Jan Příborský

zakladatel a někdejší vedoucí Tyfloservisu Olomouc

O tomto prvním speciálně vyvinutém „počítači“ pro nevidomé jsem se dozvěděl jako pracovník Tyfloservisu Olomouc brzy po zahájení jeho činnosti, snad už v roce 1991.

Již si nevzpomínám, kdo mne oslovil s návrhem, abych se stal prodejcem tohoto zařízení pro oblast střední Moravy. Nicméně brzy poté jsem navštívil Tech-Rentals, kde jsem se setkal s panem Hudečkem. Byla uzavřena smlouva o spolupráci a pak jsem se po několik let zabýval nejen prodejem, ale i další problematikou spojenou s Eurekou (výuka, servis, propagace).

Hlavním motivem, proč jsem se stal „dealerem“ byla skutečnost, že v té době jsme s kolegyní z našeho střediska Tyfloservisu Mgr. Dášou Dvorskou rozjížděli prodejnu Tyflopomůcek s požehnáním tehdejšího vedoucího, pozdějšího ředitele o.p.s. Tyfloservis, Dr. Josefa Cerhy.

Všechny prostředky, které byly získány prodejem Eureky, byly použity na nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé od výrobců nebo prodejců v Československu i v zahraničí.

Zabýval jsem se taktéž i instruktáží obsluhy počítače individuálním způsobem, ale i na pobytových počítačových kurzech (Šubířov, Boskovice). Vedl jsem také kurz obsluhy Eureky pro instruktory Tyfloservisu. Po nějaký čas byla výuka obsluhy Eureky jednou z pracovních náplní vybraných pracovníků Tyfloservisu. Kolegyně Dagmar Dvorská, která vyučovala nácvik psaní na klávesnici, používala u mladších klientů, zejména integrovaných ZP žáků a studentů, Eureku s připojenou externí klávesnicí.

Po ukončení výroby Eureky  A4 jsem pokračoval v obchodní spolupráci s firmou Tech-Rentals při prodeji dalšího zařízení z produkce Robotronu – Arií. Mohu potvrdit tezi, že práce s Eurekou byla vstupní branou do světa výpočetní techniky pro nevidomé v našich zemích. Určitě mnozí tehdejší uživatelé Eureky na toto „blind friendly“ zařízení s notnou dávkou nostalgie vzpomínají. K nim patřím i já.


Navigace