Záznamy příspěvků z konference Aktuální možnosti a výzvy hmatové grafiky

Ve středu 14. června 2023 proběhla ve Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči konference s názvem Aktuálne možnosti a výzvy hmatovej grafiky. Barbora Bertlová a Radek Seifert z ATELIONu, Ateliéru asistivních technologií Střediska ELSA na ČVUT a Petr Červenka ze Střediska Teiresiás na Masarykově univerzitě se ve třech programových vstupech

  • Výzvy v oblasti hmatovej grafiky
  • Haptické mapy pre celý svet
  • Hmatové letáky a didaktika čítania máp

a navazujícím praktickém workshopu Práca s mapou a hmatákom podělili s účastníky o své znalosti a zkušenosti v této oblasti.

Pokud jste konferenci nestihli a tématika vás zajímá, můžete se s ní seznámit prostřednictvím záznamů na YouTube.

Konferencia Aktuálne možnosti a výzvy hmatovej grafiky, dopoludňajší blok

Konferencia Aktuálne možnosti a výzvy hmatovej grafiky, popoludňaší blokhmatová grafika


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...