Použití klávesnice a režimu nastavení

Použití klávesnice

Možná vám ve výše uvedeném popisu Eureky chybí několik tlačítek, na která jste zvyklí z dnešních přístrojů. Není zde vidět tlačítka page down, page up, home, end atd. Dokonce zde není ani žádné fyzické tlačítko, kterým by se Eureka zapínala a vypínala. Výše uvedená tlačítka by zde byla zbytečná, protože všechny tyto úkony je možné provádět jen kombinacemi stisků vybraných kláves na horním panelu přístroje. Tak, například zapnutí Eureky se provede současným stiskem kláves F1, bodu 3 a horní kurzorové klávesy, jejich asi půl vteřinovým přidržením a následným současným uvolněním. Zapnutí Eureky je signalizováno tímto specifickým zvukem:Zapnutí Eureky

Pro vypnutí se pak použije současný stisk všech čtyř kláves kurzorového kříže, což nám Eureka opět potvrdí hlasovou informací „konec“:

Vypnutí Eureky

Eureka je napájena Akumulátorem, který se z vybitého stavu nabíjí asi 8 hodin. S plně nabitým akumulátorem na ní pak můžeme pracovat až 8 hodin. V klidovém stavu dokáže uchovat chod hodin a údaje v paměti přibližně 14 dnů. Stav nabití akumulátoru pak je možné zjistit kdykoliv současným stiskem mezerníku, současně  s body 1 a 2, tedy písmene B, jako „baterie.“ Aby se energie akumulátoru co  nejvíc šetřila, tak se Eureka po pěti minutách nečinnosti sama vypíná. 30 vteřin před vypnutím nás však upozorní tímto specifickým zvukem:

Upozornění Eureky | Upozornění před vypnutím Eureky

Pokud nechceme, aby se Eureka vypnula, tak je nutné stisknout jakoukoliv klávesu kromě přeřaďovače. Tím se doba samovolného vypnutí o dalších 5 minut prodlouží.

Jiná kombinace stisků kláves Braillské klávesnice pak slouží například pro zjištění, ve které funkci se nacházíme, zjištění dat jednotlivých ROM pamětí, pro vstup do režimu nastavení atd.

Na Braillské klávesnici pak je možné psát všechna malá i velká písmena české abecedy, číslice, základní interpunkční znaménka, včetně např. závorek a uvozovek. Je ji však možné přepnout i do režimu psaní podle anglické tabulky, ve které je možné napsat i méně standardní znaky, jako jsou složené či hranaté závorky, znaménka větší než, menší než, křížek, dolar, zavináč a další.

Pro pohyb v textech pak slouží různé kombinace stisků kurzorových kláves. Samostatně slouží pro pohyb tak, jak to známe i dnes z práce v editorech na PC, tedy šipky doleva / doprava = posun kurzoru o znak zpět / vpřed, šipky nahoru / dolů = pohyb kurzoru o řádek nahoru / řádek dolů. Stisk přeřaďovače a levé nebo pravé šipky přesune kurzor na začátek či konec řádku, další kombinace umožňují pohyb po slovech, odstavcích atd. Plynulé čtení se pak spouští současným stiskem levé a pravé kurzorové klávesy. Kombinace stisků kurzorových kláves má svou logiku a jejich použití považuji za nejvychytanější ze všech způsobů ovládání pohybu kurzoru po textu, se kterými jsem se kdykoliv později setkal.

Obrovskou pomocí pro začínající uživatele je možnost využití takzvané okamžité nápovědy. Při učení se není nutné přepínat do žádného cvičného režimu. Stačí jen přidržet mezerník a přistiskávat jednotlivé funkční klávesy. Eureka nám prozradí, co se pod danou klávesou skrývá, ale oznámenou funkci nespustí. K aktivaci takto nalezené funkce pak stačí jen uvolnit mezerník a detekovanou klávesu stisknout samostatně. Takto funguje nápověda nejen v hlavním menu, ale lze ji využít i ve kterékoliv další funkci i podfunkci.

Pokud je Eureka v hlavním menu, například hned po jejím zapnutí, tak je na Braillské klávesnici možné zkoušet psát jakékoliv znaky. Při každém stisku jakékoliv kombinace kláves Braillské klávesnice Eureka řekne co daná kombinace znamená. Tyto znaky však nikam nezapisuje, takže není nutné řešit nic jiného než si jen zkoušet psát a tím se i učit. Díky tomu i později osleplí uživatelé, kteří Braillovo bodové písmo do té doby neznali, se jej naučili psát velice brzy. Často již i během jediného týdne.

Režim Eureky

Eureku je taky možné si přizpůsobit vlastním potřebám. Například si můžeme nastavit, jestli má při psaní jen cvakat, nebo vyslovovat každý napsaný znak či slova, případně obojí, zda má číslice vyslovovat jako jedna dva tři nebo sto dvacet tři, jestli má použít českou nebo anglickou Braillskou tabulku a další parametry. A samozřejmě zde bylo možné, vlastně nutné, nastavit i parametry tiskárny, pokud nám měla s Eurekou spolehlivě pracovat.


Navigace