Zvukový výstup

Tím, čím je pro současníky grafický výstup a na co je s největším důrazem odladěno spotřebovávání systémových prostředků, tím je pro Eureku zvukový výstup, zejména tedy hlasový syntezátor, který jí nahrazuje právě grafický výstup. To hlavní, co především určuje zvukové možnosti Eureky, je její software, který je popsán dále.

Základem hardwarové součásti zvukového výstupu je 8bitový digitálně-analogový převodník (DAC), jenž jemu zaslaná data přeměňuje na elektrický zvukový signál. Výsledný zvuk nezáleží jen na zvukových datech, ale i na správném načasování jejich zasílání převodníku. Toto časování si musí hlídat sám program, který chce nějaký zvuk vydávat, čemuž napomáhá jeden z časovačů procesoru vyhrazený pro tento účel. Rychlost přehrávání řízená tímto časovačem  může být buď nastavena fixně, nebo tak, aby byla regulovatelná regulátorem rychlosti nacházejícím se v drážce na horní straně Eureky. Zatímco regulovatelnou rychlost využívá řečový syntezátor, fixní rychlost používá např. tónový generátor. Z řečeného vyplývá, že přehrávání vlastních zvuků není z pohledu programátora příliš komfortní, na druhou stranu se s touto možností nepočítalo vzhledem k tomu, jak Eureka má velkou paměť a jaký prostor zvuková data zaujímají, neboť využitelný úsek paměti RAM pojme jen několik sekund zvuku  v kvalitě obvyklé pro Eureku. Z toho důvodu je lépe využít možností řečového syntezátoru a tónového generátoru.

Vytvořený analogový zvuk je primárně zesílen pro potřeby sluchátek či reproduktoru. Míra zesílení zvuku je dána polohou tahového potenciometru hlasitosti, jenž se nachází vedle regulátoru rychlosti. Zvuk dále pokračuje do sluchátkového konektoru, odkud je přesměrován do systémového konektoru na kontaktní desku klávesnice a do zabudovaného reproduktoru, nejsou-li sluchátka připojena. Eureka navíc dovoluje propustit zvuk na připojenou telefonní linku, což se především využívá pro vytáčení tónovou volbou.

Sluchátkový konektor je v provedení mono jack ⅛ (3,5 mm), což u stereo sluchátek způsobuje, že zvuk je slyšet pouze z jednoho sluchátka. Jmenovitá impedance zvukového výstupu je 8 ohmů, což s výhodou dovoluje připojení i externího pasivního reproduktoru. Připojení aktivních komponent, jako jsou zesilovače nebo záznamová zařízení, může činit problémy, neboť konektor je pro zvýšení výkonu, napájen dvojicí zesilovačů, zapojených v protifázi, z čehož plyne, že konektor není uzemněn.

Analogové obvody zvukového výstupu nejsou nijak zvláště odstíněny, proto lze zaznamenat poměrně velkou míru rušení ve vyšších slyšitelných frekvencích, které odráží to, co Eureka vykonává. Při snímání zvuku z Eureky zařízením s nastavitelnou citlivostí vstupu a správným nastavením hlasitosti na Eurece můžeme ovšem dosáhnout výrazné redukce rušení až pod efektivní práh DAC převodníku.

8 bitový DAC převodník rozlišující jen 256 signálových úrovní nesnese srovnání se současnými 24 bitovými převodníky, přesto to Eureku v jejích možnostech nijak neomezuje. Moderní převodníky mají v ideálním případě nejen mnohotisíckrát jemnější dynamické rozlišení, ale i 6krát větší frekvenční rozsah.


Navigace