VR4All: Imerzivní VR technologie jako prostředek vcítění se do potřeb uživatelů s handicapem během designového procesu

Cílem nového projektu projektu VR4ALL, jehož partnerem je i Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, je zavést používání imerzivní virtuální reality (VR) s důrazem na inkluzivní design do počátečních fází designového myšlení (imerze = ponoření se, vnoření se, vtáhnutí do děje).

Výstupy projektu budou virtuální prostředí (VEs), která umožní studentům designu (zaměřující se na níže uvedené obory studia) lépe se vcítit do potřeb lidí se zrakovým či motorickým postižením a zohlednit tyto potřeby v designovém procesu.

Hlavní součástí projektu bude simulace dvou typů postižení:

  • Zraková postižení: barvoslepost, krátkozrakost nebo dalekozrakost, ztráta zorného pole, neurologická postižení sítnice a mozku (glaukom, stářím podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie apod.), stářím podmíněný zákalem čočky. [Pro studenty oborů interiérového designu, webového designu/vývoje, grafického designu]
  • Motorická postižení: Ztráta nebo poškození končetin (např. vyžadující použití vozíku), Parkinsonova choroba. [Pro studenty oborů interiérového designu, produktového designu]

Aby designéři mohli lépe porozumět potřebám uživatelů se zdravotním postižením, projekt jim umožní „vtělit se“ do avataru, který bude mít různé typy zdravotního postižení, a procházet jeho prostřednictvím různými virtuálními prostředími a provádět v nich různé úkoly, aby si osvojili z pohledu první osoby na to, jaké dopady bude mít na lidi se zdravotním postižením provádění analogických úkolů v reálném světě.

Projekt VR4All tak nabízí inovativní přístup k výuce designu a zároveň poskytuje studentům možnost rozvíjet empatii vůči uživatelům se zdravotním postižením, což bude mít pozitivní dopad na tvorbu přístupnějších a inkluzivnějších produktů v budoucnosti.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici na webu vr4all.eu.virtuální realitaVR4All


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...