Braillské displeje: 09 Souhrn

Z předchozích kapitol je zřejmé, že braillské displeje mají své důležité místo mezi kompenzačními pomůckami pro uživatele s těžkým postižením zraku a pro profesionální použití jsou velmi vhodné. Obsah vnímaný hmatem si například student může lépe přizpůsobit ve smyslu dávkování informací a rozlišování jejich detailů, což vede k lepšímu pochopení a osvojení probírané látky.

Aby používání braillského displeje bylo úspěšné, jak nasvědčují zkušenosti dlouhodobých uživatelů těchto pomůcek, je nutno věnovat nezbytnou pozornost výběru správného modelu. Zajisté mnoho vlastností testovaných modelů v této příručce závisí na osobních preferencích, avšak lze si vydefinovat několik typických rolí uživatelů, pro něž existují mezi testovanými braillskými displeji vhodné modely.

 1. Rádi čtete Braillovo písmo, v klidu, svým tempem:
  1. Chcete si primárně číst nezávisle na zdrojovém zařízení = E12, E40C, F*, O20. Větší je pohodlnější (E40C, F40), ale dobře poslouží pro čtení i menší. Vhodným kompromisem je O20, který je na pomezí a navíc za příjemnou cenu.
  2. Chcete si primárně číst z mobilního zařízení (mobil, tablet) = B14, E12, F14, O20. Jistě lze použít i pohodlnější větší (A40C, B40, E40*, F40), avšak zařízení o velikosti minimálně dvou mobilních telefonů vedle sebe není zcela adekvátně mobilní.
  3. Chcete si primárně číst z počítače (notebook, stolní počítač) = A40*, B40, E40*, F40). Jistě lze použít i menší (B14, E12, F14, O20), avšak pohodlnější jsou pro čtení ty větší. Pozor na to, že A40U musí být s počítačem fyzicky propojen.
 2. Potřebujete elektronický zápisník, dáváte přednost Braillovu písmu a bylo by vám příjemné přizpůsobené uživatelské rozhraní:
  1. Funkci braillského terminálu chcete využít jen občas či nikdy = E12, E40C. O20 je svým zaměřením deklarován též jako zápisník, avšak je nutno počítat s tím, že nenabízí více než souborového správce a kombinovaný editor se čtečkou.
  2. Funkci braillského terminálu chcete využívat pravidelně= B14, E12, E40C. Nabídka funkcí B14 je oproti E12 a E40C chudší, avšak může být výhodou synchronizace s cloudovými poznámkami. A40C, F* a O20 umožňují  jen pořizovat nezávisle texty v braillově písmu, přičemž synchronizace je možná výhradně ručně po fyzickém připojení.
 3. Kombinované zrakové a sluchové postižení a vnímání hmatem je pro vás příjemnější, než sluchem = A40C, B40, E40C, F40. Jistě lze použít menší (B14, E12, F14), ale větší jsou výhodnější pro převažující vnímání informací hmatem. Protože budete v úzkém kontaktu s braillským displejem, je výhodná přítomnost braillské klávesnice pro ovládání odečítače.
 4. Profesionálně pracujete s texty nebo zápisy, kde záleží na rozložení informací a na psané formě, nebo studujete přírodní vědy a často pracujete se specifickými zápisy a strukturovanými informacemi = A40*, B40, E40C, F40. Protože zobrazený obsah budete nejspíš chtít upravovat a orientovat se v něm, je výhodná přítomnost braillské klávesnice pro psaní a ovládání odečítače.
 5. Studujete humanitní obory a pracujete s rozsáhlými dokumenty = A40*, B40, E40*, F40. Jistě lze použít i menší (B14, E12, F14, O20), avšak pohodlnější jsou pro čtení ty větší. Pozor na to, že A40U a E40L nejsou vybaveny braillskou klávesnicí, která pro orientaci v dokumentech může být výhodná.

O20 není vybaven naváděcími tlačítky a obecně lineární pohon zobrazovače není vhodný pro interaktivnější používání, proto pro uživatele typu 3 a 4 není ideální.

I když větší braillské displeje jsou obecně pohodlnější, jsou více než jednou tak dražší než jejich menší protějšky a v terénu s mobilním telefonem není jejich mobilita uspokojující. V případě, kdy se očekává rovnoměrné používání počítače a mobilního telefonu s braillským displejem, jsou následující možnosti:

 1. Uvažovat každopádně nad zařízeními, která dovolují jednoduše přepínat mezi zdrojovými zařízeními či je používat paralelně (A40C, B14, FE*).
 2. V případě volby B14, E12  či F14 je výhodou cena a mobilita, avšak méně pohodlná práce v případech, kdy je výhodnější větší varianta displeje.
 3. A40C, E40C  a F40 jsou univerzální a vhodné pro jakýkoliv druh práce, avšak jsou dražší a s mobilním telefonem je jejich použití těžkopádnější. U F40 lze ovšem ocenit, že je možno jej používat v pouzdru s popruhem.
 4. Ve výsledku je poměrně chytrý nápad společnosti GALOP nabízet F14 (pro mobil) a F40 (pro počítač) ve výhodném setu Focus Blue Duo.

Uvážíme-li prodejní ceny v jednotlivých kategoriích, v tomto případě standardních terminálů a kapesních terminálů, je dobré nad nimi uvažovat v souvislostech, tedy zda braillský displej disponuje nějakými autonomními funkcemi a pokud ano, pak v jakém rozsahu:

 1. B40 je v kategorii standardních terminálů v současné době nejlevnější. Nenabízí žádné autonomní funkce, což ale může být pro mnoho uživatelů naprosto vyhovující.
 2. E12 je v kategorii kapesních terminálů druhý nejlevnější, přitom má stejně bohatou autonomní výbavu jako nejdražší E40C v kategorii standardních terminálů. Jejich výbava je z tohoto pohledu nejkomplexnější, cena E40C tedy odůvodnitelná a u E12 naopak poměrně výhodná.

Obsah příručky

 1. Braillský displej
 2. Výrobci a distributoři
 3. Testované braillské displeje
 4. Konstrukce
 5. Hmatový výstup a signalizace
 6. Ovládání a braillský vstup
 7. Podpora a funkce
 8. Využití brailleských zobrazovačů při vzdělávání nevidomých, příklady dobré praxe
 9. Souhrn


AgoraAPIVbodové písmobraillský displejSrovnání


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...