ZoomText: co byste o něm měli vědět a jak ho využívám já – 2. část

V první části jsme se podívali na následující témata:

  • Komu je software určen a výběr softwarové lupy
  • Spouštění počítače a ZoomTextu
  • Klávesové zkratky

Dnes budeme pokračovat tématy, které mohou primárně zajímat pokročilejší uživatele.

Něco pro pokročilejší

K prohlížení, čtení a práci s internetem využívám především internetový prohlížeč Google Chrome, protože ho ZoomText velmi dobře podporuje – můžete si do něho naintstalovat (při instalaci ZoomTextu) nebo stáhnout doplněk filtrace obrázků Smart Invert ZoomText. Umí zobrazovat při práci se ZoomTextem v některém z barevných filtračních schémat většinu obrázků na webových stránkách v přirozených pozitivních barvách (ne v negativu nebo doplňkových varvách). Méně často to platí pro videa. Tento doplněk není přístupný např. pro prohlížeč Mozilla FireFox, ale jinak Mozilla je ZoomTextem podporována (hlavně z hlediska možnosti plynulého čtení pomocí AppReaderu), stejně jako Edge od dob, kdy je jádrem tohoto prohlížeče Chromium. V Edge si můžete číst např. i e-knihy ve formátu epub, i když já používám spíše k prohlížení epub e-knih The calibre e-book viewer (bez možnosti hlasového čtení) a nebo pro převod do txt program Balabolku.
V zásadě je práce se ZoomTextem v Chrome bezproblémová, je však dobré, aby byl ZoomText spuštěn dříve než Chrome. Při filtrování barev se při nedodržení tohoto postupu (nebo po spuštění některých videí na webu) stává, že se popisky pod ikonami na Ploše rozmažou.

Videa na webových stránkách: pokud se vám video při přehrávání nezobrazuje, je potřeba ukončit ZoomText a znovu ho spustit. Při ukončování ZoomTextu počkejte chvíli, až obrazovka po ukončení ještě jednou mrkne – na část vteřiny a pak znovu spusťte ZoomText. Video by se po přechodu na stránku mělo klasicky zobrazovat (tento problém je např. při přehrávání videí na serveru České televize nebo v prostředí Horizon.go – UPC Vodafone), ale většinou při sledování asi zrušíte zvětšení a budete sledovat video ve full screen (celoobrazovkovém) zobrazení.

Problém s tím, že se při přepnutí videa na full screen, ZoomText vyvolal u některých grafických karet oranžovou obrazovku smrti, je už v nejnovějších verzích ZoomTextu odstraněn, ale byl řešitelný přes vložení příkazu k vyřešení problému.

Videa nebo možná i něco jiného někdy rozhodí ZoomText tak, že ve Wordu 2019 zobrazuje blok textu velmi nevýrazně – šedou barvou. K nápravě stačí restart ZoomTextu.

A ještě si dovolím jednu důležitou klávesovou zkratku při práci se ZoomTextem ve Wordu, kterou občas musím použít a to je Detekuj – najdi a sleduj editační kurzor – občas ho ztratí a zvláště to vadí při hledání textu pomocí Ctrl+F, respektive znovu hledat Ctrl+F4. Tato klávesová zkratka je CapsLock+Ctrl+Alt+D (detekovat). Nejspíš upozorní na to, že kurzor objevil a vy potvrdíte novou detekci editačního kurzoru.
Při práci s webem je velmi dobré využívat nástroj Vyhledávání CapsLock+Ctrt+F. Slouží i k jinému vyhledávání – na Ploše, v textovém editoru, v prohlížeči PDF (Acrobat Readeru)…

Tento nástroj je však trochu nedokonalý s ohledem na hlasovou podporu ZoomTextu – tlačítka nahoře v řadě vpravo nemají názvy, textové pojmenování, seznam nalezených položek nelze číst hlasem ze ZoomTextu (NVDA položky přečte). Výsledky vyhledání si musíte sami odkrát tlačítkem úplně napravo v prvním řádku okna. K nedokonalosti tohoto okna patří i to, že pokud užíváte filtraci barev, oranžový řádek, kam se zapisují hledaný text, nemusí být kontrastní s písmem, který píšete – v případě filtru v opačném jasu jde o bílé fonty na oranžovém pozadí, což není příliš čitelné.

Prohledávat budete asi nejčastěji web za účelem nalezení slova – zapíšete znakový řetězec a dáte Enter. V seznamu dole po rozevření seznamu tlačítkem zcela vpravo najdete místo výskytu hledaného řetězce. Od tohoto místa můžete číst nebo pokud jde o odkaz, tak ho můžete odbavit, kliknout na něj …
Dlouho jsem tuto funkci nevyužíval, ale je to pro mě určitě efektivnější než Cttrl+F ve vyhledávání na stránce přímo ve webovém prohlížeči.

Řešení problémů a technická podpora programu

Pokud něco nefunguje, prvním krokem je restart ZoomTextu, Pokud to nepomůže, uložte si rozdělanou práci a ukončete aplikace a restartujte počítač, nejlépe řádným vypnutím a novým nastartováním. Pokud ani to nepomůže, je možné přepsat instalaci programu stejnou aktuální instalací (starší instalace instalovat nejde), kterou si můžete stáhnout z webu vývojáře, Již není potřeba se stále znovu a znovu registrovat.

ZoomText má v sobě zabudovaný program ZTFix.exe, který zachycuje všechny problémy, crashe (konflikty a zastavení) programu a automaticky je odesílá. Někdy se však může stát, že se tak nestane – např. nešel mi spustit Záznamník a dokonce nepomohl ani restart ani reinstalace s následným restartem počítače. Až druhý den se Záznamník normálně spustil. ZoomText přitom hlásil, že nemohl při spuštění Záznamníku najít přesně tento kontrolní program! Tento program najdete ve složce Program Files\Freedom Scientific\ZoomText\2021\x86\ZTFix.exe a je dobré si jeho zástupce umístit na plochu (kontextové menu – Odeslat na Plochu (vytvořit zástupce a upravit si jeho popisek) a v případě problémů použít. Zeptá se vás pak anglicky: Something went wrong. Would you like us to fix in now? Yes – No. (Došlo k chybě. Chcete, abychom ji opravili? Ano – Ne.)

Odpovíte tlačítkem Yes a program odešle hlášení o chybě k vývojáři. Tam se sbíhají podobná hlášení z celého světa, takže nemůžete očekávat, že hned druhý den získáte opravu ZoomTextu. Spíše bude zařazena do větší aktualizace.

Druhou možností je nahlásit problém do firmy Spektra, kde problém vyzkouší, otestují – buď vám poradí a nebo problém sami nahlásí vývojáři, ale výsledek bývá podobný jako v případě automatizovaného reportování. Musíme se ozbrojit trpělivostí.

Ovšem v dobách, kdy šlo do vývojářské firmy napsat e-mail, musím konstatovat, že firma mi dodala opravu nebo se alespoň pokusila problém vyřešit opravdu do druhého dne.

V čem se ZoomText zlepšil

Rychlejší odezva zobrazování např. ve FineReaderu (OCR), ještě trochu se může „kousnout“ při Ctrl+F v této aplikaci.

Když jsem si teď pročítal tento svůj web, kam jsem si kdysi sepisoval chyby ZoomTextu, zjišťuji, ač mám někdy pocit jiný, že na ZoomTextu se podařilo od verze 10.1 a 11 přece jen hodně věcí zlepšit a opravit.

V čem cítím ještě nedostatky

Příliš jsem se nezmínil o čtení hlasovou synthézou. Mám pouze instalované hlasy Vocalizer (Zuzana a Eliška), které jsou součástí ZoomTextu, případně odemčený hlas Windows Microsoft Jakub. Tyto hlasové synthézy nejdou upravovat, nelze opravit jejich výslovnost ve slovnících, přitom tohle v minulosti ZoomText částečně dovedl a to i s českým Wintalker Voicem. Nemám možnost porovnat s hlasy instalovanými vedle ZoomTextu jako samostatné programy (Kobo hlasy nebo SpeechTech)

Problémy se čtením jsou např. při čtení slov za zkratkami ukončenými tečkami. Tato slova dokonce vynechává. Lepší se při čtení například pomlček mezi čísly, které někdy přečte jako slovo až. Umí přečíst některé symboly a také rozvést některé iniciállvé zkratky jako např. ČR – Česká republika … Špatně také čte některá slova jako „davy“ – čte jako [dejvy], nečte různé znaky označující symbolem např. procenta (pokud je mezi číslem a symbolem mezera, což je správný pravopisný zápis), nečte znaky se západoevropskou diakritikou (např. ç s akcentem, nožičkou, znaky Ø, ø používané v severských jazycích a samohlásky s různou diakritikou: à, ȧ, ã, â, ă, ô, ō, ą, ı, ï, ë, ê, û). Čte alespoň slovenské znaky s diakritikou, ale už nečte např. polské Ł, ł). Krátká slova nebo slova napsaná velkými znaky někdy hláskuje (slovo vlk čte jako [vé el ká]. Mnoha řádové číslovky čte jen, pokud mezi čísly nejsou mezery, což se ovšem obyčejně takto nepíše. Problémem je i správné čtení římských čísel. Podobných chyb by se dalo zřejmě odhalit hodně, ale vzhledem k češtině jako minoritnímu jazyku nelze příliš očekávat nějaké změny, proto je možná lepší zkusit využívat synthézy, které se vyvíjí v České republice (Speechtech nebo Wintalker Voice), ale ani tady nelze očekávat absolutní bezchybnost. Hodně bylo zapracováno na správném čtení slov po některých předložkách (v, k, ze, s) a snaží se správně přečíst i řadové číslovky, tedy číslovky, po kterých následuje tečka.

Přes všechny nedostatky jsem se ZoomTextem v zásadě kamarád, i když se většinou obávám dalšího upgradu Windows, nejvíce snad až přijdou nová Windows 11 – a to už velmi brzy v létě 2021 (Tecnet) (doufejme, že těsně před tím dorazí i stabilní a vylepšený upgrade ZoomTextu), nebo i upgrade ZoomTextu samotného – někdy se povede odstranit jedna chyba, ale k jiných chybám se naopak vrací. Upgrady jsou většinou v rámci jednoroční placené verze dva – na jaře a na podzim. Oba si ZoomText sám vyžádá a stáhne. O čem upgrade je si zatím můžeme přečíst jen v angličtině na webových stránkách vývojáře. Specializovaná e-mailová konference k problémům ZoomTextu byla zrušena pro nezájem uživatelů a Spektra se zavázala k tomu, že bude o zásadních novinkách informovat uživatele na svých webových stránkách v sekci všech novinek: https://spektra.eu/novinky/ . Momentálně či zatím tam příliš informací k ZoomTextu nenajdete. Anglické stránky s novinkami si můžete dát přeložit pomocí funkce Přeložit stránku v prohlížeči Chrome nebo případně i v Mozille pomocí podobného pluginu nebo jinak (pokud vám samozřejmě angličtině dělá problémy).

Někdy je velká změna téměř pro nás nevyužitelná – např. zavedení funkce hlasových příkazů při poslední aktualizaci ZoomTextu, neb tato funkcionalita funguje jen u jazyků, které jsou podporovány ve Windows jako jazyk s podporou hlasových příkazů, konkrétně pro angličtinu Cortana (nebo možná dokonce jen v anglické verzi Windows).

O historii ZoomTextu a jeho dalších funkcionalitách se můžete dočíst například už i na české Wikipedii.

Přeji všem uživatelům ZoomTextu příjemnou práci za pomoci ZoomTextu.ZoomText


Miloš Šmíd
Původně učitel nejen českého jazyka a dějepisu (ve výslužbě?) ... pomáhal jsem studentům VŠ, momentálně spolusprávce digitální knihovny Mathilda. Daleko zajímavější jsou mé zájmy: e-knihy, digitalizace knih, doprava (hlavně železniční, moje dopravní mailová konference RailBraill), pěší turistika a cestování, historie...