Jak zautomatizovat úkony na iPhonu pomocí aplikace Workflow

V tomto článku si představíme aplikaci Workflow od vývojáře Apple, která umožňuje zautomatizovat a usnadnit tak často prováděné úkony na iOS zařízení. Její praktické využití si ukážeme na příkladu přidání ikonky na první plochu iPhonu, která poklepáním začne okamžitě vytáčet určitý kontakt přes klasický hovor. Níže si pak uvedeme, jak eventuálně vytvořit podobnou ikonku i pro zahájení hovoru NA PŘEDEM ZVOLENÝ KONTAKT přes aplikaci Skype. Na konci článku pak vylíčíme postup, jak takovou ikonku přidat také do widgetu obrazovky Dnes, která je v iOS 11 přístupná ze třech míst: za prvé na zamčené obrazovce, za druhé jako první stránka před první plochou domácí obrazovky a za třetí přes Oznamovací centrum. Ve všech třech případech švihnutím třemi prsty vpravo.

Než začneme s návodem, tak si přiblížíme kčemu aplikace Workflow obecně vlastně slouží. Aplikace v podstatě umožňuje vytvářet malé prográmky nazvané workflow. Takové Workflow funguje v principu jako jakási sériová linka. Na začátku je nějaký vstup, v našem případě námi zvolené telefonní číslo, které dále prochází sledem vybraných akcí. Výstup každé akce může být vstupem akce následující. V našem případě stačí jen dvě akce a výsledkem je zahájení hovoru na dané číslo. Stejně tak ale můžete přidat i akci například pro poslání SMS či emailu s přednastaveným textem nebo textem zadaným či nadiktovaným až v momentě spuštění daného prográmku, nahrávat zvuk, video nebo fotit  a udělat s tím nějakou operaci, třeba nahrát na Dropbox, generovat PDF, dělat určité úkony v jiných aplikacích, třeba přidávat události do kalendáře, SPUSTIT ZVOLENOU APLIKACI, přidávat podmínky, smyčky a proměnné  a mnohem více, ale to je nad rámec a potřeby tohoto článku.

K dispozici jsou čtyři způsoby, jak vámi vytvořené workflow spustit. Za prvé Ikonkou ve widgetu na obrazovce Dnes, za druhé ikonkou na ploše, za třetí spuštění z aplikace Workflow a nakonec prostřednictvím tlačítka Sdílet, které je dostupné v mnoha aplikacích a může sloužit pro předání vstupu vašemu workflow.

Návod na vytvoření ikonky pro rychlé vytáčení hovorů

 1. Při prvním spuštění aplikace se dostanete do průvodce aplikací. My ale průvodce nyní přeskočíme opakovaným zvolením tlačítka Next, než se dostaneme na obrazovku nadepsanou „We picked out a few workflows for you. Tap ones that sound interesting“.
 2. Na této obrazovce se nachází výběr již hotových workflow od vývojářů aplikace, které si můžete přidat mezi vaše vlastní workflow. Nějaké z nich vyberte. Poklepejte například na tlačítko „Share clipboard. Open clipboard in share sheet“. Poté poklepejte na tlačítko Next.
 3. Tím se dostanete na obrazovku, která popisuje, jak si přidat widget aplikace Workflow na obrazovku Dnes. Poklepejte na tlačítko Skip. Poté vyběhne upozornění, kde opět poklepejte na tlačítko Skip.
 4. Nakonec zvolte tlačítko „Go to My workflows“ a průvodce tím dokončete.
 5. Nyní se dostáváme k samotnému vytvoření našeho workflow. V pravém horním rohu poklepejte na „Create Workflow“. Dostanete se na obrazovku nadepsanou „Untitled Workflow“, protože naše nové workflow zatím nemá jméno. Jméno tedy hned nastavíme.
 6. Přesuňte se několikkerým švihnutím doprava na tlačítko „Workflow Settings“ a poklepejte. Poté poklepejte na tlačítko „Name, Untitled Workflow“. Zadejte nějaký název, dejme tomu „Zavolat Janovi Novákovi“ a potvrďte tlačítkem Done.
 7. Na obrazovce pro nastavení nového workflow už teď nic dalšího nastavovat nebudeme, takže poklepeme opět na tlačítko Done a dostaneme se tak zpět na obrazovku pro vytváření nového workflow.
 8. Na této obrazovce nového workflow můžeme nastavovat určité vlastnosti tohoto workflow také. Můžeme zvolit, jaké druhy vstupu bude workflow přijímat, což má smysl u workflow, které je spouštěno z okna vyvolaného prostřednictvím tlačítka Sdílet z jiných aplikací, v němž je pak k dispozici pod položkou „Run Workflow“, za předpokladu, že druh sdíleného obsahu je jedním z druhů, který zde nastavíme. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny druhy, a tak dotyčné tlačítko pro výběr druhů říká „This workflow accepts anything.“. My ale chceme vytvořit workflow spouštěné z plochy a to žádný vstup jiných aplikací nepřijímá. Dále je tu volba mezi třemi typy workflow, tedy: normální workflow, workflow pro widget obrazovky Dnes, anebo již diskutované workflow spouštěné prostřednictvím tlačítka Sdílet přes takzvané „Action Extension“. My zde ponecháme volbu „Normal Workflow“. Volba typu workflow je zde k dispozici jen do té doby, než do něj přidáme nějakou akci. To však nevadí, protože tuto volbu typu lze vždy nastavit i přes tlačítko „Workflow Settings“.
 9. Nyní se dostáváme k tomu hlavnímu a to k výběru akce, kterou bude naše workflow vykonávat, to jest volání na předem zvolené číslo. Musíme se přesunout na druhý panel se seznamem dostupných akcí k výběru, buďto poklepáním na panel Actions u spodního okraje obrazovky, nebo švihnutím třemi prsty vpravo.
 10. Po přesunu na obrazovku akcí je hned otevřena kategorie s nadpisem Suggested, kde nám jsou nabízeny jen akce, které aplikace sama navrhuje podle toho, jaké akce dávají smysl po již přidaných akcích do našeho workflow, i když jsme zatím žádné akce nepřidali. Tlačítkem v levém horním rohu, které říká „Actions, tlačítko zpět“ bychom se dostali do seznamu kategorií úplně všech akcí, My ale raději využijeme políčka v horní části obrazovky pro vyhledávání akcí, kam napíšeme slovo „phone“.
 11. Seznam by se měl vyfiltrovat a někde na začátku by měla být akce s názvem „Phone number action, kterou hledáme“. Poklepáním na akci si můžeme poslechnout, co akce dělá, jaký přijímá vstup a jaký má výstup, popřípadě jaké oprávnění vyžaduje, například přístup ke kontaktům. Švihnutím dolu, když kurzor VoiceOver stojí na nějaké akci, můžeme případně z rotoru vybrat položku „Favorite action“ a poklepat, čímž akci přidáme do kategorie oblíbených pro případné příští rychlé vyhledání. My však hlavně chceme přidat tuto akci do našeho workflow, což uděláme poklepáním na tuto akci, podržením prstu na obrazovce a přetažením směrem doprava. Tím se dostaneme opět na obrazovku s naším workflow, kde se objeví informace, že aplikace nemá přístup k našim kontaktům. Přístup udělíme tlačítkem „Grant access“ zhruba ve středu obrazovky.
 12. V našem workflow by nyní měla být přidána vybraná akce, která dělá pouze to, že předá pevně nastavené telefonní číslo následující akci. Toto číslo můžeme buďto ručně zadat do textového pole pod názvem akce, ale my chceme vyplnit číslo jednoho z našich kontaktu, takže poklepeme na tlačítko „Add Contact“ o kus níže a vybereme kontakt z adresáře kontaktů. Pokud má zvolený kontakt více telefonních čísel, tak se otevře jeho vizitka, na jejímž konci můžeme vybrat, které číslo chceme. Po vybrání se dostaneme zpět na obrazovku našeho workflow.
 13. Nyní přidáme samotnou akci zahájení volání. Přesuneme se tedy opět na panel Actions, kde by nám aplikace už měla hned na začátku seznamu akcí nabízet akci s názvem „Call action“. Poklepáním a přetažením směrem doprava dolů ji přidáme na konec našeho workflow, přičemž během tažení by VoiceOver měl říct „Moved below phone number“. Jinak na obrazovce workflow je možné, pokud to někdy budete potřebovat, akce, z nichž se workflow skládá, přeuspořádat opět klasickým gestem pro drag and drop, jinými slovy poklepáním a přetažením před nebo za jinou akci. Vybranou akci lze případně smazat, když z akcí na rotoru vybereme „Remove action from workflow“ a poklepeme. Náš malý prográmek je tedy hotový, ale ještě jej musíme přidat na plochu.
 14. Na obrazovce našeho workflow poklepeme na tlačítko „Workflow Settings“ a v otevřené obrazovce poklepeme na tlačítko „Add to Home Screen“. Budeme vyzváni k zadání názvu našeho workflow, ale ten jsme již nastavili dříve, takže potvrdíme tlačítkem Done, čímž se dostaneme na další obrazovku s nadpisem „Icon“ pro nastavení vzhledu ikonky na ploše. To ale můžeme přeskočit a poklepat na tlačítko Done v pravém horním rohu.
 15. Ještě ale není hotovo. Otevře se Safari, v němž musíme poklepat na tlačítko Sdílet u spodního okraje obrazovky a v okně sdílení vybereme tlačítko „Přidat na plochu“. Budeme vyzváni k zadání názvu ikonky na ploše, který je předvyplněn názvem, jenž jsme už zadali dříve. Potvrdíme tlačítkem Přidat. Při prvním spuštění našeho workflow ještě nejspíš budeme požádáni k odsouhlasení, že tato ikonka může spustit naše workflow, ale při příštích spuštěních by zahájení hovoru mělo být již okamžité. Naše rychlá zkratka pro volání je tímto hotová. Ikonka na ploše tedy využívá schopnosti Safari přidat na plochu zástupce, který může otevírat jakoukoliv webovou stránku, v tomto případě ale spouští náš malý prográmek.
 16. Vytváření našeho workflow ještě dokončíme přepnutím se do aplikace Workflow a poklepáním na tlačítko Done na obrazovce pro vytváření nového workflow.

Návod, jak vytvořit ikonku pro rychlé volání přes Skype:

 1. Postupujte podle výše uvedených kroků až do bodu deset. Zde je třeba místo akce „Phone number action“ nalézt a vybrat akci „Contact action“, jenž nepředává následující akci pouze telefonní číslo, ale celý kontakkt, z něhož si akce, kterou přidáme v dalším kroku, uživatele Skypu sama najde. Kdybychom použili první zmíněnou akci, tak by totiž Skype zahájil placený hovor na dané telefonní číslo.
 2. Po přetažení akce „Contact action“ do našeho workflow vybereme požadovaný kontakt tlačítkem „Add Contact“ nacházejícím se za názvem akce.
 3. Na panelu Actions najdeme a doprava dolů do našeho workflow přetáhneme akci s názvem „Call via Skype action“, čímž je workflow hotové a zbývá ho přidat na plochu podle výše uvedeného postupu začínajíc bodem čtrnáct. Při prvním spuštěním workflow pro volání přes Skype budete muset odsouhlasit, že Skype chcete pro volání použít a poté ještě jednou přímo v aplikaci Skype, ale příště už by toto potvrzení nemělo být potřeba.

Kopírování dříve vytvořených workflow

Pravděpodobně budete chtít přidat ikonky i pro volání na další kontakty nebo telefonní čísla. Celé workflow nemusíme vytvářet od znova pro jiné číslo, ale můžeme zduplikovat a pozměnit  naše již vytvořené workflow, které by se mělo nacházet na základní obrazovce aplikace, pokud je v její horní části vybráno tlačítko „My Workflows“. Mimochodem, švihnutím dolů na nějakém workflow na této obrazovce můžeme na rotoru vybrat akci „Run workflow“, čímž jej můžeme spustit přímo z aplikace. Pokud chceme workflow zduplikovat a pozměnit, aby vytáčelo jiné telefonní číslo, tak je postup následující:

 1. Na základní obrazovce aplikace poklepejte na naše vytvořené workflow, čímž se dostaneme na známou obrazovku jeho detailu, kde je mimo jiné dříve zmiňované tlačítko pro nastavení tohoto workflow a posloupnost akcí, z nichž se workflow skládá.
 2. Nás ale zajímá první tlačítko na obrazovce, tedy tlačítko Share, které otevře nabídku sdílení, zhruba na jejímž konci je tlačítko „Duplicate workflow“. To nás přesune zpět na základní obrazovku, kde přibude duplikát našeho workflow s jedničkou na konci jeho názvu. Poklepáním toto workflow otevřeme.
 3. Z detailu zduplikovaného workflow můžeme změnit jeho název, jako jsme to dělali u našeho prvního workflow. My ale především chceme změnit telefonní číslo, které tato workflow vytáčí.
 4. V detailu workflow najdeme akci „Phone number action“, za níž je textové pole, na které když najedete, tak se možná bude jevit jako prázdné, anebo oznámí poněkud podivný obsah říkající něco jako „Attachment, PNG, crisp, very dark, file, obrázek“. Poklepeme na toto textové pole a smažeme jeho obsah, jakoby to byl text, tím smažeme původně zadané číslo, které chceme změnit.
 5. Poté se přesuneme na tlačítko „Add contact“ a vybereme požadovaný kontakt, popřípadě jedno z jeho čísel. Kdybychom původní číslo v předešlém kroku nesmazali, tak by jsme tímto přidali číslo další. V momentě spuštění workflow by pak vyběhlo upozornění, které by nás vyzvalo k výběru jména jednoho ze zadaných kontaktů k vytočení, což je také řešení a možná to shledáte jako lepší variantu, než vytvářet nové workflow pro každé oblíbené číslo, obzvlášť pokud si chcete vytvořit zkratky pro hodně čísel.
 6. Tím je workflow pro jiný kontakt vytvořeno a zbývá jej také přidat na plochu, což uděláme obdobně jako u našeho prvního workflow, tedy počínaje krokem číslo čtrnáctt výše uvedeného postupu.

Přesun ikon na ploše

Až si přidáte tyto ikonky pro rychlé vytáčení na plochu, tak si je možná budete chtít přesunout na začátek první plochy, abyste se na ně mohli rychle dostat z kterékoliv plochy stisknutím fyzického tlačítka Home. V iOS je k dispozici následující způsob, jak přesouvat ikony na Ploše. Ikony zde mají na rotoru dostupnou  akci „Režim úprav“, kterou když švihnutím dolů na některé ikoně vyberete a poklepete, tak se dostanete do režimu, v němž lze Plochu upravovat. Když v tomto režimu najedete na nějakou ikonu, tak je na rotoru dostupná akce „Přetáhnout aplikaci“. Poklepáním na tuto akci se na rotoru zpřístupní  akce pro umístění této pohybované ikony před nebo za ikonu, na kterou se poté přesunete, akce přidat pohybovanou ikonu do složky nebo vytvořit složku novou. Ikony je takto možné přesouvat i z jedné stránky Plochy na druhou.

Přidání ikonky workflow do widgetu

Nakonec si popíšeme, jak přidat ikonku nějakého workflow také do widgetu aplikace Workflow na obrazovce Dnes. Jde to zvolením typu workflow, jak jsem zmiňoval v bodě osm postupu vytváření prvního workflow, nicméně tento způsob neumožňuje určit, v jakém pořadí se ikonka ve widgetu zobrazí, takže mi to uděláme alternativním způsobem:

 1. Na základní obrazovce aplikace poklepejte na tlačítko Settings, které se nachází úplně dole.
 2. Vyberte tlačítko „Today Widget“, které má dovětek „No workflows“, pokud jste zatím žádnou ikonku do widgetu nepřidali, a poklepejte. Možná se zobrazí okno, které vám radí, jak widget aplikace Workflow přidat na obrazovku Dness, tak to jen odklepněte a pokračujte.
 3. Zobrazí se seznam všech vašich workflow, které můžete poklepáním vybrat, čímž se přidají do widgetu. Vedle názvu každého workflow je tlačítko Reorder, které umožňuje změnu pořadí ikonek ve widgetu, když na toto tlačítko poklepete, podržíte prst na obrazovce  a potáhnete nahoru nebo dolu. Ve widgetu se ve výchozím stavu zobrazují jen první čtyři workflow, ale ostatní lze zobrazit tlačítkem „Zobrazit více“ vedle nadpisu widgetu.
 4. Widget aplikace Workflow na obrazovku Dnes přidáte pomocí tlačítka Upravit které najdete na konci obrazovky Dnes. Tlačítko Upravit otevře obrazovku, kde pod nadpisem „Další widgety“ najdete tlačítko „Vložit Workflow“, na nějž poklepejte.

Galerie již hotových workflow

Závěrem ještě zmíním, že tlačítko Gallery na základní obrazovce aplikace Workflow  otevírá seznam již hotových workflow od autorů a jiných uživatelů aplikace. Poklepáním na nějaké workflow se dostanete do jeho detailu a tlačítkem „Get Workflow“ jej pak můžete přidat mezi seznam vašich vlastních  workflow, odkud si jej můžete otevřít a  libovolně upravit.

Anebo naopak, pokud vymyslíte nějaké zajímavé workflow, tak jej můžete navrhnout pro přidání do galerie pomocí tlačítka „Share with Description“ přes tlačítko Share na obrazovce otevřeného workflow, nebo jej poslat jiným uživatelům pomocí tlačítka „Share as File“.AppleiOSiPadiPhoneNástrojeTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...