Byla Eureka opravdu tak dokonalá?

Ze všeho, co bylo dosud výše napsáno, by se mohlo zdát, že Eureka byla naprosto dokonalá a bez jediné chybičky. Upřímně, nevím, jestli takové zařízení vůbec někdy existovalo, existuje nebo někdy existovat bude. Samozřejmě také Eureka měla své drobné mouchy. K těm největším patřila klávesnice. Byla sice dobře tvarovaná, vytvořená z příjemné měkké pryže, avšak ne vždycky vydržela dlouhodobé, poněkud tvrdší zacházení některých uživatelů, zvyklých na „razantní“ psaní na Pichtových psacích strojích. Mimo to, kontaktní plošky jednotlivých kláves byly vytvořeny z vodivého uhlíku, který při používání ulpíval na kontaktním poli klávesnice. Proto bylo Eureku nutné čas od času rozdělat a kontaktní pole vyčistit. Tím se odhalily další dvě slabiny v její konstrukci.

Tou první byl velmi tvrdý kabel, který spojoval reproduktor, upevněný v horní části krytu Eureky se spodní částí. Na jeho konci nebyl konektor, ale jeho zahnuté, tvrdé dráty se zasouvaly přímo do otvorů na desce plošných spojů. Manipulace s ním byla poměrně složitá a při nešetrné práci hrozilo i rozlomení této desky.

Druhou slabinou byly samořezné šrouby, které spojovaly spodní a horní kryt Eureky. Ty se zařezávaly do plastových sloupků, které se při častém rozdělávání a opětném sešroubovávání krytů Eureky často rozlomily. Eureku pak bylo nutné pracně provrtávat skrz horní kryt a ke spodnímu krytu nějak fixovat matičky k přitažení šroubků. Ale šikovní technici si dokázali poradit i s tím. Výsledek takové opravy byl plně funkční, avšak trošku tím utrpěl vzhled Eureky, protože hlavičky šroubků na horním panelu sice bylo možné nějak začernit nebo něčím přelepit, ale úplně skrýt se je nepodařilo.

[rozdělaná eureka] [sešroubovaná Eureka]

Nestandardní formátování diskety, v tomto kontextu, snad nestojí ani za zmínku. S možností přenosu souborů z Eureky do PC a naopak Si snadno poradili šikovní programátoři.

Eureka se, i přes tyto neduhy, v tehdejším Československu těšila velké oblibě. V průběhu necelých šesti let si ji pořídilo přibližně 600 uživatelů. Pro mnohé z nich se stala odrazovým můstkem pro skok do oblasti výkonnější výpočetní techniky, mnozí z nich ji aktivně využívali ještě dlouho po roce 2000 a mnozí z nich si Eureku, jako oko v hlavě, střeží dodnes. Občas se i v těchto dnech na některé z nesčetných e-mailových konferencí na téma Eureky rozjede bouřlivá debata, v níž ti, kteří ji pamatovat nemohou, vyzvídají a pamětníci na ni rádi zavzpomínají.


Navigace