Disketová jednotka

Jednou z exkluzivnějších komponent Eureky v době jejího vzniku byla disketová jednotka na diskety velikosti 3,5”. Ty byly stále označovány jako pružné (floppy), ale od větších, tehdy používaných, disket se lišily pevným plastovým pouzdrem a posuvným okénkem chránícím povrch magnetického disku. V roce 1985 to bylo pouhý rok od uvedení na trh 3,5” disketových jednotek, které umožňovaly zapisovat oboustranně s dvojnásobnou hustotou záznamu, čehož využili i tvůrci Eureky.  Na příklad disketové jednotky pro První Apple Macintosh využívaly povrch disku efektivněji, než jejich běžné obdoby, avšak uměly jen jednostranný záznam.

Eureka byla navržena pro integraci s poměrně běžnou disketovou jednotkou od společnosti Citizen Watch. Jedná se o komponentu s vlastním oplášťováním a připojením k řadiči a k napájení. Disketa se otáčí standardní rychlostí 5 otáček za sekundu a rozteč záznamových stop je obvyklá pro diskety s dvojnásobnou hustotou záznamu (double density), což dovoluje diskety z Eureky fyzicky číst i na jednotkách pro PC. Vlastnosti disket zaznamenaných na Eurece lze shrnout následovně:

 1. Záznamových stop je obvyklých 160, přičemž liché stopy jsou na spodní straně disku a sudé na svrchní. Soustředných kružnic, tzv. cylindrů, je tedy 80 a jsou číslovány od středu.
 2. Každá stopa je rozdělena do 10 sektorů po 512 bajtech, což je o jeden sektor více, než mají standardní DD diskety pro PC. Vlivem toho disketa formátovaná pro Eureku pojme 800 kilobajtů namísto obvyklých 720.
 3. Využitelná kapacita pro data je 792 KB, neboť 8 KB je rezervováno pro adresář, tj. seznam souborů s jejich atributy a s informacemi o umístění na disketě.

Ukázka

Zavádění souboru: Ukázka práce disketové jednotky při zavádění souboru

V ukázce je slyšet vpravo práce disketové jednotky a vlevo nízkofrekvenční rušení ze zvukového výstupu Eureky.

 • Je zaváděn soubor o maximální obvyklé velikosti 44 KB, což trvá CCA 15 sekund, přičemž rychlost zavádění se může lišit podle fragmentace souboru (umístění v nenavazujících blocích).
 • Ve zvuku disketové jednotky rozlišujeme motor otáčející diskem (je sepnut celou dobu zavádění) a krokový motorek přesunující hlavičky mezi stopami (kratší či delší pulzy).
 • Protože jeden úsek souboru může mít maximálně 16 KB, je zaváděný soubor rozdělen do tří úseků, což je patrné z práce disketové jednotky:
  • Delší pulzy značí přesuny hlaviček mezi čteným úsekem a adresářem na začátku disku. Na konci jedné části je nutno se vrátit do adresáře, zjistit pozici úseku dalšího a přesunout se k němu, proto mezi nimi slyšíme delší pulzy dva.
  • Krátké pulzy při přesunu hlaviček značí čtení v rámci jednoho úseku v přilehlých stopách.
 • Cvrlikavé zvuky v rušení zvukového výstupu značí přesuny dat mezi řadičem disketové jednotky a pamětí RAM. Jsou slyšet právě ve chvíli, kdy disk se volně otáčí bez přesunu hlaviček.
 • Nízkofrekvenční rušení zvukového výstupu je charakteristicky zrnivé se základem 75 Hz. Tato frekvence odráží chod rutiny heartbeat, která obstarává obsluhu periferních zařízení.

Souborový systém

Struktura adresáře je kompatibilní s formátem užívaným v operačním systému CP/M, což de facto umožňuje číst diskety Eureky na jiných 8 bitových počítačích, vybavených tímto operačním systémem. Tento formát nezná třídění souborů do složek a existuje zde jen kořenová složka, obsahující všechny soubory na disketě. CP/M umí sice soubory rozřadit do 32 nezávislých oblastí, ale funkce Eureky používají výhradně oblast 0. Ukládání dat se řídí následujícími zásadami:

 1. Programům jsou data servírována po blocích 128 bajtů, avšak mezi disketovou jednotkou a pamětí se v případě standardní Eureky přenáší vždy celý sektor (512 bajtů).
 2. Místo pro soubory se alokuje po blocích 2 KB, proto Eureka uvádí velikost v násobcích dvou.
 3. Jedna položka adresáře může adresovat 8 alokačních bloků, tedy 16 KB), proto větší soubor musí mít v adresáři více položek.

Souborový systém Eureky není nijak kompatibilní se systémem FAT či jiným obvyklým souborovým systémem používaným na PC. Pro převod souborů z disket Eureky na PC bylo nutno použít speciální nástroje, které navíc zajišťovaly základní konverzi souborových formátů, např. kódování češtiny textových souborů.

Srovnání

Vzhledem k velikosti paměti RAM v Eurece je objem disket poměrně dostačující, např. lze na disketu uložit 18 textových souborů o maximální velikosti, kterou dovede zavést funkce Textový procesor. Z dnešního pohledu je 792 KB objem poněkud zanedbatelný, neboť i ty nejmenší flashdisky pojmou gigabajty dat, tedy tisíckrát více. Dnes používané souborové formáty téměř velikost ani neřeší, jelikož i komprimovaný zvukový formát MP3 spotřebuje při střední kvalitě 792 KB během necelých 50 vteřin.


Navigace