Vzdělávací sada k 60. výročí letu Jurije Gagarina

Dnes je 12. dubna 2021 – právě před šedesáti lety, 12. dubna 1961, poprvé úspěšně do vesmíru vzlétl člověk. Jurij Alexejevič Gagarin. V kosmické lodi Vostok 1 oblétl Zemi a přistál (po 106 či 108 minutách). K této příležitosti se nám podařilo vytvořit pro zrakově postižené dílo, které svou podobou jistě patři k jedinečným – vzdělávací sadu „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!“.

První člověk ve vesmíru

Po druhé světové válce mezi Ruskem (resp. Sovětským svazem a jeho satelitními státy – reprezentujících komunistickou ideu vládnutí) a západními zeměmi (v čele se Spojenými státy americkými a jejich spojenci – reprezentujících kapitalistickou ideu vládnutí) došlo ke konfliktu označovaném jako Studená válka.

Během celé Studené války se obě strany snažily navzájem překonat v různých technologických oblastech – průzkum vesmíru byl výrazným propagandistickým projevem moci, proto také výrazně podporován nejen finančně.

V roce 1957 Rusové úspěšně bezpilotním Sputnikem 1 obletěli Zemi, následoval let Sputniku 2 se psem Laikou, poté přišel let člověka. Na úspěchy Rusů reagovaly Spojené státy americké zákonem „National Aeronautics and Space Act“, který 29. července 1958 podepsal americký prezident Dwight D. Eisenhower, čímž vznikly Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a Agentura pro pokročilé výzkumné projekty (ARPA, nyní DARPA).

Jurij Gagarin s bílou holubicí - bližší popis hned za touto fotografií

Popis fotografie: Černobílá fotografii zachycuje horní polovinu postavy Jurije Gagarina, který drží ve svých rukou bílou holubici. Gagarin se výrazně usmívá, jeho široký úsměv fotografii vévodí.
Je oblečen ve slavnostní vojenské uniformě, na hrudi má tři vyznamenání – hvězdy, na hlavě má vojenskou čepici.
Fotografie zobrazuje pouze necelou horní polovinu těla Gagarina. Je nakloněn mírně doprava, usmívá se, je vidět celá řada jeho horních zubů.
Živou holubici drží v obou dlaních uprostřed těla ve spodní části fotografie. Holubice má částečně roztažená křídla, Gagarin jí přidržuje pravou rukou na hřbetu, levou ruku má podloženou pod jejím tělem a pravým křídlem. Holubice má hlavu natočenou doprava, takže je vidět její oko a zobák.
Bílá holubice je mezinárodním symbolem míru, lásky, naděje a harmonie. Rozpjatá křídla holubice symbolizují lehkost, svobodu a rozlet duše.
Již ve Starém zákoně se můžeme setkat s bílou holubicí s olivovou snítkou v zobáku, která zvěstovala Noemovi blízkost země na konci potopy.

Vzdělávací sada „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!“

K bezpochyby významnému výročí úspěšného letu člověka do vesmíru vznikla vzdělávací sada pro těžce zrakově postižené s názvem „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!“.

Sada – někdy označovaná jako haptiset či eduset – je vlastně, zjednodušeně řečeno, krabicí, která obsahuje několik dílčích děl:

 • publikaci v soutisku (Braillovo bodové písmo s černotiskem) „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!“ (autor: Milan Halousek); obsah publikace:
  • Úvod,
  • Osud svázaný s létáním,
  •  Výcvik,
  • Ke hvězdám,
  • „Vidím Zemi!“,
  • Celosvětová sláva,
  • Zpátky do kabiny stíhačky,
  • Obrazová část (popis obrázků),
  • Hmatové 3D modely (popis modelů),
  •  Zdroje,
  • Přílohy (První oddíl sovětských kosmonautů, Prvních 100 kosmonautů a astronautů světa. Dvacet nejmladších kosmonautů a astronautů v době prvního letu, Technická data mise Vostok 1, Pozdrav astronautovi, Astronomie a kosmonautika bez bariér
 • audio nahrávku „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru“ (čtou Petr Sobotka a Miroslav Táborský),
 • dva třírozměrné modely (busta Jurije Gagarina, model kosmické lodi Vostok 1) a tři reliéfy (mapa dráhy letu, podpis Jurije Gagarina, reliéf Jurije Gagarina) (tvorba: Petr Dušek),
 • USB flash disk s digitálními materiály (publikace „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!“, audio nahrávka „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru“, STL soubory 3D modelů a reliéfů pro 3D tisk, průvodní dokument).

Uživatel díla si tak může nejen přečíst velmi pěkně napsanou publikaci, ale i poslechnout čtený text, hmatově seznámit s kosmickou lodí Vostok 1, bustou Jurije Gagarina, jeho podpisem či s mapou dráhy letu.

Eduset - vzdělávací sada „Jurij Gagarin nás pozval do vesmíru!“

Lze očekávat, že eduset postupně bude optimalizován, tedy upravován či doplňován na základě odezvy. Lze si dokonce představit, že v jednotlivých případech může být přetvořen do individualizovaných podob.

Dílo vzniklo na základě spolupráce několika organizací

 • Odborné skupiny pro bezbariérovou astronomii a kosmonautiku České astronomické společnosti,
 • Teiresiás – Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity,
 • Světlušky – Nadačního fondu Českého rozhlasu a partnerského Fondu Kaufland,

a jako výstup projektů

 • Inkluzivní vzdělávání: zajištění účasti osob se zdravotním postižením na neformálním vzdělávání dospělých (IEDA), na kterém se podílí Středisko Teiresiás MU,
 • Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 – Škola jako centrum kolegiální podpory.

Zvláštní dík patří všem lidem, kteří se na vzniku díla podíleli:

 • Milan Halousek (autor textové části),
 • Petr Sobotka (hlas čtené části),
 • Miroslav Táborský (hlas čtené části),
 • Michaela Hanousková (korektura a tvorba hmatové publikace),
 • Ondřej Nečas (korektura a tvorba hmatové publikace),
 • Petr Pham (korektura),
 • Radek Seifert (koncept),
 • Radek Pavlíček (projekt),
 • Petr Dušek (koncept, projekt, modely, reliéfy).

Věřím pevně v to, že použitý formát si najde svou evoluční dráhu a že je předvojem pro vznik děl dalších. Je to takový malý výlet do neznáma!

 AgoraAPIVNesmír


Petr Dušek
Petr několik let pracoval na úchvatné pozici pozorovatele meteorů v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR. V současnosti se úspěšně zabývá SW vývojařinou, zejména na úrovni zajištění kvality, testování, bezpečnosti a to primárně v oblasti komerčního sektoru.