Základní škola v Praze podporuje slabozrakého žáka

ZŠ Smolkova je základní a mateřská škola sídlící na Praze 12. Cílem vzdělávacího programu této instituce je vychovat sebevědomého, samostatně myslícího a jednajícího člověka, který je schopen uplatnit své znalosti v životní praxi. Snahou je přiblížit školu více reálnému životu, udělat z ní místo poznání, bezpečné a inspirativní pro každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. Tuto školu navštěvuje žák se speciálními vzdělávacími potřebami, který má těžké zrakové postižení. Pro kompenzaci zrakové vady zakoupila základní škola dvě kamerové lupy, které umožňují výrazné zvětšení tištěného textu. Tyto pomůcky podstatně pomáhají studentovi 7. třídy zvládat potřebné učivo. Žák kromě kompenzační pomůcky využívá také pomoc asistenta pedagoga.

Jedná se o modely lup Clear View C a Compact 6HD, jejichž dodavatelem je společnost Spektra, v.d.n., která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek. Na pořízení kamerových lup přispívá Úřad práce, standardně ve výši 90 % pořizovací ceny. S financováním také poradí ve firmě Spektra.

Kamerová lupa ClearView C poskytuje maximální pohodlí při čtení knih, časopisů a dalších tištěných textů. Princip kamerové lupy je velmi jednoduchý. Kamera lupy snímá předlohu, např. knihu, a její zvětšený obraz promítá na monitoru. Obraz je velmi kontrastní a velký (lupa zvětšuje až 75x). Předloha je umístěna na čtecím stolku, kterým uživatel při čtení pohybuje. Díky stolku se čtenář v textu neztratí, jelikož lupa stále sleduje čtený řádek. Předností lupy je také velký monitor (24″), na nějž se vejde velké množství zvětšeného textu, což umožňuje se zařízením pracovat uživatelům s různými zrakovými vadami a zrakovými možnostmi. Pod lupou je dostatečný prostor pro psaní, luštění křížovek či ruční práce.

Zatímco Clear View je stacionární kamerová lupa, Compact 6HD je plně přenositelná pomůcka s dotykovou obrazovkou. Disponuje monitorem o velikosti 6″. Výhodou této lupy je tedy její snadná přenositelnost a lehkost, váží pouze 270 g. A tak lze toto zařízení využívat nejen ve školním prostředí, ale také k volnočasovým aktivitám – čtení časopisů, televizního programu či popisků produktů v kuchyni. Ale je možné ho využívat také v terénu, a to na čtení např. cenovek v obchodě, vývěskách na dveřích či zjistit rozpis jízdních řádů. Lupa má pouze dvě tlačítka, která jsou dobře hmatná, slouží k zapnutí/vypnutí zařízení a vyfotografování předlohy. Další ovládání lupy pak obsluhujeme dotykem.

Výrobcem těchto kamerových lup je holandská firma Optelec. Zakoupit a vyzkoušet v České republice je pak lze také u společnosti Spektra, v.d.n. Ta provede také odborné zaškolení pro práci s pomůckami, jak také profesionálně učinila v ZŠ Smolkova.ClearView CCompact 6HDOptelecSpektra


Linda Albrechtová
Jmenuji se Linda Albrechtová. Jsem od narození prakticky nevidomá, a tak využívám aktivně různé asistivní technologie od základní školy. Jsem absolvent Západočeské univerzity. Pracuji v plzeňském krajském středisku Tyfloservisu, předávám klientům své zkušenosti se zrakovým hendikepem, vyučuji obsluhu kompenzačních pomůcek.