Zvuková znamení Eureky

Eureka disponuje také celou řadou krátkých frází a neverbálních projevů, tedy zvuků, podle kterých už se dá poznat co se v ní děje. Výše jsme se již seznámili se zvuky, kterými se Eureka projevuje při probuzení, 30 vteřin před vypnutím a při jejím vypnutí. Nyní si pojďme poslechnout ty další.Vstup do většiny funkcí nám Eureka ohlásí názvem aktivované funkce. Tak například spuštění textového procesoru nám ohlásí, zcela nepřekvapivě, jako „textový procesor.“:

Textový procesor: Vstup do funkce Textový procesor

Avšak spuštění funkce Hodiny a kalendář nám ohlásí už jen sdělením aktuálně nastaveného času:

Hodiny a kalendář: Vstup do funkce Hodiny a kalendář

Při spuštění hudebního editoru nám zase zahraje krásnou uvítací melodii:

Hudební editor: Vstup do funkce Hudební editor

Funkce hodin pak používá celou řadu slovních i hudebních signálů. Hlasem nebo následujícím diskrétním signálem si můžeme nechat každých 1, 5, 15 nebo 60 minut oznamovat uplynutí nastaveného časového intervalu:

Hudební signál

Při nastavení hudebního signálu se pak, nezávisle na nastavení časového intervalu, ozvou každých 60 minut takovéto bicí hodiny:

Odbíjení hodin

Pokud však máme nastaveno oznamování časového signálu hlasem, tak  nám Eureka v tomto případě jen přehraje prostý trylek a sdělí aktuální čas:

Hlasový signál

Také  stopky nám dávají zvukovým signálem najevo, že jsou spuštěny:

Použití stopek

Už jsou vajíčka dostatečně uvařená? Podle této znělky minutníku se dozvíme, že ano:

Vypršení minutníku

A takto se můžeme nechat každé ráno budit. Zprvu něžně, pokud to nezabere, tak se stále více se vtírajícími tóny. A pokud ani ty nás nedokážou probudit, tak už přijde na řadu opravdové hartusení. No, však si to poslechněte:

Buzení Eurekou

Aktuální záznam v diáři nám Eureka v pravou chvíli připomene touto příjemnou znělkou:

Oznámení diáře: Oznámení záznamu v diáři

A  při odchodu z jakékoliv funkce do hlavního menu se s námi Eureka rozloučí přátelským pozdravem „ahoj“:

Návrat: Návrat do hlavního menu

Eureka však umí vyluzovat i řadu jiných zvuků a pazvuků. Ty však nebyly naprogramovány tvůrcem Eureky, ale jejími samotnými, zvídavými uživateli. Ti z ní dokázali, pomocí různých fíglů v textovém editoru nebo překladači Basicu, vyloudit zvuky, o kterých nejspíš ani sám její autor neměl ani tušení. Byly třeba jen krátké, ale reálné. Smích, spláchnutí záchodu, tekoucí voda a podobně. Dnes už si však na jejich zápis nikdo z dotazovaných nevzpomíná. Ale zkuste si poslechnout například následující ukázky:

Nepřipomíná vám to drhnutí schodů nebo smirkování dřeva? Případně parní mlátičku ve druhé ukázce? Pravda, chce to trošku fantazie, ale nakonec, proč ne?


Navigace