Klávesnice a její port

Eureka umí přijímat vstup z klávesnice dvěma metodami, které uživatel může používat současně. Primární metodou je integrovaná klávesnice umístěná v přední části Eureky na svrchní straně, jež je vybavena pro psaní Braillovým písmem. Je to jedna z mála komponent, jejíž konstrukce nebyla zcela šťastně zvolena. Alternativně lze Eureku ovládat externí klávesnicí, která musí být  kompatibilní se standardem počítačů IBM PC/XT. Volba XT standardu je dána typem procesoru Eureky a jejím operačním systémem. Klávesnice se připojuje skrze 5 pinový kruhový DIN konektor tak, jak tomu po dvě desetiletí bylo zvykem.

Konstrukce

Integrovaná klávesnice je membránového typu. Silikonová membrána s klávesami je vložena mezi horní kryt Eureky a její kontaktní desku. Klávesy prostupují krytem a při svém stisku sepínají kontaktní plošky na desce. Návrat stisknuté klávesy do původní polohy umožňuje pružná obruba klávesy, která ji vrátí do přirozené polohy v silikonovém výlisku. Druh této klávesnice má své výhody, především v konstrukci a její běžné údržbě, avšak uživatelé si vybavují spíše její nevýhody. Z povahy Braillova písma a stylu jeho psaní vyplývá, že 7 braillských kláves je nepoměrně více zatěžováno, než zhruba 50 alfanumerických kláves podobně konstruovaných na běžné klávesnici počítače. Někteří nevidomí uživatelé navíc byly zvyklí braillskou klávesnici používat podobným způsobem jako klávesnici Pichtova psacího stroje, na niž je nutno vyvinout poměrně velký tlak. Na takové zacházení klávesnice Eureky není bohužel stavěna.

V horním krytu Eureky kromě otvorů pro jednotlivé klávesy můžeme na vnitřní straně nalézt trny, na které je navlečena nejdříve membrána a poté kontaktní deska zajištěná pružnými sponkami.  Nešetrný tlak na klávesnici nebo její rozebírání konstrukci značně opotřebovává až do stavu, kdy je nutno vše pevně provizorně sešroubovat, což po pravdě není jediný problém takových klávesnic.

Rozvržení

Povely vyvolávané z klávesnice je možno v případě Eureky rozdělit do několika skupin:

  1. Zadávání textu – Znaky lze zadávat šestibodovou braillskou klávesnicí Eureky nebo na alfanumerickém bloku externí klávesnice.
  2. Vyvolávání funkcí – Eureka má k dispozici 8 funkčních kláves, přičemž k nim lze přistisknout Přeřaďovač. Lze tedy přímo na jeden stisk vyvolávat v daném kontextu 16 funkcí. Klávesy F1-F8 odpovídají stejným klávesám na externí klávesnici.
  3. Navigování – Pro pohyb v textu nebo listování v seznamech slouží na Eurece klávesy kurzorového kříže, přičemž kromě jednotlivých stisku pro jednoduchý pohyb se též používají jejich soustisky či přidání Přeřaďovače. Na externí klávesnici kurzorové šipky fungují stejným způsobem a soustisky jsou nahrazeny dalšími klávesami navigačního bloku, např. soustisk horní a pravé šipky na Eurece odpovídá stisku klávesy Page Up na externí klávesnici.
  4. Napovídání, čtení a další – Klávesové kombinace na Eurece, které zahrnují Mezerník, odpovídají daným klávesám na externí klávesnici, kde většinou místo Mezerníku je jako přeřaďovač použita klávesa Alt.
    • Mezerník + funkční klávesa – Vyslovení nápovědy k dané funkci.
    • Mezerník + kurzorové šipky – Přečtení daného úseku textu.
    • Mezerník + braillské klávesy – Vyvolání některého z globálních povelů, např. kontrola stavu baterie. Tyto příkazy na externí klávesnici lze vyvolat vyššími funkčními klávesami nad F8.

Port klávesnice

Tento port na pravé straně Eureky v přední části je v provedení samičího konektoru dle běžného standardu DIN 41524 s 5 piny rozmístěnými v úhlu 180°. Kromě připojení klávesnice a měřicích čidel může najít i další využití. Za normálních okolností jsou data přenášena sériovou linkou, která je řízena připojenou klávesnicí, avšak ji lze programově přepnout na stanovenou rychlost, kterou jsou data přijímána a odesílána. Přenosová rychlost tohoto portu  může být dokonce 8 krát vyšší, než zvládne sériový port Eureky, tedy 300 kbps, což pro ilustraci znamená, že teoreticky 64 KB paměti Eureky by se zaplnilo během 1 sekundy. Na druhou stranu spojení je polo-duplexní, tudíž data mohou být přenášena v jednu chvíli jen jedním směrem, což řadě aplikací nemusí vadit, pokud jedna ze stran v zasílání dat převažuje.

Možnosti využití tohoto portu by mohly být opravdu široké – od hudebních klaviatur, přes externí zvukové generátory po skenery s integrovaným rozpoznáváním textu apod. Nic z podobných zařízení se masověji ale nikdy nerozšířilo, možná i proto, že pro ovládání takového zařízení by musel být také napsán program pro jeho ovládání, jenž by uživatel vždy zavedl z diskety.


Navigace