Braillské displeje: 03 Testované braillské displeje

Testované modely

Tato kapitola představuje modely braillských displejů vybraných pro srovnání v této příručce. Konkrétní modely byly již sice zmíněny v předchozí kapitole u jednotlivých výrobců, pro účely srovnání je ovšem vhodnější, aby byly představeny v kontextu daných tří kategorií diskutovaných níže.

Pro výběr testovaných modelů byla použita následující pravidla:

 1. Do srovnání byly zahrnuty modely všech stabilně dodávaných značek na český trh.
 2. Profesionální displeje s délkou řádku s 64 znaky a více do srovnání nebyly zahrnuty. Jejich pořizovací ceny jsou vysoké a použití velmi specifické.
 3. Existuje-li model ve více variantách délky řádku, byla zvolena za zástupce produktové řady jeho standardní čtyřiceti znaková varianta. Tato zařízení lze běžně používat jak s profesionálními, tak i s mobilními aplikacemi, umožňuje-li daný model propojení s mobilním zařízením.
 4. Existuje-li model ve více variantách délky řádku a jednu z variant lze klasifikovat jako kapesní terminál s délkou řádku pod 24 znaků, byla tato varianta ve srovnání ponechána.

Každá z následujících podkapitol obsahuje srovnávací tabulku, v níž jsou vybrané modely seřazeny dle pořizovací ceny. Pro uvedené údaje platí:

 • Sloupec „Model“ obsahuje odkaz na produktovou stránku modelu nebo na stránku produktové řady u českého distributora.
 • Sloupec „Kód“ obsahuje srovnávací kód, který dále v textu je používán místo plného názvu modelu. Skládá se z následujících součástí, jež pro zobecnění mohou být nahrazeny znakem *:
  • Označení série – např. F* = braillské displeje Focus Blue.
  • Označení velikosti displeje – např. A40* = 40-znakové braillské displeje Alva.
  • Označení modelu – např. E40L = 40-znakový braillský displej Esys Light.
 • Cena je uvedena v včetně daně z přidané hobdnoty (DPH) a je platná k datu uvedeném v záhlaví tohoto dokumentu, přičemž zdrojem je web českého distributora.
 • Hmotnost je uvedena v gramech, přičemž zdrojem je web distributora, popř. výrobce.
 • Rozměry jsou uvedeny v centimetrech a v pořadí šířka x hloubka x b, přičemž zdrojem je web distributora, popř. výrobce.

Klasické displeje

Jedná se o modely braillských displejů původní historické koncepce, tedy zařízení nabízející pouze výstup v Braillově písmu. Dříve se pokládaly pod klávesnici stolního počítače nebo pod přenosný počítač, přičemž samotný zobrazovač přesahoval vpřed. Dnes zůstala jen tato přesahující část, do níž se podařilo vměstnat všechny potřebné komponenty. Dobře poslouží pro profesionální práci, tedy tam, kde je nutno vnímat text v širším kontextu s nelineárním, náhodným přístupem.

ZnačkaModelKódCena (Kč)Hmotnost (g)Rozměry (cm)
OptelecAlva USB 640 ComfortA640U77 50059033,8 x 7,5 x 1,8
EurobrailleEsys LightE40L82 00067532,5 x 8,6 x 2

Oba displeje si jsou cenově, hmotností, i rozměry podobné. A40U je levnější, lehčí i méně rozměrný, avšak je nutno pamatovat na to, že narozdíl od E40L nedisponuje ani rozhraním Bluetooth, ani baterií, což je příčinou jeho úspornosti. Jelikož oba modely mají čtyřicetiznakový zobrazovač, platí pro ně pracovní a přepravní podmínky ve smyslu toho, co je uvedeno u standardních terminálů dále.

Standardní terminály

Jedná se o dnes nejběžnější modely braillských displejů. Dovolují texty v Braillově písmu jak číst, tak i zapisovat, přičemž jsou vybaveny dostatečně velkým zobrazovačem, aby efektivně posloužily i pro profesionální aplikace. Umisťují se tradičně před klávesnici stolního počítače nebo před přenosný počítač, avšak díky svým příznivým rozměrům a bezdrátovému připojení je lze využívat i v terénu ve spojení s mobilními zařízeními.

ZnačkaModelKódCena (Kč)Hmotnost (g)Rozměry (cm)
HumanWareBrailliant BI 40B4056 99065031 x 8,7 x 1,8
Freedom ScientificFocus 40 Blue (2017)F4089 90066837 x 8 x 2
OptelecAlva 640 ComfortA40C89 90078033,8 x 11,5 x 1,8
EurobrailleEsys 40E40C99 00067532,5 x 8,6 x 2

V první řadě stojí za pozornost srovnání A40C a E40C s jejich ekvivalenty z kategorie klasických displejů výše. E40L a E40C jsou v prezentovaných parametrech prakticky nerozeznatelné a určující je u nich tedy především funkční výbava. Stručně řečeno, za příplatek 17 000 Kč, což je rozdíl v ceně mezi E40L a E40C, získá u E40C uživatel navíc braillskou klávesnici a bohatší nabídku autonomních funkcí. V případě A40U a A40C jsou rozdíly markantnější, neboť o téměř 12 500 Kč levnější A40U je menší a lehčí, ale i jeho funkční výbava je poměrně redukovaná.

Pro končící éru stolních displejů kolem roku 2010 bylo charakteristické, že prodejní ceny se mezi nejlevnějším a nejdražším modelem při stejné velikosti zobrazovače mohly lišit i v dvojnásobku ceny nejlevnějšího modelu. Dnes je situace poněkud jiná. E40C je jen o 10 000 Kč dražší než A40C a F40, jejichž cenu – necelých 90 000 Kč – lze považovat za reprezentativní průměr. B40 je sice na druhou stranu výrazně levnější, avšak je to dáno jeho akční cenou před příchodem nové generace.

Podíváme-li se na fyzické rozměry čtyřech srovnávaných modelů v této kategorii, stojí za povšimnutí A40C. Ten je o třetinu rozměrnější než ostatní modely. Tyto větší rozměry se projevují i ve hmotnosti, která u A40C je o něco vyšší než 3/4 kg, zatímco průměrná hmotnost zbývajících tří modelu je zhruba 2/3 kg s nepatrnou odchylkou nepřesahující 15 g. B40, F40 a E40C jsou i velmi podobné v plošných rozměrech.

Výška všech modelů se blíží 2 cm s rozdíly v jednotkách milimetrů, což lze z hlediska ergonomie považovat za ideální, uvažujeme-li, že by takový braillský displej měl splývat s pracovní plochou a být přirozenou podložkou pro ruce. Vzhledem ke čtyřicetiznakovému zobrazovači jejich šířka nepřesahuje šířku běžného přenosného počítače s úhlopříčkou displeje 15 palců.

Kapesní terminály

Zatímco standardní terminály jsou vesměs unifikované, cílící na konkrétní skupinu uživatelů, kapesní terminály jsou přece jen variabilnější. Tu se snaží zaujmout mobilitou, tu možnostmi ovládání, tu komfortem čtení. Jedná se o lehká a kompaktní zařízení do terénu, držená v ruce či položená na klíně. Rozměrem zobrazovače nejsou určeny k profesionální práci, avšak dobře poslouží ke klasickému lineárnímu čtení krátkých či delších textů. Samozřejmou součástí výbavy je v tomto případě braillská klávesnice a další ovládací prvky umožňující suplovat dotykové ovládání připojeného mobilního zařízení.

ZnačkaModelKódCena (Kč)Hmotnost (g)Rozměry (cm)
Orbit ResearchOrbit Reader 20O2023 90045016,8 x 11,2 x 3,6
HumanWareBrailliant BI 14B1429 99028516,6 x 10 x 2,3
EurobrailleEsys 12E1235 00020014,5 x 8,6 x 2
HarpoBraille Pen 14B1437 20028516,6 x 10 x 2,3
Freedom ScientificFocus 14 Blue (2017)F1439 90032719,5 x 8 x 2

Předem upoutá pozornost fakt, že B14 distribuovaný společností HumanWare je o pětinu levnější než ten přímo od výrobce, společnosti Harpo. Zde je nižší prodejní cena ovšem vykoupena absencí české lokalizace firmware. Obecně se zastoupené dvanáctiznakové/čtrnáctiznakové kapesní terminály (všechny vyjma O20) pohybují většinově v cenové hladině 30 až 40 tisíc Kč, tudíž rozdíly v ceně nehrají zásadnější roli při výběru. O20 nejen, že disponuje dvacetiznakovým zobrazovačem, ale i jinou – výrazně levnější – zobrazovací technologií. Pro příklad E12 v přepočtu na jednu buňku zobrazovače má více než dvojnásobnou hodnotu. Toto srovnání je ovšem jen ilustrativní, neboť O20 není přece jen konvenčním braillským displejem.

O20 a B14 mohou na první pohled budit dojem, že se jedná o podobné modely, ovšem O20 je přece jen objemnější a nabízí o třetinu větší zobrazovač. U E12 a F14 je zřejmé, že rozměrově vzhledem k hloubce a výšce vyšly ze svých větších protějšků E40C a F40. Na E12 je nutno ovšem ocenit nejnižší hmotnost v této kategorii a to i přesto, že disponuje displejem o 2 znaky kratším, než F14 či B14. Jinak lze mobilitu kapesních terminálů připodobnit ke dvěma mobilním telefonům s úhlopříčkou zhruba 6,5 palců ležících na sobě.

Obsah balení a volitelné příslušenství

Braillské displeje jsou dodávány v jednotných baleních pro jednotlivé modely a výhradně se nabízí v české distribuci bez doplňkového příslušenství. Balení obvykle kromě samotného braillského displeje obsahuje:

 • Síťový USB adaptér pro nabíjení zařízení (všechny vyjma A*).
 • USB kabel pro nabíjení a propojení braillského displeje s počítačem.
 • Paměťová karta, má-li braillský displej slot na paměťové karty (E*, F*, O20).
 • Ochranné pouzdro na přenášení (všechny vyjma O20) + popruh pro zavěšení na rameno či přes krk (A40C, E12, F*).
 • Uživatelská příručka v tištěné podobě (B40, F*, O20).
 • Uživatelská příručka v digitální podobě na přiloženém CD či paměťové kartě (A*, F*, O20).
 • CD s ovladači (vyjma E*, O20).

Je samozřejmé, že u modelů, k nimž není v balení dodávána dokumentace či příslušné ovladače pro spolupráci s odečítači obrazovky, je vše dostupné online na webu výrobce. Na webových stránkách českých distributorů jsou též ke stažení české uživatelské příručky. Zpravidla je nabízena  i možnost stáhnout aktualizované verze ovladačů oproti těm na přiloženém CD, popř. aktualizace firmwaru, umožňuje-li to dané zařízení.


Obsah příručky

 1. Braillský displej
 2. Výrobci a distributoři
 3. Testované braillské displeje
 4. Konstrukce
 5. Hmatový výstup a signalizace
 6. Ovládání a braillský vstup
 7. Podpora a funkce
 8. Využití brailleských zobrazovačů při vzdělávání nevidomých, příklady dobré praxe
 9. Souhrn


AgoraAPIVbodové písmobraillský displejSrovnání


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...