Bc. Luboš Pinteš

Eureka A4 bol môj prvý počítač. Prvý raz som sa s ňou stretol v roku 1992 na ZŠI v Levoči. Škola dostala myslím tri kusy a pán učiteľ Franer nám ju bol predviesť. Pamätám si, že vtedy ma absolútne uchvátila. Po nejakom čase vznikol tiež krúžok Eureky a ja som bol jedným s vyvolených.

V roku 1994 som dostal svoju a mohol som sa jej venovať naplno, teda pokiaľ som bol doma. Najskôr som sa ale musel nabažiť počítačových hier. Na začiatku som preštudoval všetky manuály a vyskúšal asi úplne všetky funkcie, okrem práce s modemom. Potom som sa začal venovať programovaniu. Najskôr v Basicu, ten bol dostupnejší a mal som k dispozícii veľké množstvo programov na štúdium. Potom sa ku mne rôznymi cestičkami dostal kompilátor Pascalu.

Prakticky všetko som objavoval sám. V tej dobe som nemal koho sa spýtať. Potom čo som si osvojil úplné základy som si naprogramoval niečo čo by sa dalo nazvať binárnym a pamäťovým editorom. Tým som študoval samotný kompilátor a po získaní zoznamu rezervovaných slov som ich jedno po druhom skúšal a na základe spätnej väzby kompilátora ako „( expected“ som sa posunul ďalej.

Ako príklad uvediem moju snahu zistiť „ako sa kódujú premennéé“. Tak som napísal dva identické programy, ktoré sa líšili len názvami premenných. Oba som skompiloval a binárne porovnal a zistil, že medzi nimi nie je žiadny rozdiel. Tak som sa dozvedel, že premenné reprezentujú len adresy, aj keď v tej dobe by som to takto ešte nevedel vyjadriť.

Medzi moje „vrcholné diela“ patrili dva programy na prevod Basicového programu na text a neskôr aj spätný prevod textu na program. A zoznam rezervovaných slov Basicu som vytiahol z vnútornej pamäte.

Na gymnáziu som Eureku používal na štúdium. Tiež sme prenášali učebné texty medzi Eurekou a Braille ‚n Speakom. Na začiatku cez kábel, neskôr pomocou programu DOSRead.

Okolo roku 2001 to už som študoval informatiku na FMFI UK Eureka prestala stačiť a ja som už naplno používal PC a Eureka šla do dôchodku.


Navigace