Eureka-klub Brno

Nyní se pojďme přesunout do jiné oblasti. A sice do doby, kdy se Eureka u nás už začala mezi zrakově postiženými uživateli postupně zabydlovat. Jak už jsme dříve naznačili, tak Eureka byla v té době pro drtivou většinu z nás naprostou novinkou. Pro zvládnutí jejího ovládání bylo nutné se naučit spoustu nových výrazů a pochopit jejich správný význam. Ne pro každého to však bylo tak jednoduché, jak by se dnes mohlo zdát. Proto se ti, kteří měli své kontakty a možnosti, začali mezi sebou domlouvat a vzájemně si radit co a jak. Většinou to bylo jen prostřednictvím telefonního hovoru. Koneckonců, hodně z nich na telefonních ústřednách tehdy pracovalo. Bylo to však časově příliš náročné a ne zrovna nejpohodlnější.

Proto už v září roku 1991 založil Josef Konečný, při základní organizaci Společnosti nevidomých a slabozrakých v Brně, první Eureka – klub v tehdejším Československu. Členové tohoto klubu se scházeli jednou týdně v klubovně na Bayerově ulici č. 42. Hlavní náplní klubu byla pravidelná setkávání uživatelů a příznivců Eureky, výměna a vzájemné předávání zkušeností při práci s ní, její popularizace a o něco později také pořádání kurzů obsluhy Eureky a programování. Na svá setkání jsme si také čas od času zvali různé odborníky z oblasti výpočetní techniky, kteří byli ochotni se s námi nejen podělit o jejich znalosti, ale kvůli nám i občas něco rozmontovat. Třeba diskety, pevné disky nebo i celé počítače. A to jen proto, abychom si je mohli také zevnitř osahat.

V sobotu 9. listopadu 1991 uspořádali členové brněnského Eureka – klubu, jako doprovodnou akci třetího ročníku hudební přehlídky nevidomých dětí nazvané „Tmavomodrý festival,“ první setkání uživatelů a příznivců Eureky, které bylo zakončené tiskovou konferencí. Na závěr hudební části festivalu pak Milan Hudeček předal 4 Eureky ředitelům speciálních škol pro nevidomé a slabozraké v Brně, Litovli, Opavě a Levoči. Možná také díky tomu, zakoupila brněnská škola pro nevidomé o tři roky později 10 kusů Eurek, které žáci i učitelé využívali při běžné výuce.

Poznámka

Tradici doprovodných akcí při Tmavomodrých festivalech, později samozřejmě už bez Eureky, jsme drželi dalších 25 roků. Na nich jsme se pokaždé snažili představit to nejnovější a nejlepší, co se v oblasti výpočetní techniky zaměřené na využívání zrakově postiženými uživateli v daném roce objevilo. Krátkou procházku tímto 25 letým obdobím si můžete udělat při pročítání malé elektronické publikace „Od Eureky k tabletům.“

— konec poznámky —

Ale vraťme se zpět na konec roku 1991, kdy proběhl první víkendový kurs práce s Eurekou. Zorganizoval jej tehdejší ředitel brněnského Tyfloservisu František Ficián. Kurz byl realizován v Olešnici na Moravě a výuku na něm vedl ing. Vladimír Jareš, kterému příležitostně sekundovali Josefové Konečný a Tesař. Zúčastnila se jej tehdy čtyřicítka nových uživatelů Eureky z Čech, Moravy i ze Slovenska. Podobných víkendových kurzů zaměřených na práci s Eurekou proběhla v následujících měsících a letech ještě celá řada. Jejich pořadateli býval nejčastěji Tyflokabinet České Unie nevidomých a slabozrakých nebo její oblastní pracoviště.


Navigace