završit nejednou úspěšnou akcí! A to nás ještě minimálně jedna čeká! V roce 2022 nesmíme polevit! Ba naopak – musíme ještě více zabrat a aktivity kultivovat.

Zdroje:

[1] S využitím textu od Tomáše Přibyla.

[2] S využitím textu od Milana Halouska.3D tiskIEDANadační fond Českého rozhlasu SvětluškaNesmírTeiresiás


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.