Kde a jak se zrodila Eureka A4?

Eureka A4 spatřila světlo světa v Austrálii, v Melbourne, ve firmě Robotron PTY LTD, kterou tam v roce 1983 založil brněnský rodák, ing. Milan Hudeček.

Milan se narodil 9. ledna 1954 v Brně, kde také absolvoval základní školu, gymnázium a nakonec absolvoval i Vysoké učení technické, kde studoval sdělovací techniku. Poté krátce pracoval v ústavu přístrojové techniky Československé akademie věd. V roce 1981 emigroval do Rakouska, odkud, po ročním pobytu, odjel do australského města Melbourne. Tam začal pracovat ve firmě Jacobs–radio, jako vývojový inženýr. O dva roky později však už založil svou vlastní firmu Robotron PTY. LTD. (Pozor, nepleťme si ji s Drážďanskou firmou „WEB kombinat Robotron,“ která se v tehdejší NDR také zabývala výrobou počítačů.)

Pracovníci australského Robotronu se, hned od jejího založení, zabývali, mimo jiné, i vývojem, výrobou a obchodem s elektronickými pomůckami pro nevidomé osoby. Jejich prvním počinem v této oblasti byl, už v roce 1983, pokročilý hlasový syntezátor EasyTalker. Ten měl původně sloužit jako paralelní hlasový výstup běžných měřících přístrojů, ale hlasová syntéza se přímo nabízela pro možnost vývoje pomůcek pro nevidomé osoby.

Milan Hudeček se proto obrátil na tehdejšího ředitele Královského viktoriánského institutu pro nevidomé, Davida Blytha s jehož pomocí si udělal první představy o tom, jak by takové zařízení mělo vypadat a co by mělo umět. A za rok a půl byla Eureka A4 na světě. V roce 1986 pak začala její sériová výroba v anglické verzi.

Už v roce 1989 získala firma Robotron PTY. LTD. za Eureku a další pomůcky pro nevidomé exportní cenu Federální vlády Austrálie, a cenu guvernéra státu Victoria. O rok později pak obdržela ceny anglické firmy Rolls Royce, australských aerolinií Quantas a Univerzity v Sydney za vynikající výrobky Robotronu. V září téhož roku pak obdržela ještě výroční cenu Winstona Gordona, udělovanou Kanadským institutem pro nevidomé za vynikající přínos na poli technických pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Zlatou medaili strojírenského veletrhu za světově první osobní počítač pro nevidomé, Eureku A4 získal Robotron také na brněnském výstavišti v listopadu roku 1990.

Eureka však nebyla jediným zařízením tohoto druhu od Robotronu. Za dobu existence firmy její pracovníci vyvinuli a na trh uvedli celou řadu pomůcek pro nevidomé, založených na bázi výpočetní techniky. Jsou to, vedle, již výše zmíněného syntetizátoru a Eureky ještě:

  • první rozlišovač barev na světě Colour sensor (1990).
  • první čtecí zařízení pro nevidomé TR 320 (1992) v české verzi nazvané Sunrisse. Jeho modifikacemi pak byly přístroje nazvané Galileo (1998) Simon (2005) a Excalibur (2007).
  • mluvicí kompas Columbus (1994) modifikovaný v letech 2002 a 2008, prodávaný pod názvem C2.
  • mluvicí digitální osobní asistent pro nevidomé Aria, prakticky mladší a menší sestra Eureky (1996).
  • Braillský kalkulátor Leo (2001)

Navigace