Články z kategorie bodové písmo

Braillské displeje: 05 Hmatový výstup a signalizace

Technologie braillských zobrazovačů Testované modely jsou v pravdě tradiční, neboť je v nich užita technologie stará několik desetiletí založená na piezo elementech. Při průtoku proudu se vhodně tvarované prvky složený z různě piezo senzitivních materiálů prohýbají, čímž dochází přes převodové...

celý článek

Agora APIV bodové písmo braillský displej Srovnání

Braillské displeje: 07 Podpora a funkce

Podpora připojitelných zařízení Pokud braillský displej používáme klasickým způsobem, tj. připojený ke zdrojovému zařízení, v němž běží odečítač obrazovky, závisí funkčnost a interpretace jeho ovládacích prvků právě na odečítači obrazovky. Aby vše fungovalo jak má, je potřeba zajistit nebo alespoň...

celý článek

Agora APIV bodové písmo braillský displej Srovnání

Braillské displeje: 01 Braillský displej

Úvodem Tato metodická příručka k možnostem využití braillských displejů nabízí čtenářům obecné informace o možnostech využití těchto zařízení jak pro vzdělávací, tak profesní účely. Stěžejní část této příručky je pak koncipována jako srovnání dostupných modelů na českém trhu. Takto pojatý...

celý článek

Agora APIV bodové písmo braillský displej Srovnání

Braillské displeje: 03 Testované braillské displeje

Testované modely Tato kapitola představuje modely braillských displejů vybraných pro srovnání v této příručce. Konkrétní modely byly již sice zmíněny v předchozí kapitole u jednotlivých výrobců, pro účely srovnání je ovšem vhodnější, aby byly představeny v kontextu daných tří kategorií...

celý článek

Agora APIV bodové písmo braillský displej Srovnání