MgA. Petr Pařízek, Ph.D.

skladatel a hudební teoretik, externí přednášející na JAMU v Brně

Eureku jsem poznal ještě dřív, než jsme měli doma jakýkoli jiný počítač. Dodnes si vzpomínám, že v prvních dnech jsem její umělé řeči sotva rozuměl (není divu, když některé vzorky hlásek pro českou verzi byly okopírovány z verze anglické). To se však rychle změnilo. Z jejích mnohých funkcí brzy patřily k mým oblíbeným „Hudební editor“ a „Překladač Basicu“, takže jsem vytvářel jak vlastní hudbu, tak vlastní programy. Časem se ke mně dostala řada eurekovských programů od jiných autorů, včetně her nebo pomocných programů, a někdy jsem se jimi částečně inspiroval.

Zlom nastal ve chvíli, kdy jsem poznal jistý „Microsoft Basic“, což byl externí program, který nabízel mnohonásobně víc možností než vestavěný Basic Eureky. Krátce poté jsem totiž měl to nesmírné štěstí, že jsem si mohl přečíst technickou dokumentaci k Eurece, včetně příloh a ukázkových programových souborů. Navíc, kamarád měl v černotiskovém vydání seznam všech strojových instrukcí pro procesor Z80 a jejich binárních hodnot. Když se toto vše spojilo ještě s mým velkým zájmem o hudební akustiku, mohl jsem buď v Microsoft Basicu provádět věci, které se jinde provést nedaly, nebo pomocí vlastních binárních dat vyrobit soubor s příponou „com“, který nějak nestandardně zacházel např. s modemem nebo pouštěl neobvyklé zvuky.

Z té ohromné spousty nápadů, které jsem na Eurece realizoval, vyjmenuji aspoň několik:

  • Hudební editor „Melcome“, napsaný pro Microsoft Basic. Nabízí větší rozsah výšek tónů a více zvukových barev než její vlastní „Hudební editor“, protože používá zvuky jejího obecného tónového generátoru, nikoli zvuky vyhrazené internímu „Hudebnímu editoru“.
  • Program „Práce s menu“, rovněž pro Microsoft Basic. Umisťuje řádky textového souboru na pozice zpráv pro nápovědu (tj. mezerník + bod 4 nebo mezerník + funkční klávesa, případně přeřazená).
  • „dt24s.com“, binární program pro vytáčení telefonního čísla pomocí DTMF signálů, ovšem delších a na vyšší vzorkovací rychlosti, než co nabízejí vestavěné rutiny Eureky.
  • „eglm1.com“ = „Electric guitar loop mono #1“, binární program přehrávající jednu a tutéž smyčku zvuku ve dvou podobných rychlostech současně, a to tak dlouho, dokud se smyčky nesejdou.
  • „Efekty“, program pro vnitřní Basic Eureky. Nabízí 4 zajímavé zvuky a každý z nich ve 4 variantách. Většina jich vzniká nestandardním ořezáváním a smyčkováním vzorků interní řeči Eureky.

– Na závěr doplním, že mimo vnitřní Basic nebo Microsoft Basic jsem experimentálně vyrobil hudební soubory s příponou „mel“, kde jsem užitím vysokého indexu hudebního „nástroje“ donutil vnitřní hudební editor, aby vzorky přehrával z RAM; byl-li na záznamu místo jednoho tónu dvojzvuk v jednoduchém frekvenčním poměru, získal jsem tak osmihlasou hudbu.

  1. SN1.MEL: Nové nástroje s různou dynamikou
  2. SX0.MEL: Osmihlasá polyfonie namísto standardní čtyřhlasé

Když jsme se Petra tázali, jak toho vlastně dosáhl, odpověděl nám obšírněji malou přednáškou, kterou vám nabízíme v její autentické podobě.

  • Přednáška: Přednáška o skladbách pro hudební editor s vlastními nástroji
Pro zavření stiskněte Escape.

Navigace