Textový procesor

Eureka obsahuje dvě funkce, které jsou v podstatě stejné. Obě jsou určené pro práci s textem. Tou první je poznámkový blok, určený pro rychlý zápis a uchování kratších poznámek do velikosti přibližně 2,5 KB, tedy text, který by zabral necelé 1 a půl stránky na listu formátu A4.

Druhou funkcí je „textový procesor.“ Ten umí to stejné, avšak dokáže pracovat s textovými soubory do velikosti až 44 KB, tedy něco přes 24 stran textu. Jediný rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že záznamníku (stejně jako telefonnímu seznamu nebo diáři) je přidělena oddělená část paměti, zatímco textový procesor využívá hlavní paměť, o kterou se musí dělit s některými dalšími funkcemi. Konkrétně s překladačem Basicu, hudebním editorem, databází, diskovými funkcemi nebo s funkcí spuštění diskového programu.

Pokud tedy chceme používat některou z těchto funkcí, tak je nutné text, vytvořený v textovém procesoru uložit na disketu a hlavní paměť uvolnit. Aby nedošlo k nechtěnému vymazání rozepsaného textu, tak nás Eureka při spuštění některé z výše uvedené pětice funkcí, na nutnost uložení textu vždy upozorní. V poznámkovém bloku i v textovém editoru je možné text psát, opravovat, vyhledávat v něm, formátovat a nakonec jej v případě potřeby i vytisknout. Však se na to podívejte.

Textový procesor


Navigace