Poděkování a zdroje

Na závěr nám, milí čtenáři, dovolte, abychom poděkovali všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto díle.

V první řadě je to Milan Hudeček, který pro nevidomé uživatele Eureku vytvořil a naučil ji mluvit a rozumět i češtině. Děkujeme mu také za udělení souhlasu k použití všech originálních materiálů a za sdílení jeho pohledu na začátky vývoje tohoto unikátního zařízení.

V řadě druhé je to Rudolf Volejník, který má největší zásluhu na zpřístupnění Eureky pro české uživatele. Také on se s námi podělil o velice zajímavé vzpomínky na jeho první setkání s Eurekou, které si můžete v této publikaci přečíst.

A pak to jsou víc než dvě desítky dalších lidí, s jejichž jmény jste se mohli seznámit při pročítání jejich příspěvků.

Velké poděkování patří také společnosti Master DC za poskytnutý finanční dar, díky němuž bylo možné pokrýt některé nezbytné přímé náklady na realizaci tohoto počinu.

Zvláštní poděkování pak patří našim kamarádům Markovi Susčíkovi za zpřístupnění originálních materiálů z disket Eureky a Petrovi Pařízkovi za vysvětlení některých informací z technického manuálu Eureky a za poskytnutí cenných informací, které ani v technickém manuálu uvedeny nejsou.

Děkujeme také pracovníkům Technického muzea Brno za zapůjčení, tehdy zřejmě nejužívanější jehličkové tiskárny, Matejovi Minďašovi za natočení a zpracování video nahrávek a Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity za poskytnuté zázemí pro natáčení a pořizování fotodokumentace.

Mimořádný dík pak náleží Radkovi Pavlíčkovi nejen za pořízení fotodokumentace, ale především za webové zpracování této publikace, na kterém se podíleli i Jirka Pavlíček a Daniel Střelec.

Použité zdroje


Navigace