Napájení, probouzení a hodiny

Napájení

Primárním zdrojem energie pro Eureku je 6 voltový gelový olověný akumulátor, který je schopný dodávat proud o síle 1,2 ampér. Přestože takový akumulátor svými fyzickými parametry (zejména váhou) vzhledem k dodávané energii, není zrovna výkřikem moderní techniky, je poměrně stabilní a bezúdržbový a dodnes nachází své uplatnění. Akumulátor se dobíjí 9 voltovým síťovým adaptérem skrze souosý konektor 5/2,1 mm standardu IEC 60130-10  uprostřed zadní stěny Eureky. Největší odběr proudu uvnitř Eureky má při provozu disketová jednotka, proto při nízkém stavu nabití nebo při opotřebovaném akumulátoru není disketová jednotka schopna provozu. Slabý akumulátor lze obejít tím, že Eureku připojíme k dostatečně silnému síťovému zdroji, což však není ten originální, dodávaný k Eurece.

Procesor a paměti jsou permanentně napájeny akumulátorem, aby zůstala zachována data v paměti RAM a aby procesor dle příslušných signálů Eureku probudil na základě povelu uživatele nebo dle časové události. Pokud bychom prováděli servis Eureky nebo bychom předpokládali, že se Eureka nebude delší dobu používat, kdyby mohl dojít postupně k úplnému vybití akumulátoru, je vhodné napájení odpojit skrytým spínačem na levé straně Eureky. Tím, že dojde k fyzickému odpojení napětí, ztratí se veškerá data z paměti RAM a přestanou běžet systémové hodiny.

Probouzení a hodiny

Ve chvíli, kdy Eureka spí, tedy její základní deska je pod napětím, avšak z pohledu uživatele je vypnutá, tluče její srdce a čeká na vzbuzení. 75 krát za sekundu se kontroluje, zda není nutno se vzbudit:

  1. Byla stisknuta kombinace kláves odpovídající povelu pro zapnutí.
  2. Přišel signál od systémových hodin, že nastal dříve nastavený čas upozornění – okamžik uživatele vzbudit, okamžik vypršení času minutníku, okamžik periodického oznamování aktuálního času nebo okamžik události v diáři.

Rytmus periodicky vykonávaných úkolů, poeticky nazývaný právě jako heartbeat, zajišťuje za běžného provozu aktivní obsluhu všech komponent Eureky, nejen klávesnice a časových upozornění. Systémové hodiny jsou jinak na procesoru nezávislé, neboť jejich běh zajišťuje speciální čip RTC (real time clock). Udržuje informaci o aktuálním datu a času s přesností na setiny vteřiny.

V souvislosti s používáním Eureky dochází k probouzení nebo restartu jejích komponent, což umožňuje bezúdržbový a bezpečný běh operačního systému a všech funkcí, i když uživatel nebo běžící program provede nějakou nestandardní operaci, s níž tvůrci Eureky nepočítali. Komponentám je zaslán signál buď o inicializaci (tzv. cold start), nebo o restartu (tzv. warm start). Inicializace je ohlášena hláškou “Inicializace Eureky” a dochází k ní buď při připojení napětí a startu operačního systému, nebo při porušení integrity dat uložených v paměti RAM nevhodným zápisem, kdy je nutno paměť RAM vymazat.  Komponenty se restartují jinak při každém vstupu do hlavního menu Eureky, tedy při probuzení nebo při opuštění některé z funkcí po hlášce “Ahoj”.


Navigace