Měřicí čidla

Eureka je vybavena integrovaným teploměrem a voltmetrem. Teploměr měří teplotu prostředí, v němž se Eureka nachází, a voltmetr je využit pro monitorování stavu baterie. Kromě toho je možno připojit externí teploměr nebo voltmetr, k čemuž lze využít buď sériový port, nebo port klávesnice. Pro připojení těchto měřicích čidel jsou určeny nevyužité piny (pin 25 sériového portu a pin 3 portu klávesnice), přičemž Pro správnou funkci postačuje připojit měřicí a zemnící piny konektoru:

Ve chvíli, kdy je vyžádáno odečtení hodnoty z externího čidla, je z měřícího pinu sejmuta a digitalizována úroveň napětí. Protože převodník má 8 bitové rozlišení a vstup je porovnáván s referenčním napětím 1,31 voltů, je možno rozlišit 256 úrovní s přesností 5 milivoltů. Na jednu stranu, aby snímané napětí bylo co nejvíce izolováno, je vstup zatížen odporem 1 megaohm, na druhou stranu na vstupu vzniká nežádoucí šum. Ten je eliminován tak, že Eureka sejme zhruba během sekundy 256 vzorků, které jsou zprůměrovány do jedné hodnoty reprezentující napětí v rozmezí 0-1,31 v.

Naměřená hodnota může teoreticky reprezentovat jakoukoli veličinu, např. váhu nebo úroveň hlasitosti, musel by být jen napsán program, který by uměl naměřené hodnoty správně interpretovat. I když potenciál takových měřicích zařízení, jimiž by Eureka mohla poskytovat hlasový výstup, by byl velký, žádné nevešlo ve větší známost. Zůstalo tak jen u teploměru a voltmetru, tedy u funkcí přímo zabudovaných v Eurece:

  1. Voltmetr opakovaně snímá napětí z externího zdroje a vyslovuje jeho úroveň.
  2. Teploměr, podobně jako voltmetr, měří úroveň napětí z externího zdroje či v interním obvodu teploměru a přepočtený výsledek na stupně Celsia a Fahrenheita oznámí. Externí obvod teploměru by měl být konstruovaný stejně, jako ten interní, tedy generované napětí prochází teplotou řízeným odporem (termistorem), který mění jeho úroveň. V tomto případě se předpokládá NTC termistor charakterizovaný konstantou B o hodnotě 3435k, kdy  se se snižujícími a zvyšujícími teplotami  jeho přesnost klesá a přitom v rozmezí od -6°C do 42.5°C je téměř lineární. Eureka v tomto intervalu umí určit teplotu přibližně s přesností na 1/2°C.

Navigace