O rok později

O rok později, tedy v roce 1993 založil, a potom ještě dlouhá léta vedl, podobný klub jaký pracoval v Brně a Olomouci, také v Praze Zdeněk Bajtl. Jmenoval se Eureka-klub MENT. Jeho členové se scházeli v prostorách organizace MENT v ulici Karolíny Světlé na Praze 1.

Také na Slovensku, konkrétně v Žilině se našel jeden Eurekový nadšenec, který i tam byl ochotný obětovat stovky hodin svého volného času a klub, zaměřený na práci s Eurekou, založil. Jmenoval se Milan Antal. Ten v rámci slovenského Eureka-klubu začal vydávat i časopis Kolotoč, který, pro majiteľe Eureky, distribuoval na disketách.

Náplň všech klubů však byla v podstatě stejná, tj. prvotní výměna zkušeností a vzájemná výuka práce s Eurekou pro její maximální využití, výměna programů, hudebních, textových i databázových souborů a následně také pronikání do tajů, již pomalu nastupující, výpočetní techniky. V tomto roce také v rámci činnosti Eureka-klubů, pokračovala výuka programování v kurzech, pořádaných v Brně, Praze a Olomouci. Samozřejmě stále pod vedením RNDr. Hany Bubeníčkové.

V roce 1993 byla v Praze založena a zahájila provoz modemová centrála BBS Braillnet (BBS = Buletin Board System). V rámci ČUNS (Česká unie nevidomých a slabozrakých) se tehdy o její provoz staral Karel Macháček. Tím se pro nevidomé uživatele Eureky otevřel nový, obrovský zdroj dalších informací, protože to byli především oni, kdož ji v době jejích začátků využívali nejvíce. Mohli si odtud stáhnout spoustu zábavných i užitečných programů pro Eureku i hudebních souborů, které v hudebním editoru Eureky vytvořili jiní uživatelé. Z BBS se však daly stahovat i různé elektronické texty, především časopisy a digitalizované knihy, které si nevidomí čtenáři doma sami začínali skenovat a touto formou je dávali k dispozici i ostatním čtenářům.

K BBS se uživatelé Eureky připojovali s využitím funkce „komunikace.“ Díky zabudovanému modemu bylo možné využít tento komunikační kanál nejen pro propojení se s technicky stejně vybaveným kamarádem na druhém konci republiky a posílání si různých souborů přes telefonní linky. Vytočením příslušného telefonního čísla bylo možné se spojit také s BBS Braillnet. Po navázání spojení se zobrazila nabídka všech funkcí, ze kterých si bylo možné vybírat. Kromě již zmíněné knihovny a řady dalších tam byla k dispozici i možnost psát zprávy ostatním uživatelům BBS. S malou nadsázkou tedy můžeme říct, že už se jednalo o jakousi obdobu dnešního e-mailu.

BBS byla sice samostatný systém, ale přes Telnet se z ní dalo dostat i na další internetové servery. Tím Eureka, prostřednictvím bíbíesky, poskytla nevidomým uživatelům i první příležitost seznámit se s internetem.


Navigace