Nástup stolních počítačů

Ale to už se blížil rok 1994, tedy období, kdy se začaly bouřlivě vyvíjet hlasové výstupy pro stolní počítače typu PC a spousta uživatelů Eureky pomalu začínala na tuto platformu přecházet. S Eurekou se tím však ještě ani zdaleka neloučili.  Pořád si ji uchovávali jako tu svou malou, snadno přenositelnou, milou a nerozlučitelnou osobní sekretářku.

V té době se také začaly ve větší míře prodávat 3,5 palcové diskety typu HD (High Density) které se formátovaly na 1,44 MB a diskety DD (Double Density) formátované na 720 KB začínaly být nedostatkovým zbožím. Tento problémek se však dal obejít tak, že se kouskem pásky přelepilo okénko v pravém dolním rohu diskety, které tyto dva typy disket od sebe mechanicky i vizuálně odlišovalo. Pak bylo možné i HD diskety naformátovat na „Eurekovských“ 800 (respektive 792 datových) KB.

Aby bylo možné snadněji pracovat, především s textovými soubory jak na Eurece, tak na PC, programátoři, často z řady těch, kteří do tajů programování začali pronikat právě na Eurece, vytvořili několik prográmků, například na to, aby bylo možné číst Eurekovské diskety i ve stolních počítačích a naopak, nebo na konverzi textů z různých kódování do kódu, kterému Eureka rozuměla. S využitím těchto programů pak bylo možné číst, na PC naskenované texty, i na Eurece, nebo zpracovávat texty napsané v editoru Eureky ve stolním počítači.

Zapadá slunce nad Eurekou?

O rok později, tedy v roce 1995 se podařilo osobní počítače prosadit jako kompenzační pomůcku, na jejíž pořízení si bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku od úřadu sociálního zabezpečení. Díky tomu se začal počet jejich uživatelů i dodavatelů raketově zvyšovat. Svědčí o tom mj. i počet toho ročních vystavovatelů na Tmavomodrém festivalu, kde ze zástupců sedmi zúčastněných firem jich hned 5 tyto pomůcky nabízelo. Také náplň přednáškové části této akce byla už ze dvou třetin věnována spíš práci s PC. V tomto roce byly také vyhlášeny výsledky třetího a zároveň posledního ročníku soutěže ve využití Eureky.

Na území celé republiky však stále probíhaly již v úvodu zmiňované kurzy obsluhy Eureky. Některé byly jen víkendové, některé pak i vícedenní. Pořádal je většinou Tyflokabinet ČUNS nebo jeho jednotlivé odbočky, ale někdy i některé odbočky SNS nebo zájmové kluby. Od roku 1993 se k nim začaly přidávat i kurzy práce s běžnými stolními počítači. Jejich obsluha si také vyžadovala spoustu odborných znalostí, které bylo nutné někde načerpat. Počet uživatelů PC začal nad uživateli Eureky postupně převažovat. Posledním, týdenním, výukovým kurzem, na kterém, vedle výuky obsluhy PC probíhala i sekce pro uživatele Eureky byl, s největší pravděpodobností ten, který zorganizoval Miroslav Michálek v roce 1995 v Kamenickém Šenově.

Prodej Eurek byl s konečnou platností ukončen v roce 1996, kdy ji nahradila její mladší sestra Aria. Ta byla o dvě třetiny lehčí i menší než Eureka, byla také o něco výkonnější, avšak postrádala některé, pro většinu uživatelů nejspíš právě ty nejlákavější a nejoblíbenější funkce, kterými u Eureky byly překladač Basicu a hudební editor.

Douška

Kromě Eureky A4 byly v této kategorii pomůcek ve firmě Robotron Pty. Ltd. vyrobeny ještě dva příbuzné modely, Eureka Advanced a Eureka Professional. Žádná z nich se však již nedočkala lokalizace do českého jazyka. Eureka Advanced k nám byla v několika exemplářích dovezena v původní anglické verzi, vzhledem k vysoké ceně se zde však neuchytila. Ani ve světě se Eureka Advanced a Eureka Professional nedočkaly příliš velkého rozšíření. S největší pravděpodobností proto, že to bylo v době, kdy už osobní počítače typu PC začaly ve velkém tvrdě „válcovat“ takto specializovaná autonomní zařízení.


Navigace